Đấu giá QSD 73 suất đất tại KDC Lưỡi A ngày 26/06/2022 tại Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá QSD 73 suất đất tại KDC Lưỡi A ngày 26/06/2022 tại Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
logo
5 stars - based on 1 reviews

Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 73 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư Lưỡi A, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Phù Cừ – Địa chỉ: Thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, Hưng Yên.

Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - địa chỉ: Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

1️⃣ Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

☑️ Tài sản đấu giá: 

- Giá khởi điểm: 12.000.000 đồng/1m2; Các suất số 22, 73, 75, 98, 100, 101, 102, 104, 105 (diện tích từ 98m2 đến 140m2/suất);

- Giá khởi điểm: 8.400.000 đồng/1m2; suất số 114, 160, 214 (diện tích từ 93m2 đến 116,52m2/suất);

- Giá khởi điểm: 8.000.000 đồng/1m2; các suất số 29; 30; Từ 32 đến 37; Từ 41 đến 44; 46; 48; 49; 50; 52; 53; 77; 85; 87; 95; 97; 108; 109; 111; 116; 117; 118; Từ 120 đến 124; 128; 129; 133; 134; Từ 156 đến 159; 166; 167; 208 (diện tích từ 90m2 đến 109,75m2/suất);

- Giá khởi điểm: 7.000.000 đồng/1m2; Các suất số 135; 137; 140; 141; 145; 148; 149; 152; 154; 188; 189; 191; 195; 201; 203; 206 (diện tích 100m2/suất).

☑️ Bước giá: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

☑️ Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ).

☑️ Tiền đặt trước:

- > Tiền đặt trước của các suất đất có giá khởi điểm 12.000.000 đồng/m2 : 200.000.000 đồng/1 suất đất (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng trên một suất đất);

- > Tiền đặt trước của các suất đất có giá khởi điểm 7.000.000 đồng/m2; 8.000.000 đồng/m2 và 8.400.000 đồng/m2 là: 140.000.000 đồng/1 suất đất (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi triệu đồng trên một suất đất).

lập vi bằng, thừa phát lại văn giang, vi bằng nhà đất, lập vi bằng mua bán đất đấu giá

2️⃣ Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân không thuộc khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký, mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

☑️ Thời gian mua, nộp hồ sơ: Từ ngày 01/06/2022 đến 17h00’ ngày 23/06/2022 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) tại Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Lưu ý: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17h00’ ngày 23/06/2022.

☑️ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Người tham gia đấu giá có thể tự đi xem tài sản hoặc liên hệ Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên vào 8h30’ các ngày 07/06/2022 và 08/06/2022 (trong giờ hành chính).

3️⃣ Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 22/06/2022 đến 16h30’ ngày 24/06/2022 (Theo giờ làm việc của ngân hàng) theo hướng dẫn tại Quy chế đấu giá tài sản.

4️⃣ Hình thức và phương thức đấu giá:

Đấu giá bằng bỏ phiếu kín 01 vòng trực tiếp, mở kết quả công khai ngay tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên theo bước giá.

5️⃣ Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 07h30’ ngày 26/06/2022 (Chủ nhật) tại Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

6️⃣ Quy định về phòng chống dịch Covid-19: 

Khách hàng tham gia đấu giá phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định 5K của Bộ Y tế

Thông tin liên hệ: Chi nhánh công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

ĐT: 033.323.1493 – 0975.462.589

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay