Đấu giá quyền sử dụng 24 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá quyền sử dụng 24 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
logo
5 stars - based on 1 reviews

Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức Đấu giá quyền sử dụng 24 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Yên Mỹ - Địa chỉ: xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - địa chỉ: Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

1️⃣ Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

☑️ Tài sản đấu giá: 

TT

Tên suất đất

Đặc điểm, vị trí

Diện tích
(m²)

Giá khởi điểm
(đồng/m²)

Tổng giá trị suất đất theo giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước
(đồng)

1

02A

Tiếp giáp đường quy hoạch số 4

132,0

17.000.000 

2.244.000.000

448.800.000

2

02B

132,0

17.000.000 

2.244.000.000

448.800.000

3

19A

132,0

17.000.000 

2.244.000.000

448.800.000

4

19B

132,0

17.000.000 

2.244.000.000

448.800.000

5

20

Tiếp giáp đường quy hoạch số 4

110,0

17.000.000 

1.870.000.000

374.000.000

6

21

110,0

17.000.000 

1.870.000.000

374.000.000

7

22

110,0

17.000.000 

1.870.000.000

374.000.000

8

23

110,0

17.000.000 

1.870.000.000

374.000.000

9

24

110,0

17.000.000 

1.870.000.000

374.000.000

10

25

110,0

17.000.000 

1.870.000.000

374.000.000

11

26

110,0

17.000.000 

1.870.000.000

374.000.000

12

27

110,0

17.000.000 

1.870.000.000

374.000.000

13

28

110,0

17.000.000 

1.870.000.000

374.000.000

14

29

110,0

17.000.000 

1.870.000.000

374.000.000

15

30

110,0

17.000.000 

1.870.000.000

374.000.000

16

32B

Tiếp giáp đường quy hoạch số 4

108,0

17.000.000 

1.836.000.000

367.200.000

17

45B

108,0

17.000.000 

1.836.000.000

367.200.000

18

46

Tiếp giáp đường quy hoạch số 4

90,0

17.000.000 

1.530.000.000

306.000.000

19

47

90,0

17.000.000 

1.530.000.000

306.000.000

20

48

Tiếp giáp đường quy hoạch số 4

90,0

17.000.000 

1.530.000.000

306.000.000

21

49

90,0

17.000.000 

1.530.000.000

306.000.000

22

50

90,0

17.000.000 

1.530.000.000

306.000.000

23

51

90,0

17.000.000 

1.530.000.000

306.000.000

24

52

90,0

17.000.000 

1.530.000.000

306.000.000

Tổng

 24 suất

2.584,0

 

☑️ Bước giá: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

☑️ Tiền mua hồ sơ500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ).

2️⃣ Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Các Hộ gia đình, cá nhân không thuộc khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

☑️ Thời gian mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ 08h00’ ngày 19/10/2023 đến 17h00 ngày 08/11/2023 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Lưu ý: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17h00’ ngày 08/11/2023

☑️ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào các ngày 30/10/2023 31/10/2023 người tham gia đấu giá có thể tự đi xem tài sản hoặc liên hệ UBND huyện Yên Mỹ để được hướng dẫn đi xem tại thực địa (trong giờ hành chính).

3️⃣ Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Từ 08h00’ ngày 08/11/2023 đến 17h00’ ngày 09/11/2023 theo hướng dẫn tại Thông báo đấu giá và Quy chế đấu giá tài sản.

4️⃣ Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng, mở kết quả công khai ngay tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên đối với từng suất đất.

5️⃣ Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: : 08h00’ ngày 11/11/2023 (Thứ Bảy) tại Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên..

Thông tin liên hệ: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - Địa chỉ: Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

ĐT: 0987007777

Link bản đồ khu đất: Bản đồ 24 suất đất xã Tân Lập

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay