Đấu giá quyền sử dụng 35 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá quyền sử dụng 35 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
logo
5 stars - based on 1 reviews

Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức Đấu giá quyền sử dụng 35 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Tiên Lữ ủy quyền UBND xã An Viên  – địa chỉ: xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - địa chỉ: Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

1️⃣Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

☑️ Tài sản đấu giá:

TT

Tên suất đất

Đặc điểm, vị trí

Diện tích (m²)

Giá khởi điểm (đồng/m²)

Tổng giá trị suất đất theo giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

 

Lô LK - D

1

LK-129

Tiếp giáp hai mặt đường quy hoạch rộng 15,5m (bao gồm cả vỉa hè)

98,9

12.100.000

1.196.690.000

239.338.000

 

2

LK-148

Tiếp giáp mặt đường quy hoạch rộng 15,5m (bao gồm cả vỉa hè)

96,2

10.100.000

971.620.000

194.324.000

 

3

LK-149

96,2

10.100.000

971.620.000

194.324.000

 

4

LK-152

Tiếp giáp mặt đường quy hoạch rộng 13m (bao gồm cả vỉa hè)

100,0

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

 

5

LK-153

100,0

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

 

6

LK-154

100,0

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

 

7

LK-155

100,0

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

 

8

LK-156

100,0

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

 

9

LK-157

100,0

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

 

10

LK-158

100,0

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

 

11

LK-159

100,0

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

 

12

LK-160

100,0

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

 

Lô LK - E

1

LK-48

Tiếp giáp mặt đường quy hoạch rộng từ 12,5m - 15,5m (bao gồm cả vỉa hè)

100,0

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

 

2

LK-50

100,0

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

 

3

LK-52

100,0

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

 

4

LK-54

100,0

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

 

5

LK-56

100,0

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

 

6

LK-58

100,0

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

 

7

LK-60

100,0

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

 

8

LK-62

Tiếp giáp mặt đường quy hoạch rộng từ 12,5m - 15,5m (bao gồm cả vỉa hè)

100,0

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

 

9

LK-64

100,0

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

 

10

LK-66

100,0

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

 

11

LK-67

100,0

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

 

12

LK-68

100,0

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

 

13

LK-69

100,0

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

 

14

LK-70

100,0

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

 

15

LK-71

Tiếp giáp mặt đường quy hoạch rộng từ 12,5m - 15,5m (bao gồm cả vỉa hè)

100,0

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

 

16

LK-72

100,0

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

 

17

LK-73

100,0

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

 

18

LK-74

100,0

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

 

19

LK-75

100,0

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

 

20

LK-77

100,0

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

 

21

LK-79

100,0

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

 

22

LK-81

100,0

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

 

23

LK-83

100,0

10.100.000

1.010.000.000

202.000.000

 

Tổng

35

 

3491,3

 

35.459.930.000

 

 

☑️ Bước giá: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

☑️ Tiền mua hồ sơ500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ).

2️⃣ Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Các Hộ gia đình, cá nhân không thuộc khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

☑️ Thời gian mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 15/12/2023 đến 17h00 ngày 11/01/2024 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) trực tiếp tại UBND xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Lưu ý: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17h00’ ngày 11/01/2024.

☑️ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào các ngày 25/12/2023 26/12/2023 người tham gia đấu giá có thể tự đi xem tài sản hoặc liên hệ UBND xã An Viên để được hướng dẫn đi xem tại thực địa (trong giờ hành chính).

3️⃣ Thời gian nộp khoản tiền đặt trướcTừ 08h00’ ngày 10/01/2024 đến 17h00’ ngày 11/01/2024 theo hướng dẫn tại Thông báo đấu giá và Quy chế đấu giá tài sản.

4️⃣ Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng, mở kết quả công khai ngay tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên đối với từng suất đất.

5️⃣ Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 13h30’ ngày 14/01/2024 (Chủ nhật) tại UBND xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Thông tin liên hệ: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - Địa chỉ: Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

ĐT: 0987007777

Link bản đồ: Bản đồ An Viên

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay