Đấu giá quyền sử dụng 30 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu Tái định cư phục vụ GPMB thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp đường huyện ĐH.72 và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Hiệp Cường, huyện Kim Động

Đấu giá quyền sử dụng 30 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu Tái định cư phục vụ GPMB thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp đường huyện ĐH.72 và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Hiệp Cường, huyện Kim Động
logo
5 stars - based on 1 reviews

Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức Đấu giá quyền sử dụng 30 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu Tái định cư phục vụ GPMB thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp đường huyện ĐH.72 và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên (Đợt 1) 

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Kim Động - Địa chỉ: TT Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - địa chỉ: Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

1️⃣ Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

☑️ Tài sản đấu giá: 

STT

Tên suất đất

Diện tích (m2)

Đặc điểm, vị trí

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Tổng giá trị suất đất theo giá KĐ (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

1

D01-01

141,61

Tiếp giáp đường gom QL39A và đường quy hoạch rộng 13,5m

43.200.000

6.117.552.000

1.223.510.400

2

D01-02

141,09

Tiếp giáp đường gom QL39A

36.000.000

5.079.240.000

1.015.848.000

3

D01-03

146,53

36.000.000

5.275.080.000

1.055.016.000

4

D01-04

150,85

Tiếp giáp đường gom QL39A và đường quy hoạch rộng 18,5m

43.200.000

6.516.720.000

1.303.344.000

5

D01-05

98,80

Tiếp giáp đường quy hoạch rộng 18,5m

21.400.000

2.114.320.000

422.864.000

6

D01-06

98,80

21.400.000

2.114.320.000

422.864.000

7

D01-07

98,80

21.400.000

2.114.320.000

422.864.000

8

D01-08

98,80

21.400.000

2.114.320.000

422.864.000

9

D01-09

98,80

21.400.000

2.114.320.000

422.864.000

10

D01-10

98,80

21.400.000

2.114.320.000

422.864.000

11

D01-11

133,87

Tiếp giáp đường quy hoạch rộng 18,5m và đường quy hoạch rộng 13,5m

25.700.000

3.440.459.000

688.091.800

12

D01-12

135,00

Tiếp giáp đường quy hoạch rộng 13,5m

18.700.000

2.524.500.000

504.900.000

13

D01-13

135,00

18.700.000

2.524.500.000

504.900.000

14

D01-14

141,07

Tiếp giáp hai đường quy hoạch rộng 13,5m

22.400.000

3.159.968.000

631.993.600

15

D01-15

98,80

Tiếp giáp đường quy hoạch rộng 13,5m

18.700.000

1.847.560.000

369.512.000

16

D01-16

98,80

18.700.000

1.847.560.000

369.512.000

17

D01-17

98,80

18.700.000

1.847.560.000

369.512.000

18

D01-18

98,80

18.700.000

1.847.560.000

369.512.000

19

D01-19

98,80

18.700.000

1.847.560.000

369.512.000

20

D01-20

98,80

18.700.000

1.847.560.000

369.512.000

21

D04-03

181,70

Tiếp giáp đường gom QL39A

36.000.000

6.541.200.000

1.308.240.000

22

D04-04

196,15

Tiếp giáp đường gom QL39A và đường quy hoạch rộng 13,5m

43.200.000

8.473.680.000

1.694.736.000

23

D04-07

98,80

Tiếp giáp đường quy hoạch rộng 13,5m

18.700.000

1.847.560.000

369.512.000

24

D04-08

98,80

18.700.000

1.847.560.000

369.512.000

25

D04-09

98,80

18.700.000

1.847.560.000

369.512.000

26

D04-10

98,80

18.700.000

1.847.560.000

369.512.000

27

D04-11

141,07

Tiếp giáp hai đường quy hoạch rộng 13,5m

22.400.000

3.159.968.000

631.993.600

28

D04-12

135,00

Tiếp giáp đường quy hoạch rộng 13,5m

18.700.000

2.524.500.000

504.900.000

29

D04-15

98,80

Tiếp giáp đường quy hoạch rộng 18,5m

21.400.000

2.114.320.000

422.864.000

30

D04-16

98,80

21.400.000

2.114.320.000

422.864.000

Tổng

30

3557,34

       

☑️ Bước giá: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

☑️ Tiền mua hồ sơ500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ).

2️⃣ Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Các Hộ gia đình, cá nhân không thuộc khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

☑️ Thời gian mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Từ 08h00’ ngày 21/8/2023 đến 17h00 ngày 05/9/2023  (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên;

+ Từ 08h00’ ngày 21/8/2023 đến 17h00 ngày 07/9/2023  (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Lưu ý: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17h00’ ngày 07/9/2023.

☑️ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào các ngày 28/8/2023 và 29/8/2023 người tham gia đấu giá có thể tự đi xem tài sản hoặc liên hệ UBND huyện Kim Động để được hướng dẫn đi xem tại thực địa (trong giờ hành chính).

3️⃣ Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Từ 08h00’ ngày 06/9/2023 đến 17h00’ ngày 07/9/2023 theo hướng dẫn tại Thông báo đấu giá và Quy chế đấu giá tài sản.

4️⃣ Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng, mở kết quả công khai ngay tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên đối với từng suất đất.

5️⃣ Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08h00’ ngày 10/9/2023 (Chủ nhật) tại Hội trường lớn UBND huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên - Địa chỉ: TT Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Thông tin liên hệ: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - Địa chỉ: Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

ĐT: 0987 00 7777.

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay