Đấu giá QSD 82 suất đất ngày 07/02/2021 tại xã Minh Tân, Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

 Đấu giá QSD 82 suất đất ngày 07/02/2021 tại xã Minh Tân, Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
logo
5 stars - based on 1 reviews

Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 82 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới Xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Phù Cừ -  địa chỉ: Thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên. Địa chỉ: Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

- Tài sản đấu giá:

Khu LK-04

+ Giá khởi điểm: 6.600.000 đồng/1m2; suất số 100 (95,86m2)

+ Giá khởi điểm: 5.500.000 đồng/1m2; Các suất số 100-A, 101, 101-A (diện tích từ 100,77m2 đến 102,59m2/suất).

Khu LK-06

+ Giá khởi điểm: 9.600.000 đồng/1m2; suất số 113(141,79m2);

+ Giá khởi điểm: 8.000.000 đồng/1m2; suất số 140(179,46m2);

+ Giá khởi điểm: 6.600.000 đồng/1m2; suất số 145 (68,17m2); 129 (69,36m2)

+ Giá khởi điểm: 8.000.000 đồng/1m2; suất Từ 114 đến 125 (diện tích từ 88,45-118,19m2);

+ Giá khởi điểm: 5.500.000 đồng/1m2; suất Từ Từ 141 đến 144 (diện tích từ 88,51-90,84m2);

Từ 126 đến 128 (diện tích từ 90,34-92,88m2) ; Từ 130 đến 139 (diện tích 95m2/suất).

Khu LK-07

+ Giá khởi điểm: 6.600.000 đồng/1m2; suất số 170, 177 (101,04-107,40m2/suất); 146 (107,66m2); 153 (98,82m2)

+ Giá khởi điểm: 5.500.000 đồng/1m2; suất số Từ 171 đến 176 (103,95-108,49m2/suất); các suất từ 154 đến 169(diện tích 100m2/suất); Từ 147 đến 152 (102,08-108,40m2/suất).

Khu LK-08

+ Giá khởi điểm: 6.600.000 đồng/1m2; suất số 187 (97,62m2); 178 (107,25m2)

+ Giá khởi điểm: 5.500.000 đồng/1m2; suất từ số 179 đến 186(100m2 đến 194,33m2/suất); suất từ số 188 đến 190(96,89m2 đến 98,71m2/suất).

-  Bước giá: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ).

- Tiền đặt trước: 80.000.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng/hồ sơ).

lập vi bằng, thừa phát lại văn giang, vi bằng nhà đất

2. Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân không thuộc khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký, mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

- Thời gian mua hồ sơ: Từ ngày 20/01/2021 đến 17h ngày 04/02/2021 (trong gi hành chính) tại UBND xã Minh Tân và UBND huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 20/01/2021 đến 17h ngày 04/02/2021 (trong gi hành chính) UBND huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Lưu ý: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17h00’ ngày 04/02/2021.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Người tham gia đấu giá có thể tự đi xem tài sản hoặc liên hệ tại UBND huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên vào 8h30’ các ngày 26, 27/01/2021 (trong giờ hành chính).

3. Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 03/02/2021 đến 17h00’ ngày 05/02/2021 theo hướng dẫn tại Quy chế đấu giá tài sản.

4. Hình thức và phương thức đấu giá:

Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng, mở kết quả công khai ngay tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên theo bước giá.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 8h00’ ngày 07/02/2021 (Chủ nhật) tại Hội trường UBND huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Thông tin liên hệ: Chi nhánh công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: 0915 14 99990975 462 589.

VỊ TRÍ KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay