Đấu giá quyền sử dụng đất 26 suất đất cho nhân dân làm nhà ở dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư đường ĐH.72 và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên (Đợt 1)

Đấu giá quyền sử dụng đất 26 suất đất cho nhân dân làm nhà ở dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư đường ĐH.72 và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên  (Đợt 1)
logo
5 stars - based on 1 reviews

Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức Đấu giá Đấu giá quyền sử dụng đất 26 suất đất cho nhân dân làm nhà ở dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư đường ĐH.72 và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên  (Đợt 1)

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Kim Động - Địa chỉ: Thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - địa chỉ: Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

1️⃣ Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

☑️ Tài sản đấu giá: 

STT

Tên suất đất

Số suất

Diện tích

(m²)

Giá cụ thể; giá khởi điểm (đồng/m2)

Tổng giá trị suất đất theo giá KĐ (đồng)

I

Khu D02

09

 

 

 

1

D02-01

02

112,87

25.320.000

2.857.868.400

2

D02-09

2.857.868.400

3

D02-02

07

98,80

21.100.000

2.084.680.000

4

D02-03

2.084.680.000

5

D02-04

2.084.680.000

6

D02-05

2.084.680.000

7

D02-06

2.084.680.000

8

D02-07

2.084.680.000

9

D02-08

2.084.680.000

II

Khu D03

09

 

 

 

10

D03-01

02

112,87

22.200.000

2.505.714.000

11

D03-09

2.505.714.000

12

D03-02

07

98,80

18.500.000

1.827.800.000

13

D03-03

1.827.800.000

14

D03-04

1.827.800.000

15

D03-05

 

 

 

1.827.800.000

16

D03-06

1.827.800.000

17

D03-07

1.827.800.000

18

D03-08

1.827.800.000

III

Khu D04

08

 

 

 

19

D04-11

01

141,07

22.200.000

3.131.754.000

20

D04-05

06

98,80

18.500.000

1.827.800.000

21

D04-06

1.827.800.000

22

D04-07

1.827.800.000

23

D04-08

1.827.800.000

24

D04-09

1.827.800.000

25

D04-10

1.827.800.000

26

D04-12

01

135,00

18.500.000

2.497.500.000

 

Tổng cộng

26

 

 

 

 

☑️ Bước giá: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

☑️ Tiền mua hồ sơ500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ).

☑️ Tiền đặt trước: 350.000.000 đồng/suất đất (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi triệu đồng trên một suất đất).

2️⃣ Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Các Hộ gia đình, cá nhân không thuộc khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

☑️ Thời gian mua, nộp hồ sơ:

Từ ngày 29/12/2022 đến 17h00’ ngày 12/01/2023 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) tại UBND xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Lưu ý: Thời hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ là 17h00’ ngày 12/01/2023

☑️ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng tham gia đấu giá có thể tự đi xem tài sản hoặc liên hệ tại UBND huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên vào các ngày 05/01/202306/01/2023 (trong giờ hành chính).

3️⃣ Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 11/01/2023 đến 17h00’ ngày 12/01/2023 theo hướng dẫn tại Quy chế đấu giá tài sản..

4️⃣ Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, mở kết quả công khai ngay tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên theo bước giá.

5️⃣ Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08h00’ ngày 15/01/2023 (Chủ nhật) tại Trung tâm Văn hoá và Truyền Thanh huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Thông tin liên hệ: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - Địa chỉ: Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

ĐT: 0975.462.589

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay