Đấu giá quyền sử dụng 16 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại vị trí số 1, khu dân cư mới xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá quyền sử dụng 16 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại vị trí số 1, khu dân cư mới xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
logo
5 stars - based on 1 reviews

Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức Đấu giá quyền sử dụng 16 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại vị trí số 1, khu dân cư mới xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Ân Thi ủy quyền UBND xã Tiền Phong - địa chỉ: xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - địa chỉ: Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

1️⃣ Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

☑️ Tài sản đấu giá: 

 

TT

Tên suất đất

Đặc điểm, vị trí

Diện tích (m²)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Tổng giá trị suất đất theo giá khởi điểm (đồng)

1

LK05

Tiếp giáp hành lang HĐ.63

203,7

7.000.000

1.425.900.000

2

LK06

207,7

1.453.900.000

3

LK07

208,4

1.458.800.000

4

LK08

209,2

1.464.400.000

5

LK09

209,9

1.469.300.000

6

LK10

210,7

1.474.900.000

7

LK11

211,4

1.479.800.000

8

LK13

213,0

1.491.000.000

9

LK14

213,7

1.495.900.000

10

LK15

214,5

1.501.500.000

11

LK16

215,2

1.506.400.000

12

LK17

214,2

1.499.400.000

13

LK18

211,4

1.479.800.000

14

LK19

208,6

1.460.200.000

15

LK20

205,9

1.441.300.000

16

LK21

225,9

1.581.300.000

Tổng cộng

 

3.383,40

 

23.683.800.000

 

☑️ Bước giá: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

☑️ Tiền mua hồ sơ500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ).

☑️ Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng/suất đất (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng trên một suất đất).

2️⃣ Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Các Hộ gia đình, cá nhân không thuộc khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

☑️ Thời gian mua, nộp hồ sơ:

Từ ngày 13/01/2023 đến 17h00’ ngày 15/02/2023 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) tại UBND xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Lưu ý: Thời hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ là 17h00’ ngày 15/02/2023

☑️ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng tham gia đấu giá có thể tự đi xem tài sản hoặc liên hệ UBND xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên vào các ngày 06/02/202307/02/2023 (trong giờ hành chính).

3️⃣ Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 15/02/2023 đến 17h00’ ngày 17/02/2023 theo hướng dẫn tại Quy chế đấu giá tài sản..

4️⃣ Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, mở kết quả công khai ngay tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên theo bước giá.

5️⃣ Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08h00’ ngày 18/02/2023 (Thứ bảy) tại UBND xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Thông tin liên hệ: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - Địa chỉ: Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

ĐT: 0975.462.589