Đấu giá quyền sử dụng 25 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá quyền sử dụng 25 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
logo
5 stars - based on 1 reviews

Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức Đấu giá quyền sử dụng 25 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Tiên Lữ ủy quyền UBND xã An Viên  – địa chỉ: xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - địa chỉ: Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

1️⃣Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

☑️ Tài sản đấu giá:

TT

Tên suất đất

Đặc điểm, vị trí

Diện tích (m²)

Giá khởi điểm (đồng/m²)

Tổng giá trị suất đất theo giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Lô LK - B

1

LK-30

Tiếp giáp hai mặt đường quy hoạch rộng 15,5m (bao gồm cả vỉa hè)

89,90

16.900.000

1.519.310.000

303.862.000

2

LK-31

Tiếp giáp mặt đường quy hoạch rộng 15,5m (bao gồm cả vỉa hè)

84,40

14.100.000

1.190.040.000

238.008.000

3

LK-32

84,40

14.100.000

1.190.040.000

238.008.000

4

LK-33

84,40

14.100.000

1.190.040.000

238.008.000

5

LK-34

Tiếp giáp hai mặt đường quy hoạch rộng từ 12,5m đến 15,5m (bao gồm cả vỉa hè)

107,20

16.900.000

1.811.680.000

362.336.000

Lô LK - C

6

LK-106

Tiếp giáp mặt đường quy hoạch rộng 15,5m (bao gồm cả vỉa hè) đối diện khu đất công cộng

100,00

13.100.000

1.310.000.000

262.000.000

7

LK-107

100,00

13.100.000

1.310.000.000

262.000.000

8

LK-108

100,00

13.100.000

1.310.000.000

262.000.000

9

LK-109

100,00

13.100.000

1.310.000.000

262.000.000

10

LK-110

100,00

13.100.000

1.310.000.000

262.000.000

11

LK-111

Tiếp giáp hai mặt đường quy hoạch rộng 15,5m (bao gồm cả vỉa hè) đối diện khu đất công cộng

95,10

15.700.000

1.493.070.000

298.614.000

12

LK-112

Tiếp giáp mặt đường quy hoạch rộng 15,5m (bao gồm cả vỉa hè)

96,20

10.100.000

971.620.000

194.324.000

13

LK-113

96,20

10.100.000

971.620.000

194.324.000

14

LK-114

96,20

10.100.000

971.620.000

194.324.000

15

LK-115

100,00

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

16

LK-119

Tiếp giáp mặt đường quy hoạch rộng 15,5m (bao gồm cả vỉa hè)

100,00

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

17

LK-120

100,00

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

18

LK-121

100,00

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

19

LK-122

100,00

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

20

LK-123

100,00

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

21

LK-124

100,00

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

22

LK-125

96,20

10.100.000

971.620.000

194.324.000

23

LK-126

96,20

10.100.000

971.620.000

194.324.000

24

LK-127

96,20

10.100.000

971.620.000

194.324.000

25

LK-128

Tiếp giáp hai mặt đường quy hoạch rộng 15,5m (bao gồm cả vỉa hè)

95,10

12.100.000

1.150.710.000

230.142.000

Tổng

25

 

2417,7

 

28.994.610.000

 

☑️ Bước giá: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

☑️ Tiền mua hồ sơ500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ).

2️⃣ Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Các Hộ gia đình, cá nhân không thuộc khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

☑️ Thời gian mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 09/11/2023 đến 17h00 ngày 30/11/2023 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) trực tiếp tại UBND xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Lưu ý: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17h00’ ngày 30/11/2023.

☑️ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào các ngày 13/11/2023 14/11/2023 người tham gia đấu giá có thể tự đi xem tài sản hoặc liên hệ UBND xã An Viên để được hướng dẫn đi xem tại thực địa (trong giờ hành chính).

3️⃣ Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Từ 08h00’ ngày 29/11/2023 đến 17h00’ ngày 30/11/2023 theo hướng dẫn tại Thông báo đấu giá và Quy chế đấu giá tài sản.

4️⃣ Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng, mở kết quả công khai ngay tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên đối với từng suất đất.

5️⃣ Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08h00’ ngày 03/12/2023 (Chủ nhật) tại UBND xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Thông tin liên hệ: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - Địa chỉ: Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

ĐT: 0987007777

Link bản đồ: Bản đồ An Viên

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay