Đấu giá Quyền sử dụng 29 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Trương Kênh Cầu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Đấu giá Quyền sử dụng 29 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Trương Kênh Cầu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
logo
5 stars - based on 1 reviews

Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá Quyền sử dụng 29 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Trương Kênh Cầu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Yên Mỹ ủy quyền cho UBND xã Đồng Than – địa chỉ: xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - địa chỉ: Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

1️⃣ Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

☑️ Tài sản đấu giá: 

- Giá khởi điểm: 16.200.000 đồng/1m²; suất số 04, 11 ( 121,5 - 136,5 m²/suất);

- Giá khởi điểm: 15.600.000 đồng/1m²;  suất số 01, 14, 26 ( 93,5 - 117 m²/suất);

- Giá khởi điểm: 13.500.000 đồng/1m²; suất số 07, 08, 09, 10 ( 76 - 78 m²/suất);

- Giá khởi điểm: 13.000.000 đồng/1m²; suất số 02, 03, 12, 13; từ 15 đến 25; từ 27 đến 31 ( 70 - 121 m²/suất).

☑️ Bước giá: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

☑️ Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ).

☑️ Tiền đặt trước:

 + Từ suất đất số 15 đến 20: 180.000.000 đồng/suất đất (Bằng chữ: Một trăm tám mươi triệu đồng trên một suất đất).

 + Từ suất đất số 01 đến 04; từ 07 đến 14; từ 25 đến 31: 200.000.000 đồng/suất đất (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng trên một suất đất)

lập vi bằng, thừa phát lại văn giang, vi bằng nhà đất, lập vi bằng mua bán đất đấu giá

2️⃣ Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân không thuộc khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký, mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

☑️ Thời gian mua, nộp hồ sơ: Từ ngày 29/07/2022 đến 17h00’ ngày 17/08/2022 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) tại UBND xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Lưu ý: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17h00’ ngày 17/08/2022.

☑️ Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Người tham gia đấu giá có thể tự đi xem tài sản hoặc liên hệ UBND xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên vào 8h30’ các ngày 04/08/2022 05/08/2022 (trong giờ hành chính).

3️⃣ Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 16/08/2022 đến 17h00’ ngày 18/08/2022 theo hướng dẫn tại Quy chế đấu giá tài sản.

4️⃣ Hình thức và phương thức đấu giá:

Đấu giá bằng bỏ phiếu kín 01 vòng trực tiếp, mở kết quả công khai ngay tại cuộc đấu giá; phương thức trả giá lên theo bước giá.

5️⃣ Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08h00’ ngày 20/08/2022 (Thứ bảy) tại UBND xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

6️⃣ Quy định về phòng chống dịch Covid-19: 

Khách hàng tham gia đấu giá phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định 5K của Bộ Y tế.

Thông tin liên hệ: Chi nhánh công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

ĐT: 0975.462.589

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay