Đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Xây dựng Tiểu khu đô thị mới số 23, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Xây dựng Tiểu khu đô thị mới số 23, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
logo
5 stars - based on 1 reviews

Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Xây dựng Tiểu khu đô thị mới số 23, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Trụ sở Khối 10, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long. Địa chỉ: Số 38 ngõ 295 phố Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

1️⃣ Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

☑️ Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Xây dựng Tiểu khu đô thị mới số 23, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, cụ thể như sau:
1.1.1. Tổng diện tích đất thực hiện dự án là: 232.187,018 m2, thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng Tiểu khu đô thị mới số 23, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai được UBND thành phố Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 31/12/2021, cụ thể:

- Công trình hạ tầng kỹ thuật: Đầu tư hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án (diện tích 232.187,018 m2) theo quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Tiểu khu đô thị mới số 23, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai được UBND thành phố Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 31/12/2021, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và kết nối với các công trình hạ tầng kỹ thuật khu vực (Đầu tư các hạng mục, công trình: Đường giao thông, bãi đỗ xe, san nền, kè, hệ thống cấp điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, thoát nước thải, phòng cháy chữa cháy, thông tin liên lạc…).

- Công trình nhà ở: Đầu tư 368 căn nhà ở thương mại với diện tích sử dụng đất là 65.260,919 m2, tổng diện tích sàn khoảng 162.644 m2, cụ thể:

+ Đầu tư xây dựng 215 căn nhà ở liền kề 04 tầng + 01 mái dốc, chiều cao tối đa không quá 18,5 m, diện tích sử dụng đất là 24.672,684 m2, tổng diện tích sàn khoảng 86.383 m2 trên các lô đất ở liền kề có ký hiệu LK01÷LK05, LK08, LK09, LK12, LK15÷LK20 thuộc phạm vi thực hiện dự án.

+ Đầu tư xây dựng 102 căn nhà biệt thự song lập 03 tầng + 01 mái dốc, chiều cao tối đa không quá 15 m, diện tích sử dụng đất là 21.907,665 m2, tổng diện tích sàn khoảng 44.715 m2 trên các lô đất ở biệt thự song lập có ký hiệu BTSL01÷BTSL11 thuộc phạm vi thực hiện dự án.

+ Đầu tư xây dựng 51 căn nhà biệt thự đơn lập 03 tầng + 01 mái dốc, chiều cao tối đa không quá 15 m, diện tích sử dụng đất là 18.680,57 m2, tổng diện tích sàn khoảng 31.546 m2 trên các lô đất ở biệt thự song lập có ký hiệu BTDL01÷BTDL05 thuộc phạm vi thực hiện dự án.

+ Chỉ giới, khoảng lùi, chiều cao, số tầng, mật độ xây dựng cụ thể đối với từng lô đất phải đảm bảo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; chỉ dẫn kỹ thuật và hồ sơ thiết kế dự án được cơ quan có thẩm quyền thẩm định.

- Các công trình hạ tầng xã hội trong phạm vi thực hiện dự án (Nhà văn hoá, nhà ở xã hội, công trình dịch vụ công cộng) nhà đầu tư dự án có trách nhiệm đầu tư hoàn thiện mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết được duyệt tại Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 31/12/2021. Sau đó, nhà đầu tư bàn giao cho cơ quan quản lý nhà nước quản lý (bàn giao không bồi hoàn, không đối trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp) để nhà nước đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư.

1.1.2. Tài sản gắn liền với đất: Trong phạm vi thực hiện dự án có 237,957 m3 gỗ từ nhóm IV-VIII (theo Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh).

1.1.3. Vị trí đấu giá: phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

1.1.4. Mục đích sử dụng đất: Đầu tư dự án xây dựng Tiểu khu đô thị mới số 23, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai theo quy hoạch chi tiết được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 31/12/2021.

1.1.5. Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng Tiểu khu đô thị mới số 23, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai.

1.1.6. Thời hạn sử dụng đất:

Thực hiện theo khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai và dự án đầu tư được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, cụ thể:

- Nhà nước giao đất cho khách hàng trúng đấu giá thực hiện dự án đầu tư (sau đây gọi là nhà đầu tư) thời hạn giao đất thực hiện dự án là 50 năm từ ngày được UBND tỉnh công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án (trong đó thời gian đầu tư xây dựng là 04 năm kể từ ngày được UBND tỉnh công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất).

- Nhà đầu tư được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, đất đai và pháp luật có liên quan sau khi hoàn thành việc xây thô tòa nhà, hoàn thiện mặt ngoài nhà theo đúng thiết kế được thẩm định, phê duyệt. Người mua nhà gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài.

☑️ Tổng giá khởi điểm đấu giá thực hiện dự án: 475.777.789.500 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi lăm tỷ, bảy trăm bảy mươi bảy triệu, bảy trăm tám mươi chín nghìn, năm trăm đồng). Trong đó:

- Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất được phê duyệt tại Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh Lào Cai là: 475.529.000.000 đồng.

- Giá khởi điểm tài sản trên đất được phê duyệt tại Quyết định số 117/QĐ-STC ngày 25/10/2022 của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai là: 248.789.500 đồng.

   (Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định hiện hành)

☑️ Tiền mua hồ sơ: 5.000.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm triệu đồng/hồ sơ).

☑️ Tiền đặt trước: 95.155.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi lăm tỷ, một trăm năm mươi lăm triệu đồng). (Tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị khởi điểm của tài sản)

lập vi bằng, thừa phát lại văn giang, vi bằng nhà đất, lập vi bằng mua bán đất đấu giá

2️⃣ Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Nhà đầu tư được đánh giá đạt yêu cầu đủ điều kiện tham gia đấu giá khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đất đai; Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và theo quy định tại Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Xây dựng Tiểu khu đô thị mới số 23, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Nhà đầu tư đủ điều kiện, có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

5.1. Thời gian mua hồ sơ: Từ 08h00’ ngày 09/11/2022 đến 16h30’ ngày 21/11/2022 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ) trực tiếp tại Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long. Địa chỉ: 090 Hoàng Hoa Thám, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

5.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà đầu tư:

Nhà đầu tư tham gia đấu giá gửi hồ sơ sơ tuyển để đánh giá năng lực, tài chính theo quy định tại Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Xây dựng Tiểu khu đô thị mới số 23, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

+ Thời gian nộp hồ sơ sơ tuyển: trước 16h30’ ngày 15/11/2022 (trong giờ hành chính).

+ Số lượng hồ sơ: 09 bộ (trong đó 01 bộ gốc và 08 bộ phô tô).

+ Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai (Địa chỉ: Trụ sở Khối 10, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

+ Thời gian trả kết quả sơ tuyển lựa chọn: Ngày 18/11/2022;

5.3. Thời gian nộp hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá: Từ 08h00’ ngày 09/11/2022 đến 16h30’ ngày 21/11/2022 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ) gửi bằng đường bưu chính đến Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long. Địa chỉ: 090 Hoàng Hoa Thám, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Lưu ý:

- Nhà đầu tư gửi hồ sơ đăng kí tham gia đấu giá bằng đường bưu chính đến Văn phòng đại diện Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Long, bao gồm:

+ Đơn đăng kí tham gia đấu giá (Mẫu do Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long phát hành);

+ Phiếu đăng ký thông tin tài khoản (Dùng để thanh toán tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản trong trường hợp Nhà đầu tư không trúng đấu giá - Theo mẫu trong hồ sơ);

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh trong đó có ngành nghề kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án (Bản sao có chứng thực);

+ Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của Người đại diện theo pháp luật (Bản sao có chứng thực). Trường hợp chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của Người đại diện theo pháp luật bị thất lạc thì phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; Trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định pháp luật và Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của Người nhận ủy quyền (Bản sao có chứng thực);

+ Chứng từ xác định khoản tiền mua hồ sơ Nhà đầu tư đã nộp để đăng ký tham gia đấu giá;

+ Phiếu trả giá có đóng dấu treo của Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long.

- Nhà đầu tư phải nộp bản sao Chứng từ xác định khoản tiền đặt trước đã nộp để tham gia đấu giá (có mang theo bản gốc để đối chiếu) khi đến tham dự buổi công bố giá.

- Hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá của Nhà đầu tư tham gia đấu giá gửi bằng đường bưu chính phải được gửi tới Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long. Địa chỉ: 090 Hoàng Hoa Thám, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai trước 16h30’ ngày 21/11/2022. Các trường hợp hồ sơ, phiếu trả giá của Nhà đầu tư chuyển tới sau 16h30’ ngày 21/11/2022 được coi là không hợp lệ và Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long không chịu bất kì trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

- Phiếu trả giá của Nhà đầu tư khi nộp phải được bọc bằng chất liệu bảo mật và đựng bên trong phong bì A5, dán kín và không có dấu hiệu bị bóc, mở; tại các mép của phong bì đựng phiếu có chữ ký của người đại diện hợp pháp của Nhà đầu tư. Phiếu trả giá được nộp kèm hồ sơ đấu giá đựng trong bì thư A4.

☑️ Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/11/2022 đến 16h30’ ngày 23/11/2022 theo hướng dẫn tại Quy chế đấu giá tài sản.

- Nhà đầu tư có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định.

- Các trường hợp “Báo có” vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Long sau 16h30’ ngày 23/11/2022 sẽ không hợp lệ và không được tham gia đấu giá.

- Mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước do Nhà đầu tư chịu.

☑️Thời gian, địa điểm buổi công bố giá: 08h00’ ngày 24/11/2022 (Thứ năm) tại Hội trường khách sạn Kim Cương, 358 Nguyễn Huệ, Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

 

☑️Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long. Địa chỉ: Số 38 ngõ 295, đường Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0367929999.

 Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Trụ sở Khối 10, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai. Điện thoại: 0984939804.

  

 

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay