Đấu giá quyền sử dụng 11 thửa đất ở tại nông thôn (ONT) thuộc quỹ đất: Chỉnh trang khu dân cư nông thôn. Địa điểm: Thôn Làng Qua, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Đấu giá quyền sử dụng 11 thửa đất ở tại nông thôn (ONT) thuộc quỹ đất: Chỉnh trang khu dân cư nông thôn. Địa điểm: Thôn Làng Qua, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
logo
5 stars - based on 1 reviews

Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long CN Yên Bái tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 11 thửa đất ở tại nông thôn (ONT) thuộc quỹ đất: Chỉnh trang khu dân cư nông thôn. Địa điểm: Thôn Làng Qua, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trấn Yên. Địa chỉ: Tổ dân phố số 3, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái. Địa chỉ: Số nhà 121, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

- Tài sản đấu giá: Là quyền sử dụng 11 thửa đất ở tại nông thôn (ONT) thuộc quỹ đất: Chỉnh trang khu dân cư nông thôn. Địa điểm: Thôn Làng Qua, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

- Hạ tầng kỹ thuật: Mặt bằng hoàn thiện đảm bảo đủ điều kiện để bàn giao cho người trúng đấu giá.

- Về giao thông: Khu đất đấu giá tiếp giáp đường liên xã đường nhựa (quy hoạch 7,5m, hành lang giao thông mỗi bên 5,0m)

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn (ONT).

- Địa chỉ các thửa đất: thôn Làng Qua, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.

- Tổng diện tích đấu giá: 1.183,0 m2. Cụ thể như sau:

+ Thửa đất: 329, thuộc bản đồ phân thửa 05-2022, loại đất ONT, thuộc vị trí 1 Đoạn từ giáp đường Yên Bái-Khe Sang đến giáp ranh xã Tân Đồng. Diện tích: 116,0m2, Giá khởi điểm: 417.600.000 đồng, Tiền đặt trước: 83.520.000 đồng, Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ;

+Thửa đất: 332 thuộc bản phân thửa 05-2022. loại đất ONT, thuộc vị trí 1, Đoạn từ giáp đường Yên Bái - Khe Sang đến giáp ranh xã Tân Đồng. Diện tích: 107,0m2 Giá khởi điểm : 347.750.000 đồng, Tiền đặt trước: 69.550.000 đồng, Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ;

+ Thửa đất: 333, 334, 335 thuộc bản phân thửa 05-2022. loại đất ONT, thuộc vị trí 1, Đoạn từ giáp đường Yên Bái - Khe Sang đến giáp ranh xã Tân Đồng. Diện tích: 120,0m2, Giá khởi điểm: 390.000.000 đồng, Tiền đặt trước: 78.000.000 đồng, Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ;

+ Thửa đất: 337, 338, 339, 340, 341 thuộc bản phân thửa 05-2022. loại đất ONT, thuộc vị trí 1, Đoạn từ giáp đường Yên Bái - Khe Sang đến giáp ranh xã Tân Đồng. Diện tích: 100,0m2, Giá khởi điểm: 325.000.000 đồng, Tiền đặt trước: 65.000.000 đồng, Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Lưu ý: Giá khởi điểm là giá chưa bao gồm thuế, phí có liên quan. Khách hàng trúng đấu giá phải chịu các chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Khách hàng tham gia đấu giá có thể tự đi xem tài sản hoặc liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trấn Yên các ngày 12/12/2022 và ngày 13/12/2022 (trong giờ hành chính).

3.Hình thức, phương thức đấu giá:

Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, mở kết quả công khai ngay tại buổi công bố giá theo phương thức trả giá lên.

4. Cách thức, hình thức đăng ký, thời gian mua, nộp hồ sơ, tiền đặt trước, phiếu trả giá tham gia đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân không thuộc khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, đủ điều kiện và có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

4.1. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ:

Từ 8h00’ đến 17h00’ các ngày từ 08/12/2022 đến 23/12/2022 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ): Khách hàng mua hồ sơ trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái - Số 121 Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

4.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

Từ 8h00’ đến 17h00’ các ngày từ 08/12/2022 đến 23/12/2022 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ): Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ tham gia đấu giá bằng đường bưu chính tới Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái - Số 121 Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Lưu ý:

- Người tham gia đấu giá khi nộp hồ sơ phải nộp đủ hồ sơ theo quy định. Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Có đóng dấu treo của Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái và được phát hành tại thời điểm khách hàng nộp phí mua hồ sơ tham gia đấu giá. Đơn có dấu là một tài liệu xác nhận khách hàng đã nộp phí hồ sơ tham gia đấu giá, thay thế cho phiếu thu phí tham gia). Khách hàng tham gia đấu giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (theo Hộ khẩu), các thông tin yêu cầu trên mẫu đơn và ký, ghi rõ họ tên;

+ Bản photo sổ Hộ khẩu và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (mang bản gốc để đối chiếu); Trường hợp Hộ khẩu bị thu lại theo quy định của pháp luật thì nộp bản xác nhận nơi cư trú Theo mẫu CT07 ban hành theo TT số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021).

+ Bản photo phiếu nộp tiền hoặc hình ảnh đã nộp khoản tiền đặt trước hợp lệ.

- Đơn đăng kí tham gia đấu giá của khách hàng khi nộp phải được bọc bằng chất liệu bảo mật và đựng bên trong phong bì, dán kín và không có dấu hiệu bị bóc, mở; tại các mép của phong bì đựng đơn có chữ ký của khách hàng. Mỗi một đơn đăng kí tham gia đấu giá được niêm phong vào 01 phong bì riêng được bán kèm hồ sơ đấu giá.

- Hồ sơ của khách hàng tham gia đấu giá gửi bằng đường bưu chính phải được gửi tới Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái trước 17h00’ ngày 23/12/2022. Các trường hợp hồ sơ của khách hàng chuyển tới sau 17h00’ ngày 23/12/2022 được coi là không hợp lệ và Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái không chịu bất kì trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

4.3. Thời gian nộp tiền đặt trước:

Từ ngày 21/12/2022 đến 17h00’ ngày 23/12/2022 bằng hình thức chuyển khoản theo hướng dẫn tại Quy chế đấu giá tài sản.

Lưu ý:

- Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định.

- Các trường hợp “Báo có” vào tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái sau 17h00’ ngày 23/12/2022 sẽ không hợp lệ và không được tham gia đấu giá.

- Trường hợp khách hàng nộp tiền đặt trước sau thời hạn nộp hồ sơ thì phải quay lại địa điểm nộp hồ sơ để nộp chứng từ khoản tiền đặt trước.

- Mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước do khách hàng chịu.

4.4. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá:

Từ 08h00’ ngày 21/12/2022 đến 17h00’ ngày 23/12/2022 (trong giờ hành chính) trực tiếp hoặc gửi bằng đường bưu chính đến Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái – địa chỉ: Số 121 Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. (Khi nộp phiếu trả giá khách hàng phải nộp kèm chứng từ đã nộp tiền đặt trước).

Lưu ý:

- Phiếu trả giá của khách hàng khi nộp phải được bọc bằng chất liệu bảo mật và đựng bên trong phong bì, dán kín và không có dấu hiệu bị bóc, mở; tại các mép của phong bì đựng phiếu có chữ ký của người trả giá. Mỗi một Phiếu trả giá được niêm phong vào 01 phong bì riêng được bán kèm hồ sơ đấu giá.

- Phiếu trả giá của khách hàng tham gia đấu giá gửi bằng đường bưu chính phải được gửi tới Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái trước 17h00’ ngày 23/12/2022. Các trường hợp chuyển tới sau thời hạn trên được coi là không hợp lệ và Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái không chịu bất kì trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

lập vi bằng, thừa phát lại văn giang, vi bằng nhà đất, lập vi bằng mua bán đất đấu giá

 5.Thời gian, địa điểm buổi công bố giá:

09h00’ ngày 26/12/2022 (Thứ Hai) tại Hội trường UBND xã Báo Đáp, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

   Mọi thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái, địa chỉ: số 121 Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 0367929999.

Thời gian làm việc: Trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ.

  

 

 

 

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay