Đấu giá quyền sử dụng 28 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã Vũ Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá quyền sử dụng 28 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã Vũ Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
logo
5 stars - based on 1 reviews

Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức Đấu giá quyền sử dụng 21 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã Vũ Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Kim Động giao UBND xã Vũ Xá - Địa chỉ: xã Vũ Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - địa chỉ: Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

1️⃣ Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

☑️ Tài sản đấu giá: 

TT

Suất đất

Diện tích
(m²)

Giá khởi điểm
(đồng)

Đặc điểm, vị trí

Tổng giá trị suất đất theo giá khởi điểm
(đồng)

Tiền đặt trước
(đồng)

I

Khu ONT-O1

 

 

 

1

O1-01

150,5

11.000.000

Tiếp giáp mặt đường rộng 10,5m (lòng đường 7,5m và vỉa hè)

1.655.500.000

331.100.000

2

O1-02

184,0

18.000.000

Vị trí góc, tiếp giáp mặt đường gom đường ĐT.377 và đường rộng 10,5m (lòng đường 7,5m và vỉa hè)

3.312.000.000

662.400.000

3

O1-14

110,0

15.000.000

Tiếp giáp đường gom đường ĐT.377 (lòng đường 7,5m và vỉa hè 5m)

1.650.000.000

330.000.000

4

O1-16

110,0

15.000.000

1.650.000.000

330.000.000

5

O1-17

110,0

15.000.000

1.650.000.000

330.000.000

6

O1-18

110,0

15.000.000

1.650.000.000

330.000.000

7

O1-19

110,0

15.000.000

1.650.000.000

330.000.000

II

Khu ONT-O2

 

 

 

1

O2-01

153,0

18.000.000

Vị trí góc, tiếp giáp mặt đường gom đường ĐT.377 và đường rộng 15,5m (lòng đường 7,5m và vỉa hè 5m)

2.754.000.000

550.800.000

2

O2-02

110,0

15.000.000

Tiếp giáp đường gom đường ĐT.377 (lòng đường 7,5m và vỉa hè 5m)

1.650.000.000

330.000.000

3

O2-03

110,0

15.000.000

1.650.000.000

330.000.000

4

O2-04

110,0

15.000.000

1.650.000.000

330.000.000

5

O2-05

110,0

15.000.000

1.650.000.000

330.000.000

6

O2-06

110,0

15.000.000

1.650.000.000

330.000.000

7

O2-07

110,0

15.000.000

1.650.000.000

330.000.000

8

O2-08

110,0

15.000.000

1.650.000.000

330.000.000

9

O2-09

110,0

15.000.000

1.650.000.000

330.000.000

10

O2-10

110,0

15.000.000

1.650.000.000

330.000.000

11

O2-11

110,0

15.000.000

1.650.000.000

330.000.000

12

O2-12

110,0

15.000.000

1.650.000.000

330.000.000

13

O2-13

110,0

15.000.000

1.650.000.000

330.000.000

14

O2-14

110,0

15.000.000

1.650.000.000

330.000.000

15

O2-15

110,0

15.000.000

1.650.000.000

330.000.000

16

O2-16

110,0

15.000.000

1.650.000.000

330.000.000

17

O2-17

110,0

15.000.000

1.650.000.000

330.000.000

18

O2-18

110,0

15.000.000

1.650.000.000

330.000.000

19

O2-19

107,0

18.000.000

Vị trí góc, tiếp giáp mặt đường gom đường ĐT.377 và đường rộng 10,5m (lòng đường 7,5m và vỉa hè)

1.926.000.000

385.200.000

20

O2-20

95,0

11.000.000

Tiếp giáp mặt đường rộng 10,5m (lòng đường 7,5m và vỉa hè)

1.045.000.000

209.000.000

21

O2-21

118,0

11.000.000

1.298.000.000

259.600.000

Tổng

28

3.227,5

 

 

48.290.500.000

 

☑️ Bước giá: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

☑️ Tiền mua hồ sơ500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ).

2️⃣ Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Các Hộ gia đình, cá nhân không thuộc khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

☑️ Thời gian mua, nộp hồ sơ: Từ 08h00’ ngày 02/06/2023 đến 17h00 ngày 22/06/2023  (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) trực tiếp tại UBND xã Vũ Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Lưu ý: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17h00’ ngày 22/06/2023.

☑️ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào các ngày 12/06/2023 13/06/2023 người tham gia đấu giá có thể tự đi xem tài sản hoặc liên hệ UBND xã Vũ Xá để được hướng dẫn đi xem tại thực địa (trong giờ hành chính).

3️⃣ Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước: Từ 08h00’ ngày 21/06/2023 đến 17h00ngày 22/06/2023 bằng hình thức chuyển khoản theo hướng dẫn sau:

  • Đơn vị thụ hưởng: Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên
  • Số tài khoản: 030056592888 mở tại Sacombank chi nhánh Hưng Yên
  • Nội dung: (Họ tên người tham gia đấu giá) - (Số CMT/CCCD) xã Vũ Xá

Ví dụ: Nguyễn Văn A 0123456789 xã Vũ Xá.

4️⃣ Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng, mở kết quả công khai ngay tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên theo bước giá.

5️⃣ Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08h00’ ngày 25/06/2023 (Chủ nhật) tại UBND xã Vũ Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Thông tin liên hệ: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - Địa chỉ: Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

ĐT: 0975.462.589

 

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay