Đấu giá quyền sử dụng 66 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Lưu Xá, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá quyền sử dụng 66 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Lưu Xá,  xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
logo
5 stars - based on 1 reviews

Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức Đấu giá quyền sử dụng 66 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Lưu Xá, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND xã Quảng Lãng – địa chỉ: xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - địa chỉ: Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

1️⃣ Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

☑️ Tài sản đấu giá: 

STT

Tên suất đất

Đặc điểm, vị trí

Diện tích
(m²)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Tổng giá trị suất đất theo giá khởi điểm
(đồng)

Tiền đặt trước
(đồng)

1

LK-25

Có 2 mặt tiền: 1 mặt tiếp giáp đường quy hoạch 13,5m, 1 mặt tiếp giáp đường quy hoạch 15,5m (tính cả vỉa hè) hướng ra đường trục

98,00

11.100.000

1.087.800.000

217.560.000

2

LK-26

Có mặt tiền tiếp giáp đường quy hoạch 13,5m (tính cả vỉa hè) hướng ra đường trục

100,00

9.200.000

920.000.000

184.000.000

3

LK-27

100,00

9.200.000

920.000.000

184.000.000

4

LK-28

100,00

9.200.000

920.000.000

184.000.000

5

LK-29

100,00

9.200.000

920.000.000

184.000.000

6

LK-30

100,00

9.200.000

920.000.000

184.000.000

7

LK-31

100,00

9.200.000

920.000.000

184.000.000

8

LK-32

100,00

9.200.000

920.000.000

184.000.000

9

LK-33

100,00

9.200.000

920.000.000

184.000.000

10

LK-34

100,00

9.200.000

920.000.000

184.000.000

11

LK-35

100,00

9.200.000

920.000.000

184.000.000

12

LK-36

100,00

9.200.000

920.000.000

184.000.000

13

LK-37

Có 2 mặt tiền: 1 mặt tiếp giáp đường quy hoạch 13,5m, 1 mặt tiếp giáp đường quy hoạch 15,5m (tính cả vỉa hè) hướng ra đường trục

81,55

12.800.000

1.043.840.000

208.768.000

14

LK-38

Có 1 mặt tiền tiếp giáp đường trục xã 15,5m (tính cả 2 bên vỉa hè) dẫn ra quốc lộ QL38 mới

85,90

10.600.000

910.540.000

182.108.000

15

LK-39

88,25

10.600.000

935.450.000

187.090.000

16

LK-40

90,60

10.600.000

960.360.000

192.072.000

17

LK-41

92,95

10.600.000

985.270.000

197.054.000

18

LK-42

95,30

10.600.000

1.010.180.000

202.036.000

19

LK-43

97,65

10.600.000

1.035.090.000

207.018.000

20

LK-44

Có 2 mặt tiền: 1 mặt tiếp giáp đường quy hoạch 15,5m (tính cả vỉa hè), 1 mặt tiếp giáp đường trục xã rộng 15,5m (tính cả vỉa hè)

98,00

12.800.000

1.254.400.000

250.880.000

21

LK-45

Có 1 mặt tiền tiếp giáp với đường quy hoạch 15,5m (tính cả  vỉa hè)

100,00

9.800.000

980.000.000

196.000.000

22

LK-46

100,00

9.800.000

980.000.000

196.000.000

23

LK-47

100,00

9.800.000

980.000.000

196.000.000

24

LK-48

100,00

9.800.000

980.000.000

196.000.000

25

LK-49

100,00

9.800.000

980.000.000

196.000.000

26

LK-50

100,00

9.800.000

980.000.000

196.000.000

27

LK-51

100,00

9.800.000

980.000.000

196.000.000

28

LK-52

100,00

9.800.000

980.000.000

196.000.000

29

LK-53

100,00

9.800.000

980.000.000

196.000.000

30

LK-54

100,00

9.800.000

980.000.000

196.000.000

31

LK-55

100,00

9.800.000

980.000.000

196.000.000

32

LK-56

Có 2 mặt tiền tiếp giáp với đường quy hoạch 15,5m (tính cả vỉa hè) và đối diện với khu dân cư hướng ra trường tiểu học

98,00

11.800.000

1.156.400.000

231.280.000

33

LK-57

Có 2 mặt tiền tiếp giáp với đường quy hoạch 15,5m (tính cả vỉa hè) và đối diện với khu dân cư hướng ra trường tiểu học

98,00

11.800.000

1.156.400.000

231.280.000

34

LK-58

Có 1 mặt tiền tiếp giáp với đường quy hoạch 15,5m (tính cả vỉa hè)

100,00

9.800.000

980.000.000

196.000.000

35

LK-59

100,00

9.800.000

980.000.000

196.000.000

36

LK-60

100,00

9.800.000

980.000.000

196.000.000

37

LK-61

100,00

9.800.000

980.000.000

196.000.000

38

LK-62

100,00

9.800.000

980.000.000

196.000.000

39

LK-63

100,00

9.800.000

980.000.000

196.000.000

40

LK-64

100,00

9.800.000

980.000.000

196.000.000

41

LK-65

100,00

9.800.000

980.000.000

196.000.000

42

LK-66

100,00

9.800.000

980.000.000

196.000.000

43

LK-67

100,00

9.800.000

980.000.000

196.000.000

44

LK-68

100,00

9.800.000

980.000.000

196.000.000

45

LK-69

100,00

9.800.000

980.000.000

196.000.000

46

LK-70

Có 2 mặt tiền: 1 mặt tiền tiếp giáp với đường quy hoạch 15,5m (tính cả vỉa hè), 1 mặt tiền tiếp giáp với đường trục xã rộng 15,5m (tỉnh cả vỉa hè)

102,70

12.800.000

1.314.560.000

262.912.000

47

LK-71

Có 1 mặt tiền tiếp giáp với đường trục xã 15,5m (tính cả vỉa hè) dẫn ra quốc lộ QL38 mới

107,05

10.600.000

1.134.730.000

226.946.000

48

LK-72

109,40

10.600.000

1.159.640.000

231.928.000

49

LK-73

111,75

10.600.000

1.184.550.000

236.910.000

50

LK-74

114,10

10.600.000

1.209.460.000

241.892.000

51

LK-75

116,45

10.600.000

1.234.370.000

246.874.000

52

LK-76

118,80

10.600.000

1.259.280.000

251.856.000

53

LK-77

Có 2 mặt tiền: 1 mặt tiền tiếp giáp đường trục xã rộng 15,5m (tính cả vỉa hè) dẫn ra QL38 mới, 1 mặt tiền tiếp đường trục xã rộng 15m (tính cả vỉa hè) dẫn đi UBND xã Quảng Lãng và đối diện với khu dân cư hướng ra trường tiểu học và trường THCS xã

119,15

13.300.000

1.584.695.000

316.939.000

54

LK-78

Có 1 mặt tiền tiếp giáp đường trục xã rộng khoảng 15m (tính cả vỉa hè) dẫn đi UBND xã Quang Lãng và đối diện với khu dân cư hướng ra trường tiểu học và trường THCS xã

100,00

10.600.000

1.060.000.000

212.000.000

55

LK-79

100,00

10.600.000

1.060.000.000

212.000.000

56

LK-80

100,00

10.600.000

1.060.000.000

212.000.000

57

LK-81

100,00

10.600.000

1.060.000.000

212.000.000

58

LK-82

100,00

10.600.000

1.060.000.000

212.000.000

59

LK-83

100,00

10.600.000

1.060.000.000

212.000.000

60

LK-84

100,00

10.600.000

1.060.000.000

212.000.000

61

LK-85

100,00

10.600.000

1.060.000.000

212.000.000

62

LK-86

100,00

10.600.000

1.060.000.000

212.000.000

63

LK-87

100,00

10.600.000

1.060.000.000

212.000.000

64

LK-88

100,00

10.600.000

1.060.000.000

212.000.000

65

LK-89

100,00

10.600.000

1.060.000.000

212.000.000

66

LK-90

Có 2 mặt tiền: 1 mặt tiền tiếp giáp với đường quy hoạch 15,5m (tính cả vỉa hè), 1 mặt tiền tiếp giáp với đường trục xã rộng 15m (tỉnh cả vỉa hè) dẫn đi UBND xã Quảng Lãng và đối diện với khu dân cư hướng ra trường tiều học

98,00

12.800.000

1.254.400.000

250.880.000

Tổng

66

 

6.621,60

  

☑️ Bước giá: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

☑️ Tiền mua hồ sơ500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ).

2️⃣ Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Các Hộ gia đình, cá nhân không thuộc khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

☑️ Thời gian mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ 08h00’ ngày 08/11/2023 đến 17h00 ngày 23/11/2023 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) trực tiếp tại UBND xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Lưu ý: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17h00’ ngày 23/11/2023.

☑️ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào các ngày 14/11/2023 15/11/2023 người tham gia đấu giá có thể tự đi xem tài sản hoặc liên hệ UBND xã Quảng Lãng để được hướng dẫn đi xem tại thực địa (trong giờ hành chính).

3️⃣ Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: TTừ 08h00’ ngày 22/11/2023 đến 11h30’ ngày 24/11/2023  theo hướng dẫn tại Thông báo đấu giá và Quy chế đấu giá tài sản.

4️⃣ Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng, mở kết quả công khai ngay tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên đối với từng suất đất.

5️⃣ Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

13h30’ ngày 26/11/2023 (Chủ nhật) tại UBND xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Thông tin liên hệ: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - Địa chỉ: Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

ĐT: 0987007777

 

 

LINK BẢN ĐỒ: Bản đồ Quảng Lãng

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay