Đấu giá quyền sử dụng 42 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới giáp hành lang đường tỉnh 386 xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá quyền sử dụng 42 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới giáp hành lang đường tỉnh 386 xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
logo
5 stars - based on 1 reviews

Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức Đấu giá quyền sử dụng 42 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới giáp hành lang đường tỉnh 386 xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Phù Cừ giao UBND xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên – địa chỉ: xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - địa chỉ: Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

1️⃣ Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

☑️ Tài sản đấu giá: 

TT

Tên suất đất

Đặc điểm, vị trí

Diện tích

(m²)

Giá khởi điểm

(đồng/m²)

Tổng giá trị suất đất theo giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước

(đồng)

LK -B

1

LK-27

Tiếp giáp 01 mặt đường tỉnh 386 đoạn còn lại và 01 mặt đường có  mặt cắt ≥ 15m (gồm vỉa hè)

96,70

20.000.000

1.934.000.000

386.800.000

2

LK-28

Tiếp giáp đường tỉnh 386 đoạn còn lại

98,10

16.000.000

1.569.600.000

313.920.000

3

LK-29

97,50

16.000.000

1.560.000.000

312.000.000

4

LK-32

95,90

16.000.000

1.534.400.000

306.880.000

5

LK-37

93,50

16.000.000

1.496.000.000

299.200.000

6

LK-38

93,00

16.000.000

1.488.000.000

297.600.000

7

LK-42

Tiếp giáp 02 mặt đường có mặt cắt ≥ 15m (gồm vỉa hè)

88,00

12.800.000

1.126.400.000

225.280.000

8

LK-43

Tiếp giáp 01 mặt đường có mặt cắt ≥ 15m (gồm vỉa hè)

90,00

9.800.000

882.000.000

176.400.000

9

LK-44

90,00

9.800.000

882.000.000

176.400.000

10

LK-45

90,00

9.800.000

882.000.000

176.400.000

11

LK-47

90,00

9.800.000

882.000.000

176.400.000

12

LK-48

90,00

9.800.000

882.000.000

176.400.000

13

LK-49

90,00

9.800.000

882.000.000

176.400.000

14

LK-50

90,00

9.800.000

882.000.000

176.400.000

15

LK-51

90,00

9.800.000

882.000.000

176.400.000

16

LK-53

90,00

9.800.000

882.000.000

176.400.000

17

LK-54

90,00

9.800.000

882.000.000

176.400.000

18

LK-55

90,00

9.800.000

882.000.000

176.400.000

19

LK-56

Tiếp giáp 01 mặt đường có mặt cắt ≥ 15m và một mặt đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m (gồm vỉa hè)

88,00

12.800.000

1.126.400.000

225.280.000

Tổng

19

 

1.740,70

 

21.536.800.000

 

LK - D

1

LK-81

Tiếp giáp 02 mặt đường có mặt cắt ≥ 15m (gồm vỉa hè)

118,00

11.800.000

1.392.400.000

278.480.000

2

LK-82

Tiếp giáp 01 mặt đường có mặt cắt ≥ 15m (gồm vỉa hè)

110,00

9.800.000

1.078.000.000

215.600.000

3

LK-83

110,00

9.800.000

1.078.000.000

215.600.000

4

LK-84

110,00

9.800.000

1.078.000.000

215.600.000

5

LK-85

110,00

9.800.000

1.078.000.000

215.600.000

6

LK-87

Tiếp giáp 02 mặt đường có mặt cắt ≥ 15m (gồm vỉa hè)

118,00

12.800.000

1.510.400.000

302.080.000

7

LK-88

Tiếp giáp 01 mặt đường có mặt cắt ≥ 15m (gồm vỉa hè)

100,00

9.800.000

980.000.000

196.000.000

8

LK-92

100,00

9.800.000

980.000.000

196.000.000

9

LK-94

100,00

9.800.000

980.000.000

196.000.000

10

LK-95

Tiếp giáp 01 mặt đường có mặt cắt ≥ 15m (gồm vỉa hè)

97,50

7.500.000

731.250.000

146.250.000

11

LK-96

97,50

7.500.000

731.250.000

146.250.000

12

LK-98

97,50

7.500.000

731.250.000

146.250.000

13

LK-99

97,50

7.500.000

731.250.000

146.250.000

14

LK-100

97,50

7.500.000

731.250.000

146.250.000

15

LK-101

97,50

7.500.000

731.250.000

146.250.000

16

LK-102

Tiếp giáp 01 mặt đường có mặt cắt ≥ 15m và một mặt đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m (gồm vỉa hè)

118,00

11.800.000

1.392.400.000

278.480.000

17

LK-105

Tiếp giáp 01 mặt đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m (gồm vỉa hè)

110,00

9.800.000

1.078.000.000

215.600.000

18

LK-108

Tiếp giáp 01 mặt đường có mặt cắt ≥ 15m và một mặt đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m (gồm vỉa hè)

118,00

12.800.000

1.510.400.000

302.080.000

Tổng

18

 

1.907,00

 

18.523.100.000

 

LK - F

1

LK-122

Tiếp giáp 01 mặt đường có mặt cắt ≥ 15m (gồm vỉa hè)

104,00

7.500.000

780.000.000

156.000.000

2

LK-125

Tiếp giáp 02 mặt đường có mặt cắt ≥ 15m (gồm vỉa hè)

108,00

11.800.000

1.274.400.000

254.880.000

3

LK-127

Tiếp giáp 01 mặt đường có mặt cắt ≥ 15m (gồm vỉa hè)

108,50

7.500.000

813.750.000

162.750.000

4

LK-132

Tiếp giáp 01 mặt đường có mặt cắt ≥ 15m (gồm vỉa hè)

108,50

7.500.000

813.750.000

162.750.000

5

LK-136

Tiếp giáp 01 mặt đường có mặt cắt ≥ 15m và một mặt đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m (gồm vỉa hè)

108,00

11.800.000

1.274.400.000

254.880.000

Tổng

5

 

537,00

 

4.956.300.000

 

Tổng cộng

42

 

4.184,70

 

45.016.200.000

 

☑️ Bước giá: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

☑️ Tiền mua hồ sơ500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ).

2️⃣ Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Các Hộ gia đình, cá nhân không thuộc khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

☑️ Thời gian mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 01/8/2023 đến 17h00 ngày 24/8/2023  (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) trực tiếp tại UBND xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Lưu ý: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17h00’ ngày 24/8/2023.

☑️ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào các ngày 14/08/2023 15/08/2023 người tham gia đấu giá có thể tự đi xem tài sản hoặc liên hệ UBND xã Minh Tân để được hướng dẫn đi xem tại thực địa (trong giờ hành chính).

3️⃣ Thời gian nộp khoản tiền đặt trướcTừ 08h00’ ngày 23/8/2023 đến 17h00ngày 24/8/2023 bằng hình thức chuyển khoản theo hướng dẫn sau:

  • Đơn vị thụ hưởng: Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên
  • Số tài khoản: 46510005566888 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Hưng Yên.
  • Nội dung: (Họ tên người tham gia đấu giá) - (Số CMT/CCCD) xã Minh Tân

Ví dụ: Nguyễn Văn A 0123456789 xã Minh Tân.

4️⃣ Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng, mở kết quả công khai ngay tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên đối với từng suất đất.

5️⃣ Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08h00’ ngày 27/8/2023 (Chủ nhật) tại UBND xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Thông tin liên hệ: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - Địa chỉ: Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

ĐT: 0987007777

 

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay