Đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới (Quỹ đất trên trục đường Âu Cơ, giáp khu 3C) - hạng mục: Mặt bằng điểm 4B tại thôn Tiên Phú, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới (Quỹ đất trên trục đường Âu Cơ, giáp khu 3C) - hạng mục: Mặt bằng điểm 4B tại thôn Tiên Phú, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
logo
5 stars - based on 1 reviews

Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long CN Yên Bái tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới (Quỹ đất trên trục đường Âu Cơ, giáp khu 3C) - hạng mục: Mặt bằng điểm 4B tại thôn Tiên Phú, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái. Địa chỉ: Số nhà 121, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

1️⃣ Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

☑️ Tài sản đấu giá:

1.1. Tài sản đấu giá: Là quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới (Quỹ đất trên trục đường Âu Cơ, giáp khu 3C) - hạng mục: Mặt bằng điểm 4B tại thôn Tiên Phú, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, cụ thể như sau:

1.1.1. Vị trí các thửa đất đấu giá: Được xác định tại Mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 97-2022, tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái lập tháng 11/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Yên Bái kiểm tra, thẩm định tháng 11/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tháng 11/2022.

1.1.2. Tổng diện tích đấu giá quyền sử dụng đất: Tổng diện tích 18.516,04 m2, trong đó:

- Đất ở tại nông thôn (ONT): Diện tích 16.258,45 m2 (gồm các thửa đất số: 212, 213, 220, 222, 224, 226, 228, 229, 233, 235, 236, 238, 255, 257).

- Đất thương mại dịch vụ (TMD) là 2.257,59 m2 (thửa đất số 248).

1.1.3. Địa chỉ khu đất: Thôn Tiên Phú, xã Văn Phú, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

1.1.4. Hiện trạng khu đất: Hiện trạng khu đất ranh giới rõ ràng, không tranh chấp về đất đai. Khu đất đã được giải phóng mặt bằng sạch.

1.1.5. Hạ tầng kỹ thuật và diện tích, cơ cấu sử dụng đất của dự án: Đơn vị trúng đấu giá có trách nhiệm đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và tiến độ thời gian thực hiện theo đúng Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tiểu khu dân cư số 4B, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái; Quyết định số 4185/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tiểu khu dân cư số 4B, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái và Quyết định số 2229/QĐ-UBND (Cấp lần đầu ngày 15 tháng 11 năm 2022) của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chấp nhận chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư nông thôn mới (Quỹ đất trên trục đường Âu Cơ, giáp khu 3C) hạng mục: Mặt bằng điểm 4B trong diện tích thực hiện dự án 72.803,34 m2 theo quy hoạch, chủ trương đầu tư đã phê duyệt, cơ cấu sử dụng đất, như sau:

- Đất ở tại nông thôn (ONT) là 23.498,13 m2 (gồm các thửa đất số: 212, 213, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 228, 229, 233, 235, 236, 238, 251, 253, 255, 256, 257, 259, 260); trong đó:

+ Đất nhà ở xã hội: Diện tích 4.711,42 m2 (gồm các thửa đất số: 221, 225, 256, 260).

+ Đất ở tái định cư: Diện tích 2.528,26 m2 (gồm các thửa đất số: 251, 253, 260).

+ Đất ở liền kề, đất ở biệt thự: Diện tích 16.258,45 m2 (gồm các thửa đất số: 212, 213, 220, 222, 224, 226, 228, 229, 233, 235, 236, 238, 255, 257).

- Đất thương mại, dịch vụ (TMD) là 2.257,59 m2 (thửa đất số 248).

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao (DTT) là 891,46 m2 (thử đất số 249).

- Đất công trình công cộng khác (DCK) là 9.124,63 m2 (gồm các thửa đất số: 210, 216, 217, 223, 227, 234, 237, 240, 243, 246, 252, 254).

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng (DKV) là 4.781,33 m2 (gồm các thửa đất số: 214, 218, 239, 242, 245, 258, 261).

- Đất có mặt nước chuyên dùng (MNC) là 6.466,76 m2 (gồm các thửa đất số: 219, 241, 244).

- Đất thủy lợi (DTL) là 838,10 m2 (thửa đất số 247, 250).

- Đất giao thông (DGT) là 24.929,34 m2 (thửa đất số 211).

- Đất công trình năng lượng (DNL) là 16,0 m2 (thửa đất số 215).

1.1.6. Quy định về xây dựng công trình trên đất của Nhà đầu tư trúng đấu giá:

a, Nhà đầu tư thực hiện các hạng mục công trình theo đúng Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 16/2/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tiểu khu dân cư số 4B, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái; Quyết định số 4185/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tiểu khu dân cư số 4B, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái và Quyết định số 2229/QĐ-UBND (Cấp lần đầu ngày 15 tháng 11 năm 2022) của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chấp nhận chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư nông thôn mới (Quỹ đất trên trục đường Âu Cơ, giáp khu 3C) hạng mục: Mặt bằng điểm 4B tại Thôn Tiên Phú, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái trên cơ sở xác định các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình gắn liền với đất đấu giá của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tại Tờ trình số 182/Ttr-TTPTQĐ ngày 17/11/2022 kèm Phương án đấu giá cụ thể:

* Đầu tư xây dựng hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong diện tích thực hiện dự án 72.803,34 m2 theo quy hoạch, chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

- Nhà ở liền kề:

+ Xây thô, hoàn thiện mặt ngoài 46 căn nhà ở liền kề với diện tích đất là 4.743,90 m2, mật độ xây dựng từ 72% - 90% diện tích xây dựng là 4.134,47 m2, tầng cao 04 tầng, diện tích sàn 16.537,88 m2 tại vị trí các thửa đất ở thuộc vị trí 1 của đường Âu Cơ, gồm: Lô LK1 (10 căn), LK 12 (10 căn) và tại vị trí các thửa đất ở thuộc vị trí 1 trục đường quy hoạch QH-01 (mặt cắt 2-2, rộng 27,0m), gồm: Lô LK8 (13 căn) và lô LK9 (13 căn).

+ Chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền đã được đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được phê duyệt 74 thửa đất với diện tích đất là 7.614,64 m2 tại vị trí 1 các trục đường quy hoạch dự án QH-03 (rộng 13,5 m), gồm Lô LK2 (9 thửa), LK3 (14 thửa), LK6A (13 thửa); LK 10 (12 thửa) và LK 11 (10 thửa); QH-04 (rộng 13,5 m), gồm LK 6(10 thửa); QH-07 (rộng 13,5 m), gồm: LK 18 (06 thửa); Người nhận chuyển nhượng xây nhà theo quy hoạch với chiều cao không quá 04 tầng, mật độ xây dựng tối đa 90%.

- Nhà ở biệt thự:

+ Xây thô, hoàn thiện mặt ngoài 04 căn nhà biệt thự với diện tích đất là 824,0 m2 (Lô BT2: 04 căn), mật độ xây dựng từ 66% - 70%, diện tích xây dựng là 562,38 m2, tầng cao 03 tầng, diện tích sàn 1.687,14 m2 tại vị trí các thửa đất ở thuộc vị trí 1 trục đường quy hoạch QH-01 (mặt cắt 2-2, rông 27,0m)

+ Chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền đã được đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo chấp thuận chủ trương đầu tư và quy hoạch được duyệt 14 thửa đất với diện tích đất là 3.048,91 m2 tại vị trí 1 các trục đường quy hoạch dự án QH-05 (rộng 13,5 m), gồm BT1 (5 thửa); QH 06 (rộng 13.5m), gồm BT3 (9 thửa); Người nhận chuyển nhượng xây nhà theo quy hoạch với chiều cao không quá 03 tầng, mật độ xây dựng tối đa 70%.

* Xây dựng hoàn thiện công trình thương mại, dịch vụ trên diện tích đất là 2.257,59 m2 tại vị trí lô đất TMDV, mật độ xây dựng 53,54% diện tích xây dựng là 1.208,71 m2, tầng cao 7 tầng, diện tích sàn là 8.461,0 m2 với chức năng chủ yếu là thương mại dịch vụ, nhà hàng, ki-ốt, tổ chức sự kiện, siêu thị, văn phòng và một số chức năng khác.

* Đất cây xanh thể dục, thể thao: Nhà đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống công viên cây xanh trên diện tích đất là 4.797,33 m2; đất thể dục thể thao (sân chơi công cộng) trên diện tích 891,4 m2.

* Hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật: Nhà đầu tư Xây dựng hoàn thiện hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật khác trên diện tích đất 34.892,07 m2, đấu nối với hệ thống hạ tầng chung trong khu vực.

* Đất tái định cư: Tổng diện tích là 2.528,26 m2 với 19 thửa đất. Nhà đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và bàn giao cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giao đất tái định cư cho các hộ dân.

* Quỹ đất phát triển nhà ở xã hội: Tổng diện tích là 4.711,42 m2, Nhà đầu tư xây dựng đồng bộ, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch diện tích đất nhà ơ xã hội và bàn giao lại cho cơ quan Nhà nước quản lý và phát triển quỹ đất nhà ở xã hội theo quy định.

b, Khái toán tổng vốn đầu tư dự kiến: 304,735 tỷ đồng (Bằng chữ: Ba trăm linh tư tỷ bảy trăm ba mươi lăm triệu đồng) (Không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng), bao gồm: Kinh phí xây dựng hạ tầng và xây dựng công trình là 204,735 tỷ đồng (Bằng chữ: Hai trăm linh tư tỷ bảy trăm ba mươi lăm triệu đồng), tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự kiến 100,0 tỷ đồng.

1.1.7. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất:

* Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn (ONT); Đất thương mại, dịch vụ (TMD).

- Đất ở tại nông thôn (ONT)

+ Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

+ Thời hạn sử dụng đất: Thời hạn giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá lựa chọn nhà đầu tư. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất và người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền của Nhà đầu tư được sử dụng đất ổn định lâu dài.

- Đất thương mại, dịch vụ (TMD)

+ Hình thức: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê dất một lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Thời hạn sử dụng: 50 năm.

1.1.8 Phương thức giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng dất, chuyển giao hạ tầng cho Nhà nước:

- Nhà nước tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, thời hạn giao đất là 50 năm.

- Đối với công trình nhà ở xây thô, Nhà đầu tư dự án bàn giao cho người mua để hoàn thiện; Diện tích đất chuyển nhượng dưới hình thức phân lô, bán nền người mua tự xây dựng nhà theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt.

- Điều kiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền (thời hạn sử dụng đất là lâu dài), bao gồm:

+ Nhà đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo chấp thuận chủ trương đầu tư và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được, phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải, thông tin liên lạc;

+ Nhà đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có);

+ Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, kinh doanh bất động sản và nhà ở.

- Các công trình hạ tầng được chuyển giao cho Nhà nước: Đường giao thông; các tuyến cấp điện; chiếu sáng; thông tin viễn thông; cấp, thoát nước; đất cây xanh, thể dục thể thao.

- Cho phép Nhà đầu tư dự án chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền sau khi đã được nhà đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt đối với một phần diện tích đất trong Dự án với diện tích 10.690,55 m2, tổng số 88 thửa đất, trong đó: Đất nhà ở liền kề chuyển nhượng dưới hình thức phân lô, bán nền 74 thửa, diện tích 7.641,64 m2; Đất nhà ở biệt thự chuyển nhượng dưới hình thức phân lô, bán nền 14 thửa, diện tích 3.048,91 m2.

 

☑️ Tổng giá khởi điểm đấu giá thực hiện dự án: 104.669.986.542 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh bốn tỷ, sáu trăm sáu mươi chín triệu, chín trăm tám mươi sáu nghìn, năm trăm bốn mươi hai đồng). Trong đó:

- Thực hiện theo Quyết định số 2334/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm giá khởi điểm để tổ chức đáu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới (Quỹ đất trên trục đường Âu Cơ, giáp khu 3C) - hạng mục: Mặt bằng 4B tại thôn Tiên Phú, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái.

   (Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định hiện hành)

☑️ Tiền mua hồ sơ: 5.000.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm triệu đồng/hồ sơ).

☑️ Tiền đặt trước: 20.933.997.300 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ, chín trăm ba mươi ba triệu, chín trăm chín mươi bảy nghìn, ba trăm đồng) (Tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị khởi điểm của khu đất đấu giá).

lập vi bằng, thừa phát lại văn giang, vi bằng nhà đất, lập vi bằng mua bán đất đấu giá

2️⃣ Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Nhà đầu tư được đánh giá đạt yêu cầu đủ điều kiện tham gia đấu giá khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đất đai; Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và theo quy định tại Điều 10, Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới (Quỹ đất trên trục đường Âu cơ, giáp khu 3C) - Hạng mục: Mặt bằng điểm 4B tại xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Nhà đầu tư đủ điều kiện, có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

5.1. Thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 05/12/2022 đến 11h30’ ngày 19/12/2022 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ lễ) trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái. Địa chỉ: Số nhà 121, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

5.2.  Thành phần hồ sơ, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ:

 - Thành phần hồ sơ, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ: Nhà đầu tư tham gia đấu giá nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 12, Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới (Quỹ đất trên trục đường Âu cơ, giáp khu 3C) - Hạng mục: Mặt bằng điểm 4B tại xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Số lượng hồ sơ: 09 bộ (trong đó 01 bộ gốc và 08 bộ phô tô).

Lưu ý: Các trường hợp hồ sơ của Nhà đầu tư nộp sau 11h30’ ngày 19/12/2022 được coi là không hợp lệ và Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái không chịu bất kì trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

5.3. Thời gian trả kết quả xét hồ sơ năng lực và thông báo nộp tiền đặt trước đối với các trường hợp hồ sơ năng lực đủ điều kiện tham gia đấu giá: Ngày 19/12/2022.

5.4. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 08h00’ ngày 20/12/2022 đến 16h30’ ngày 21/12/2022 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ lễ). Nhà đầu tư nộp trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái. Địa chỉ: Số nhà 121, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Lưu ý:

- Nhà đầu tư phải nộp bản sao Chứng từ xác định khoản tiền đặt trước đã nộp để tham gia đấu giá khi đến nộp phiếu trả giá.

- Các trường phiếu trả giá của Nhà đầu tư nộp sau 16h30’ ngày 21/12/2022 được coi là không hợp lệ và Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái không chịu bất kì trách nhiệm nào đối với các trường hợp này.

- Phiếu trả giá của Nhà đầu tư khi nộp phải được bọc bằng chất liệu bảo mật và đựng bên trong phong bì A5, dán kín và không có dấu hiệu bị bóc, mở; tại các mép của phong bì đựng phiếu có chữ ký của người đại diện hợp pháp của Nhà đầu tư.

5.5. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 20/12/2022 đến 16h30’ ngày 21/12/2022 theo hướng dẫn tại Quy chế đấu giá tài sản.

- Nhà đầu tư có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định.

- Các trường hợp “Báo có” vào tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái sau 16h30’ ngày 21/12/2022 sẽ không hợp lệ và không được tham gia đấu giá.

- Mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước do Nhà đầu tư chịu.

  1. Thời gian, địa điểm buổi công bố giá: 08h30’ ngày 22/12/2022 (Thứ năm) tại Hội trường Nhà Văn hóa tổ 2, phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái.

          Mọi thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái. Địa chỉ: Số 121, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 0367929999.

  

 

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay