Đấu giá QSD 164 suất đất ngày 06/02/2021 tại TT Trần Cao, Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

 Đấu giá QSD 164 suất đất ngày 06/02/2021 tại TT Trần Cao, Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
logo
5 stars - based on 1 reviews

Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 164 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư số 5 thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

CN CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐẠI DƯƠNG LONG TẠI HƯNG YÊN THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Phù Cừ -  địa chỉ: Thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên. Địa chỉ: Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

- Tài sản đấu giá:

+ Giá khởi điểm: 20.400.000 đồng/1m2; suất số LK42; LK60; LK-26; LK-73 diện tích từ 91,4m2-189,6m2

+ Giá khởi điểm: 17.000.000 đồng/1m2; Các suất từ LK-27 đến LK-41;Từ LK-61 đến LK-72. diện tích từ 93,7m2-118,0m2

+ Giá khởi điểm: 9.000.000 đồng/1m2; suất số LK-43, LK-117, LK-123, LK-214; LK-56, LK-74, LK-138, LK-144, LK-145, LK-151, LK-231, LK-238; LK-86; LK-172, LK-178, LK-269; LK-208; LK-225, LK-232; LK-263 diện tích từ 78,3m2-126,2m2

+ Giá khởi điểm: 7.200.000 đồng/1m2; suất số Từ LK-44 đến LK-46;Từ LK-118 đến LK-122; Từ LK-264 đến LK-268;Từ LK-57 đến LK-59; Từ LK-75 đến LK-77;Từ LK-139 đến LK-143; Từ LK-146 đến LK-150;Từ LK-209 đến LK-213; Từ LK-87 đến LK-89;Từ LK-226 đến LK-230; Từ LK-233 đến LK-237 diện tích từ 85,2m2-120,8m2

+ Giá khởi điểm: 6.800.000 đồng/1m2; suất số Từ LK-47 đến LK-55;Từ LK-78 đến LK-85; Từ LK-124 đến LK-130;Từ LK-152 đến LK-159 diện tích từ 100,0m2-110,0m2 ;

+ Giá khởi điểm: 6.000.000 đồng/1m2; suất số Từ LK-131 đến LK-137;Từ LK-162 đến LK-171; Từ LK-215 đến LK-219;Từ LK-239 đến LK-250 diện tích từ 85,0m2-100,0m2

 

-  Bước giá: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

- Tiền mua hồ sơ:

500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ).

- Tiền đặt trước:

+ Đối với các suất đất: LK-26, LK-27, LK-42, LK-73: 200.000.000 đồng/1 suất đất (Hai trăm triệu đồng trên một suất đất)

+ Đối với các suất đất còn lại: 100.000.000 đồng/1 suất đất (Một trăm triệu đồng trên một suất đất)

lập vi bằng, thừa phát lại văn giang, vi bằng nhà đất

2. Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân không thuộc khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký, mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

- Thời gian mua, nộp hồ sơ: Từ ngày 20/01/2021 đến 17h ngày 03/02/2021 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) tại UBND huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Lưu ý: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17h00’ ngày 03/02/2021.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Người tham gia đấu giá có thể tự đi xem tài sản hoặc liên hệ tại UBND huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên vào 8h30’ các ngày 26, 27/01/2021 (trong giờ hành chính).

3. Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 03/02/2021 đến 17h00’ ngày 05/02/2021 theo hướng dẫn tại Quy chế đấu giá tài sản.

4. Hình thức và phương thức đấu giá:

Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng, mở kết quả công khai ngay tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên theo bước giá.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 8h00’ ngày 06/02/2021 (Thứ bảy) tại Hội trường UBND huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Thông tin liên hệ: Chi nhánh công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: 0915 14 99990975 462 589.

BẢN ĐỒ KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay