Đấu giá Quyền sử dụng 136 thửa đất ở thuộc dự án Xây dựng khu dân cư tại thôn Đại An (Giai đoạn 1), địa điểm: Thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái với tổng diện tích: 12.489,2 m2

Đấu giá Quyền sử dụng 136 thửa đất ở thuộc dự án Xây dựng khu dân cư tại thôn Đại An (Giai đoạn 1), địa điểm: Thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái với tổng diện tích: 12.489,2 m2
logo
5 stars - based on 1 reviews

Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái tổ chức bán đấu giá Quyền Đấu giá Quyền sử dụng 136 thửa đất ở thuộc dự án Xây dựng khu dân cư tại thôn Đại An (Giai đoạn 1), địa điểm: Thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái với tổng diện tích: 12.489,2 m2

Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Văn Yên. Địa chỉ: Số 274, đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái. Địa chỉ: số 121, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

1️⃣ Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

☑️ Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng 136 thửa đất ở thuộc dự án Xây dựng khu dân cư tại thôn Đại An (Giai đoạn 1), địa điểm: Thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái với tổng diện tích: 12.489,2 m2.

(Có danh sách Chi tiết thông tin, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước các thửa đất kèm theo)

Lưu ý: Giá khởi điểm là giá chưa bao gồm thuế, phí có liên quan. Khách hàng trúng đấu giá phải chịu các chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

☑️ Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ).

☑️ Tiền đặt trước: 200.600.000 - 522.914.000 đồng/thửa đất (Có bảng kê chi tiết kèm theo Hồ sơ đăng kí tham gia đấu giá)

lập vi bằng, thừa phát lại văn giang, vi bằng nhà đất, lập vi bằng mua bán đất đấu giá

2️⃣ Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Hộ gia đình, cá nhân không thuộc khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, đủ điều kiện có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

☑️ Thời gian, địa điểm mua hồ sơ:

Thời gian, địa điểm mua hồ sơ:

- Từ 8h00’ đến 17h00’ các ngày từ 11/11/2022 đến 25/11/2022 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ): Khách hàng mua hồ sơ trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái - Số 121 Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Từ 9h00’ đến 16h30’ các ngày từ 14/11/2022 đến 18/11/2022 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ): Khách hàng mua hồ sơ trực tiếp tại Ban quản lý Đầu tư xây dựng huyện Văn Yên – Số 274, đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

☑️ Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ: 

- Từ 8h00’ đến 17h00’ các ngày từ 11/11/2022 đến 25/11/2022 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ): Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ tham gia đấu giá bằng đường bưu chính tới Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái - Số 121 Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Lưu ý:

- Người tham gia đấu giá khi nộp hồ sơ phải nộp đủ hồ sơ theo quy định. Hồ sơ bao gồm:

        + Phiếu thu tiền mua hồ sơ đấu giá: Người mua hồ sơ phải cung cấp thông tin của khách hàng đăng kí tham gia đấu giá trong phiếu thu tiền mua hồ sơ và phải trùng khớp với thông tin trong hồ sơ của khách hàng đăng kí tham gia đấu giá.

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Có đóng dấu treo của Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái và được phát hành tại thời điểm khách hàng mua hồ sơ tham gia đấu giá). Khách hàng tham gia đấu giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (theo Hộ khẩu), các thông tin yêu cầu trên mẫu đơn và ký, ghi rõ họ tên;

+ Bản photo sổ Hộ khẩu và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (mang bản gốc để đối chiếu); Trường hợp Hộ khẩu bị thu lại theo quy định của pháp luật thì nộp bản xác nhận nơi cư trú Theo mẫu CT07 ban hành theo TT số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021).

+ Bản photo phiếu nộp tiền hoặc hình ảnh đã nộp khoản tiền đặt trước hợp lệ.

- Đơn đăng kí tham gia đấu giá của khách hàng khi nộp phải được bọc bằng chất liệu bảo mật và đựng bên trong phong bì, dán kín và không có dấu hiệu bị bóc, mở; tại các mép của phong bì đựng đơn có chữ ký của khách hàng. Mỗi một đơn đăng kí tham gia đấu giá được niêm phong vào 01 phong bì riêng được bán kèm hồ sơ đấu giá.

- Hồ sơ của khách hàng tham gia đấu giá gửi bằng đường bưu chính phải được gửi tới Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái trước 17h00’ ngày 25/11/2022. Các trường hợp hồ sơ của khách hàng chuyển tới sau 17h00’ ngày 25/11/2022 được coi là không hợp lệ và Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái không chịu bất kì trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

☑️ Thời gian nộp tiền đặt trước:

Từ ngày 23/11/2022 đến 17h00’ ngày 25/11/2022 bằng hình thức chuyển khoản theo hướng dẫn tại Quy chế đấu giá tài sản.

Lưu ý:

- Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định.

- Các trường hợp “Báo có” vào tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái (căn cứ theo thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống của Ngân hàng) sau 17h00’ ngày 25/11/2022 sẽ không hợp lệ và không được tham gia đấu giá.

- Trường hợp khách hàng nộp tiền đặt trước sau thời hạn nộp hồ sơ thì phải quay lại địa điểm nộp hồ sơ để nộp chứng từ khoản tiền đặt trước.

- Mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước do khách hàng chịu phí theo quy định của các Tổ chức tín dụng/Ngân hàng.

☑️ Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá:

Từ 08h00’ ngày 23/11/2022 đến 17h00’ ngày 25/11/2022 (trong giờ hành chính) trực tiếp hoặc gửi bằng đường bưu chính đến Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái – địa chỉ: Số 121 Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. (Khi nộp phiếu trả giá khách hàng phải nộp kèm chứng từ đã nộp tiền đặt trước).

Lưu ý:

- Phiếu trả giá của khách hàng khi nộp phải được bọc bằng chất liệu bảo mật và đựng bên trong phong bì, dán kín và không có dấu hiệu bị bóc, mở; tại các mép của phong bì đựng phiếu có chữ ký của người trả giá. Mỗi một Phiếu trả giá được niêm phong vào 01 phong bì riêng được bán kèm hồ sơ đấu giá.

- Phiếu trả giá của khách hàng tham gia đấu giá gửi bằng đường bưu chính phải được gửi tới Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái trước 17h00’ ngày 25/11/2022. Các trường hợp chuyển tới sau thời hạn trên được coi là không hợp lệ và Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

☑️ Thời gian, địa điểm buổi công bố giá:

09h00’ ngày 28/11/2022 (Thứ hai) tại Trung tâm hội nghị huyện Văn Yên. Địa chỉ: UBND huyện Văn Yên, Thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái).

Lưu ý:

- Khách hàng tham gia buổi công bố giá có mặt từ 8h30’ để làm thủ tục đấu giá.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nếu là người đã kết hôn khi đi tham dự buổi công bố giá cần mang theo Chứng mình thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản phô tô) của vợ hoặc chồng để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu trúng đấu giá.

☑️Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái, địa chỉ: số 121 Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

ĐT: 0367929999

 

 

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay