Đấu giá Quyền sử dụng 75 thửa đất ở đô thị (ODT) tại tổ dân phố số 6, tổ dân phố số 12, phường Yên Ninh, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Đấu giá Quyền sử dụng 75 thửa đất ở đô thị (ODT) tại tổ dân phố số 6, tổ dân phố số 12, phường Yên Ninh, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
logo
5 stars - based on 1 reviews

Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái tổ chức bán đấu giá Quyền sử dụng 75 thửa đất ở đô thị (ODT) tại tổ dân phố số 6, tổ dân phố số 12, phường Yên Ninh, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái. Địa chỉ: Đường Hoàng Hoa Thám, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái. Địa chỉ: số 121, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

1️⃣ Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

☑️ Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng 75 thửa đất ở tại đô thị (ODT) tại tổ dân phố số 6, tổ dân phố số 12, phường Yên Ninh, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái; với tổng diện tích là 8.550 m2.

- Hạ tầng kỹ thuật: Đất trống, không có công trình, vật kiến trúc, cây trồng trên đất.

(Có danh sách Chi tiết thông tin, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước các thửa đất kèm theo)

Lưu ý: Giá khởi điểm là giá chưa bao gồm thuế, phí có liên quan. Khách hàng trúng đấu giá phải chịu các chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

☑️ Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ).

☑️ Tiền đặt trước: 314.000.000 - 642.000.000 đồng/thửa đất (Có bảng kê chi tiết kèm theo Hồ sơ đăng kí tham gia đấu giá)

lập vi bằng, thừa phát lại văn giang, vi bằng nhà đất, lập vi bằng mua bán đất đấu giá

2️⃣ Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Hộ gia đình, cá nhân không thuộc khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, đủ điều kiện có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

☑️ Thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ 08h00’ ngày 31/10/2022 đến 17h00’ ngày 18/11/2022 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ) trực tiếp hoặc gửi bằng đường bưu chính đến Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái - địa chỉ: Số 121 Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

 Lưu ý:

- Người tham gia đấu giá khi nộp hồ sơ phải nộp đủ hồ sơ theo quy định. Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Có đóng dấu treo của Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái và được phát hành tại thời điểm khách hàng nộp phí mua hồ sơ tham gia đấu giá. Đơn có dấu là một tài liệu xác nhận khách hàng đã nộp phí hồ sơ tham gia đấu giá, thay thế cho phiếu thu phí tham gia). Khách hàng tham gia đấu giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (theo Hộ khẩu), các thông tin yêu cầu trên mẫu đơn và ký, ghi rõ họ tên;

          + Bản photo sổ Hộ khẩu và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (mang bản gốc để đối chiếu); Trường hợp Hộ khẩu bị thu lại theo quy định của pháp luật thì nộp bản xác nhận nơi cư trú (Theo mẫu CT07 ban hành theo TT số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021)

          + Bản photo Phiếu nộp tiền đặt trước hợp lệ;

- Hồ sơ của khách hàng tham gia đấu giá gửi bằng đường bưu chính phải được gửi tới Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long chi nhánh Yên Bái trước 17h00’ ngày 18/11/2022. Các trường hợp hồ sơ của khách hàng chuyển tới sau 17h00’ ngày 18/11/2022 được coi là không hợp lệ và Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long chi nhánh Yên Bái không chịu bất kì trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

☑️ Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h00’ ngày 16/11/2022 đến 17h00 ngày 18/11/2022 theo hướng dẫn tại Quy chế đấu giá tài sản.

Lưu ý:

- Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định.

- Các trường hợp “Báo có” vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái sau 17h00ngày 18/11/2022 sẽ không hợp lệ và không được tham gia đấu giá.

- Mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước do khách hàng chịu.

☑️ Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 08h00’ ngày 16/11/2022 đến 17h00 ngày 18/11/2022 (trong giờ hành chính) trực tiếp hoặc gửi bằng đường bưu chính đến Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái – địa chỉ: Số 121 Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Lưu ý:

- Phiếu trả giá của khách hàng khi nộp phải được bọc bằng chất liệu bảo mật và đựng bên trong phong bì, dán kín và không có dấu hiệu bị bóc, mở; tại các mép của phong bì đựng phiếu có chữ ký của người trả giá. Mỗi một phiếu trả giá được niêm phong vào 01 phong bì riêng được bán kèm hồ sơ đấu giá.

- Phiếu trả giá khách hàng tham gia đấu giá gửi bằng đường bưu chính phải được gửi tới Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long chi nhánh Yên Bái trước 17h00’ ngày 18/11/2022. Các trường hợp phiếu trả giá của khách hàng chuyển tới sau 17h00’ ngày 18/11/2022 được coi là không hợp lệ và Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long chi nhánh Yên Bái không chịu bất kì trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

☑️ Thời gian, địa điểm buổi công bố giá: 08h00' ngày 21/11/2022 (Thứ hai) tại Hội trường Nhà văn hóa tổ dân phố số 13, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: số 121 Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

☑️Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái, địa chỉ: số 121 Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

ĐT: 0367929999

 

 

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay