Đấu giá QSD 30 suất đất ngày 17/04/2021 tại xã Hiệp Cường, Kim Động, tỉnh Hưng Yên

 Đấu giá QSD 30 suất đất ngày 17/04/2021 tại xã Hiệp Cường, Kim Động, tỉnh Hưng Yên
logo
5 stars - based on 1 reviews

Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán  Đấu giá QSD 30 suất đất ngày 17/04/2021 tại xã Hiệp Cường, Kim Động, tỉnh Hưng Yên 

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND xã Hiệp Cường - địa chỉ: xã Hiệp Cường, Kim Động, Hưng Yên.

Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên. Địa chỉ: Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

- Tài sản đấu giá:

Khu ONT-O1

+ Giá khởi điểm: 8.500.000 đồng/1m2; suất số O1-01 (113m2)

+ Giá khởi điểm: 7.500.000 đồng/1m2; suất số O1-05 (132,5m2)

+ Giá khởi điểm: 6.500.000 đồng/1m2; Các suất số O1-02, O1-03, O1-04 (diện tích từ 110m2 đến 119,5m2/suất).

Khu ONT-02

+ Giá khởi điểm: 8.500.000 đồng/1m2; suất số O2-05(163m2);

+ Giá khởi điểm: 7.500.000 đồng/1m2; suất số O2-08(163m2);

+ Giá khởi điểm: 6.500.000 đồng/1m2; suất số O2-06, O2-07 (165m2/suất).

Khu ONT-03

+ Giá khởi điểm: 7.500.000 đồng/1m2; suất số O3-13 (187,5m2)

+ Giá khởi điểm: 6.500.000 đồng/1m2; Từ suất số  O3-07 đến O3-12 (diện tích từ 102,4m2 đến 112,8/suất).

Khu ONT-04

+ Giá khởi điểm: 8.500.000 đồng/1m2; suất số O4-15 (99m2);

+ Giá khởi điểm: 7.500.000 đồng/1m2; suất số O4-01(95,5m2);

+ Giá khởi điểm: 7.000.000 đồng/1m2; suất từ số O4-09 đến O4-14(100m2 /suất);

+ Giá khởi điểm: 6.500.000 đồng/1m2; suất từ số O4-02 đến O4-04 O4-16 đến O4-18(diện tích từ 97,5m2 đến 100m2/suất);

-  Bước giá: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ).

- Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng/hồ sơ).

lập vi bằng, thừa phát lại văn giang, vi bằng nhà đất

2. Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân không thuộc khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký, mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

- Thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 31/03/2021 đến 17h ngày 14/04/2021 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) tại UBND xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Lưu ý: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17h00’ ngày 14/04/2021.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Người tham gia đấu giá có thể tự đi xem tài sản hoặc liên hệ tại UBND xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên vào 8h30’ các ngày 05/04/2021; 06/04/2021(trong giờ hành chính).

3. Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 14/04/2021 đến 17h00’ ngày 16/04/2021 theo hướng dẫn tại Quy chế đấu giá tài sản.

4. Hình thức và phương thức đấu giá:

Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng, mở kết quả công khai ngay tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên theo bước giá.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08h00’ ngày 17/04/2021 (Thứ bảy) tại Hội trường nhà văn hóa xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Thông tin liên hệ: Chi nhánh công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: 0915 14 99990975 462 589.

SƠ ĐỒ KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ

VỊ TRÍ KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ

HÌNH ẢNH KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay