Đấu giá quyền sử dụng 04 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá quyền sử dụng 04 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
logo
5 stars - based on 1 reviews

Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức Đấu giá quyền sử dụng 04 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Yên Mỹ uỷ quyền UBND xã Liêu Xá - Địa chỉ: xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - địa chỉ: Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

1️⃣ Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

☑️ Tài sản đấu giá: 

TT

Tên suất đất

Đặc điểm, vị trí

Diện tích
(m²)

Giá khởi điểm
(đồng/m²)

Tổng giá trị suất đất theo giá khởi điểm
(đồng)

Tiền đặt trước
(đồng)

1

04

Tiếp giáp đường quy hoạch rộng 8,5m

89,00

16.000.000

1.424.000.000

284.800.000

2

05

89,00

16.000.000

1.424.000.000

284.800.000

3

06

Tiếp giáp đường quy hoạch rộng 8,5m và đường quy hoạch rộng 10m

120,50

19.200.000

2.313.600.000

462.720.000

4

16

Tiếp giáp đường quy hoạch rộng 10m

101,40

14.000.000

1.419.600.000

283.920.000

Tổng

399,90

 

6.581.200.000

1.316.240.000

☑️ Bước giá: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

☑️ Tiền mua hồ sơ500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ).

2️⃣ Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Các Hộ gia đình, cá nhân không thuộc khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

☑️ Thời gian mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 31/8/2023 đến 17h00 ngày 14/9/2023  (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) trực tiếp tại UBND xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Lưu ý: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17h00’ ngày 14/9/2023.

☑️ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào các ngày 11/9/2023 12/9/2023 người tham gia đấu giá có thể tự đi xem tài sản hoặc liên hệ UBND xã Liêu Xá để được hướng dẫn đi xem tại thực địa (trong giờ hành chính).

3️⃣ Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Từ 08h00’ ngày 13/9/2023 đến 17h00’ ngày 14/9/2023 theo hướng dẫn tại Thông báo đấu giá và Quy chế đấu giá tài sản.

4️⃣ Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng, mở kết quả công khai ngay tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên đối với từng suất đất.

5️⃣ Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: : 08h00’ ngày 17/9/2023 (Chủ nhật) tại UBND xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Thông tin liên hệ: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - Địa chỉ: Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

ĐT: 0987007777

 

 

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay