Đấu giá QSD 198 suất đất ngày 19/06/2021 tại TT Trần Cao, Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

 Đấu giá QSD 198 suất đất ngày 19/06/2021 tại TT Trần Cao, Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
logo
5 stars - based on 1 reviews

Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 198 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư số 5 thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

 

CN CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐẠI DƯƠNG LONG TẠI HƯNG YÊN THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Phù Cừ -  địa chỉ: Thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên. Địa chỉ: Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

- Tài sản đấu giá:

+ Giá khởi điểm: 20.400.000 đồng/1m2; suất số LK – 11; LK – 26  diện tích từ 189,6m2-190,9m2;

+ Giá khởi điểm: 18.700.000 đồng/1m2; suất số LK – 1 diện tích 174,4m2;

+ Giá khởi điểm: 17.000.000 đồng/1m2; Các suất từ LK – 2 đến LK – 10; LK – 27; LK – 28; LK – 30; LK – 34; LK – 41; LK – 64; LK – 67 đến LK – 70. diện tích từ 95,2m- 167,60m2

+ Giá khởi điểm: 9.000.000 đồng/1m2; suất số LK – 21; LK – 56; LK – 110; LK – 116; LK – 117; LK – 123; LK – 138; LK – 144; LK – 145; LK – 151; LK – 172; LK – 201; LK – 207; LK – 208; LK – 214; LK – 225; LK – 231; LK – 232; LK – 238; LK – 269 diện tích từ 105,80m2-126,20m2

+ Giá khởi điểm: 8.500.000 đồng/1m2; suất số LK – 90 diện tích 100m2;

+ Giá khởi điểm: 7.480.000 đồng/1m2; suất số LK – 12 diện tích 135m2;

+ Giá khởi điểm: 7.200.000 đồng/1m2; suất số từ LK – 22 đến LK – 25; LK – 46; LK – 91 đến LK – 99; LK – 111 đến LK – 115; LK – 119; LK – 121; LK – 122; LK – 202 đến LK – 206; LK – 209 đến LK – 213 diện tích từ 88m2-120,8m2

+ Giá khởi điểm: 7.200.000 đồng/1m2; các suất số LK – 57; LK – 58; LK – 59; LK – 75; LK – 77; LK – 140; LK – 141; LK – 142; LK – 146; LK – 147; LK – 149; LK – 150; LK – 226 đến LK – 230; LK – 234 đến LK – 237; LK – 268 diện tích từ 89,4m2-110m2

+ Giá khởi điểm: 6.800.000 đồng/1m2; các suất số LK – 13 đến LK – 20; LK – 48 đến LK – 55; LK – 79; LK – 84; LK – 124; LK – 126 đến LK – 130; LK – 158 diện tích từ 100,0m2-135,0m2 ;

+ Giá khởi điểm: 6.600.000 đồng/1m2; các suất số LK – 100; LK – 179 diện tích 85,0m2-100,0m2 ;

+ Giá khởi điểm: 6.000.000 đồng/1m2; suất số LK – 101 đến LK – 109; LK – 131 đến LK – 135; LK – 137; LK – 162; LK – 163; LK – 164; LK – 168; LK – 171 diện tích 85,0m2/suất

+ Giá khởi điểm: 6.000.000 đồng/1m2; suất số LK – 180 đến LK – 189; LK – 215 đến LK – 219; LK – 239 đến LK – 244; LK – 246; LK – 247; LK – 249; LK – 250  diện tích 100,0m2/suất

+ Giá khởi điểm: 5.600.000 đồng/1m2; suất số LK – 190 diện tích 85m2;

+ Giá khởi điểm: 5.000.000 đồng/1m2; suất số LK – 191 đến LK – 200; LK – 220 đến LK – 224; LK – 251 đến LK – 262   diện tích 85m2/suất

-  Bước giá: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

- Tiền mua hồ sơ:

200.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng/hồ sơ).

- Tiền đặt trước:

+ Đối với các suất đất: LK-1 đến LK-11, LK-26, LK-27, LK-28, LK-30, LK-34, LK-41, LK-64, LK-67 đến LK-70: 200.000.000 đồng/1 suất đất (Hai trăm triệu đồng trên một suất đất)

+ Đối với các suất đất còn lại: 80.000.000 đồng/1 suất đất (Tám mươi triệu đồng trên một suất đất)

lập vi bằng, thừa phát lại văn giang, vi bằng nhà đất

2. Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân không thuộc khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký, mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

- Thời gian mua, nộp hồ sơ: Từ ngày 28/05/2021 đến 17h ngày 16/06/2021 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) tại Trung tâm văn hóa thể thao và du lịch huyện Phù Cừ. Địa chỉ: TT Trần Cao, Phù Cừ, Hưng Yên.

Lưu ý: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17h00’ ngày 16/06/2021.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Người tham gia đấu giá có thể tự đi xem tài sản hoặc liên hệ tại UBND huyện Phù Cừ vào 8h30’ các ngày 07,08/06/2021 (trong giờ hành chính)

3. Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 16/06/2021 đến 17h00’ ngày 18/06/2021 theo hướng dẫn tại Quy chế đấu giá tài sản.

4. Hình thức và phương thức đấu giá:

Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng, mở kết quả công khai ngay tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên theo bước giá.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 7h30’ ngày 19/06/2021 (Thứ bảy) tại Trung tâm văn hóa thể thao và du lịch huyện Phù Cừ. Địa chỉ: TT Trần Cao, Phù Cừ, Hưng Yên.

Thông tin liên hệ: Chi nhánh công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: 0915 14 99990975 462 589.

BẢN ĐỒ KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay