Đấu giá quyền sử dụng đất 05 thửa đất ở nông thôn tại thôn Mỏ Quan, xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Địa điểm: Thôn Mỏ Quan, xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Đấu giá quyền sử dụng đất 05 thửa đất ở nông thôn tại thôn Mỏ Quan, xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Địa điểm: Thôn Mỏ Quan, xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
logo
5 stars - based on 1 reviews

Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long CN Yên Bái tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng đất 05 thửa đất ở nông thôn tại thôn Mỏ Quan, xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Địa điểm: Thôn Mỏ Quan, xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: Tổ dân phố số 7, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái. Địa chỉ: Số nhà 121, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

1️⃣ Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

- Tài sản đấu giá: Là quyền sử dụng đất 5 thửa đất ở nông thôn tại thôn Mỏ Quan, xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Địa điểm: Thôn Mỏ Quan, xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, tổng diện tích: 606,2 m2.

- Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn (ONT).

- Vị trí các thửa đất: Vị trí 1, đoạn tiếp theo đến giáp xã Minh Tiến, huyện Lục Yên (mã đoạn 5).

- Về giao thông: Khu đất đấu giá tiếp giáp đường Tỉnh lộ 170 Vĩnh Kiên - Yên Thế đường nhựa (rộng 5,5m, hành lang giao thông mỗi bên 10,0 m).

- Hạ tầng kỹ thuật: Mặt bằng hoàn thiện đảm bảo đủ điều kiện để bàn giao cho người trúng đấu giá.

- Chi tiết thông tin, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước các thửa đất như sau:

TT

Mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số

Thửa đất số

Loại đất

Diện tích

(m²)

Tên đường, đoạn đường

Giá đất phê duyệt (đồng/m²)

Giá khởi điểm (đồng/thửa đất)

Tiền đặt trước (đồng/thửa đất)

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng/hồ sơ)

Các thửa đất nằm tại vị trí 1, đường Tỉnh lộ 170 Vĩnh Kiên - Yên Thế (Quy hoạch R5,5m; HL2x10m)

         

1

10-2022

394

ONT

114,3

Vị trí 1, Đoạn tiếp theo đến giáp Minh Tiến, huyện Lục Yên. Mã đoạn 5.

2.200.000

251.460.000

50.292.000

200.000

2

10-2022

395

ONT

115,1

2.200.000

253.220.000

50.644.000

200.000

3

10-2022

404

ONT

146,8

2.200.000

322.960.000

64.592.000

200.000

4

10-2022

411

ONT

115,0

2.200.000

253.000.000

50.600.000

200.000

5

10-2022

419

ONT

115,0

2.200.000

253.000.000

50.600.000

200.000

Tổng

606,2

   

1.333.640.000

   

- Lưu ý: Giá khởi điểm là giá chưa bao gồm thuế, phí có liên quan. Khách hàng trúng đấu giá phải chịu các chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Khách hàng tham gia đấu giá có thể tự đi xem tài sản hoặc liên hệ trực tiếp Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái vào lúc 8h30’ các ngày 13/02/2023 và ngày 14/02/2023 (trong giờ hành chính).

3. Hình thức, phương thức đấu giá:

Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, mở kết quả công khai ngay tại buổi công bố giá theo phương thức trả giá lên.

4. Cách thức, hình thức đăng ký, thời gian mua, nộp hồ sơ, tiền đặt trước, phiếu trả giá tham gia đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân không thuộc khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, đủ điều kiện và có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

- Thời gian, địa điểm mua hồ sơ: Từ 08h00’ ngày 08/02/2023 đến 17h00’ ngày 22/02/2023 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ) khách hàng mua hồ sơ trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái – Địa chỉ: Số 121 Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ: Từ 08h00’ ngày 08/02/2023 đến 17h00’ ngày 22/02/2023 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ) khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bằng đường bưu chính đến Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái – Địa chỉ: Số 121 Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Lưu ý:

- Người tham gia đấu giá khi nộp hồ sơ phải nộp đủ hồ sơ theo quy định. Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Có đóng dấu treo của Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái và được phát hành tại thời điểm khách hàng mua hồ sơ tham gia đấu giá. Đơn có dấu là một tài liệu xác nhận khách hàng đã mua hồ sơ tham gia đấu giá, thay thế cho phiếu thu mua hồ sơ tham gia đấu giá). Khách hàng tham gia đấu giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (theo Hộ khẩu), các thông tin yêu cầu trên mẫu đơn và ký, ghi rõ họ tên;

+ Bản photo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (mang bản gốc để đối chiếu);

+ Bản xác nhận nơi cư trú (Theo mẫu CT07 ban hành theo TT số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021;

+ Bản photo Phiếu nộp tiền đặt trước hợp lệ (Trường hợp khách hàng chuyển khoản tiền đặt trước sau thời hạn nộp hồ sơ tham gia đấu giá thì phải nộp cùng thời điểm nộp phiếu trả giá).

- Hồ sơ của khách hàng tham gia đấu giá gửi bằng đường bưu chính phải được gửi tới Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long chi nhánh Yên Bái trước 17h00’ ngày 22/02/2023. Các trường hợp hồ sơ của khách hàng chuyển tới sau 17h00’ ngày 22/02/2023 được coi là không hợp lệ và Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái không chịu bất kì trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

- Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 22/02/2023 đến 11h30’ ngày 24/02/2023 bằng hình thức chuyển khoản theo hướng dẫn tại Quy chế đấu giá tài sản.

Lưu ý:

- Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định.

- Các trường hợp “Báo có” vào tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái sau 11h30’ ngày 24/02/2023 sẽ không hợp lệ và không được tham gia đấu giá.

- Mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước do khách hàng chịu.

 - Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 08h00’ ngày 22/02/2023 đến 11h30’ ngày 24/02/2023 (trong giờ hành chính) trực tiếp hoặc gửi bằng đường bưu chính đến Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái – Địa chỉ: Số 121 Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Lưu ý:

- Phiếu trả giá của khách hàng khi nộp phải được bọc bằng chất liệu bảo mật và đựng bên trong phong bì, dán kín và không có dấu hiệu bị bóc, mở; tại các mép của phong bì đựng phiếu có chữ ký của người trả giá. Mỗi một phiếu trả giá được niêm phong vào 01 phong bì riêng được bán kèm hồ sơ đấu giá. Phiếu trả giá hợp lệ là phiếu được ghi đầy đủ các trường thông tin, không gạch xoá, không đánh dấu ký hiệu riêng.

- Phiếu trả giá khách hàng tham gia đấu giá gửi bằng đường bưu chính phải được gửi tới Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái trước 11h30’ ngày 24/02/2023. Các trường hợp phiếu trả giá của khách hàng chuyển tới sau 11h30’ ngày 24/02/2023 được coi là không hợp lệ và Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái không chịu bất kì trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

 5.Thời gian, địa điểm buổi công bố giá: 10h00’ ngày 25/02/2023 (Thứ bảy) tại Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái.

  Mọi thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái, địa chỉ: số 121 Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 0367929999.

     (Thời gian làm việc: Trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ).

  

 

 

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay