Đấu giá quyền sử dụng 01 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã Nguyên Hoà, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá quyền sử dụng 01 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới  xã Nguyên Hoà, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
logo
5 stars - based on 1 reviews

Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức Đấu giá quyền sử dụng 01 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã Nguyên Hoà, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Phù Cừ – Địa chỉ: Thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - địa chỉ: Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

1️⃣ Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

☑️ Tài sản đấu giá: 

- Suất đất số: LK04-32

- Giá khởi điểm: 8.500.000 đồng/m²

- Diện tích: 137,14

- Tổng giá trị suất đất theo giá khởi điểm: 1.165.690.000đồng

☑️ Bước giá: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

☑️ Tiền mua hồ sơ500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ).

☑️ Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng/suất đất (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng trên một suất đất).

lập vi bằng, thừa phát lại văn giang, vi bằng nhà đất, lập vi bằng mua bán đất đấu giá

2️⃣ Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân không thuộc khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký, mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

☑️ Thời gian mua, nộp hồ sơ: Từ ngày 01/12/2022 đến 17h00’ ngày 21/12/2022 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) tại UBND xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Lưu ý: Thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ là 17h00’ ngày 21/12/2022.

☑️ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Người tham gia đấu giá có thể tự đi xem tài sản hoặc liên hệ UBND huyện Phù Cừ, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên vào 08h30’ các ngày 08/12/2022 và 09/12/2022 (trong giờ hành chính) tại thực địa.

3️⃣ Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Ngày 21/12/2022 đến 17h00’ ngày 23/12/2022 theo hướng dẫn tại Quy chế đấu giá tài sản.

4️⃣ Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín 01 vòng trực tiếp, mở kết quả công khai ngay tại cuộc đấu giá; phương thức trả giá lên theo bước giá.

5️⃣ Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 07h30’ ngày 24/12/2022 (Thứ bảy) tại UBND xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

(Khách hàng có mặt trước 15 phút để làm thủ tục điểm danh vào cuộc đấu giá).

Thông tin liên hệ: Chi nhánh công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

ĐT: 0975.462.589