Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 24 thửa đất ở nông thôn tại thôn Ngòi Vặc, xã Minh Xuân; 04 thửa đất tại thôn Trung Tâm, xã Trúc Lâu; 08 thửa đất tại thôn Cây Thị, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 24 thửa đất ở nông thôn tại thôn Ngòi Vặc, xã Minh Xuân; 04 thửa đất tại thôn Trung Tâm, xã Trúc Lâu; 08 thửa đất tại thôn Cây Thị, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
logo
5 stars - based on 1 reviews

Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long CN Yên Bái tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 24 thửa đất ở nông thôn tại thôn Ngòi Vặc, xã Minh Xuân; 04 thửa đất tại thôn Trung Tâm, xã Trúc Lâu; 08 thửa đất tại thôn Cây Thị, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lục Yên, địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái, địa chỉ: Thôn 5, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

1️⃣ Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 24 thửa đất ở nông thôn tại thôn Ngòi Vặc, xã Minh Xuân; 04 thửa đất tại thôn Trung Tâm, xã Trúc Lâu; 08 thửa đất tại thôn Cây Thị, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

- Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn (ONT).

 

- Hạ tầng kỹ thuật: Đã san tạo mặt bằng, xây dựng hệ thống thoát nước, đảm bảo cho đấu giá quyền sử dụng đất.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.        

- Chi tiết thông tin, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước các thửa đất như sau:

STT Bản đồ phân thửa chi tiết số Thửa đất số Loại đất Diện tích (m²) Thời hạn sử dụng Giá đất cụ thể (đồng/thửa) Tiền đặt trước
(đồng/thửa)
Tiền mua hồ sơ
(đồng/hồ sơ)
I 23 thửa đất tại thôn Ngòi Vặc, xã Minh Xuân
1.1 Các thửa đất giáp đường 171 (23 thửa) 2.645,00   6.654.820.000    
1 01-2023 496 ONT 115,00 Lâu dài 289.340.000 57.868.000 200.000
2 01-2023 497 ONT 115,00 Lâu dài 289.340.000 57.868.000 200.000
3 01-2023 498 ONT 115,00 Lâu dài 289.340.000 57.868.000 200.000
4 01-2023 500 ONT 115,00 Lâu dài 289.340.000 57.868.000 200.000
5 01-2023 501 ONT 115,00 Lâu dài 289.340.000 57.868.000 200.000
6 01-2023 502 ONT 115,00 Lâu dài 289.340.000 57.868.000 200.000
7 01-2023 503 ONT 115,00 Lâu dài 289.340.000 57.868.000 200.000
8 01-2023 504 ONT 115,00 Lâu dài 289.340.000 57.868.000 200.000
9 01-2023 505 ONT 115,00 Lâu dài 289.340.000 57.868.000 200.000
10 01-2023 506 ONT 115,00 Lâu dài 289.340.000 57.868.000 200.000
11 01-2023 507 ONT 115,00 Lâu dài 289.340.000 57.868.000 200.000
12 01-2023 508 ONT 115,00 Lâu dài 289.340.000 57.868.000 200.000
13 01-2023 509 ONT 115,00 Lâu dài 289.340.000 57.868.000 200.000
14 01-2023 510 ONT 115,00 Lâu dài 289.340.000 57.868.000 200.000
15 01-2023 511 ONT 115,00 Lâu dài 289.340.000 57.868.000 200.000
16 01-2023 512 ONT 115,00 Lâu dài 289.340.000 57.868.000 200.000
17 01-2023 513 ONT 115,00 Lâu dài 289.340.000 57.868.000 200.000
18 01-2023 514 ONT 115,00 Lâu dài 289.340.000 57.868.000 200.000
19 01-2023 515 ONT 115,00 Lâu dài 289.340.000 57.868.000 200.000
20 01-2023 516 ONT 115,00 Lâu dài 289.340.000 57.868.000 200.000
21 01-2023 517 ONT 115,00 Lâu dài 289.340.000 57.868.000 200.000
22 01-2023 518 ONT 115,00 Lâu dài 289.340.000 57.868.000 200.000
23 01-2023 519 ONT 115,00 Lâu dài 289.340.000 57.868.000 200.000
1.2 Thửa đất tiếp giáp đường 171 và đường đất rộng 2,5m (01 thửa) 166,50   458.707.500    
1 01-2023 522 ONT 166,50 Lâu dài 458.707.500 91.741.500 200.000
  Tổng (1.1 + 1.2)   2.811,50   7.113.527.500    
II 04 thửa đất tại thôn Trung Tâm, xã Trúc Lâu
1 05-2022 712 ONT 142,20 Lâu dài 344.692.800 68.938.560 200.000
2 05-2022 719 ONT 171,00 Lâu dài 399.285.000 79.857.000 200.000
3 05-2022 722 ONT 170,00 Lâu dài 396.950.000 79.390.000 200.000
4 05-2022 724 ONT 161,80 Lâu dài 439.934.200 87.986.840 200.000
Tổng     645,00   1.580.862.000    
III 08 thửa đất tại thôn Cây Thị, xã Liễu Đô
1 08-2021 484 ONT 138,00 Lâu dài 373.704.000 74.740.800 200.000
2 08-2021 507 ONT 147,50 Lâu dài 399.430.000 79.886.000 200.000
3 08-2021 514 ONT 138,00 Lâu dài 373.704.000 74.740.800 200.000
4 08-2021 519 ONT 138,00 Lâu dài 373.704.000 74.740.800 200.000
5 08-2021 493 ONT 172,00 Lâu dài 423.980.000 84.796.000 200.000
6 08-2021 495 ONT 169,60 Lâu dài 418.064.000 83.612.800 200.000
7 08-2021 498 ONT 148,80 Lâu dài 366.792.000 73.358.400 200.000
8 08-2021 522 ONT 240,20 Lâu dài 700.423.200 140.084.640 500.000
Tổng     1.292,10   3.429.801.200    

- Lưu ý: Giá khởi điểm là giá chưa bao gồm thuế, phí có liên quan. Khách hàng trúng đấu giá phải chịu các chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Khách hàng tham gia đấu giá có thể tự đi xem tài sản hoặc liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái hoặc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lục Yên vào lúc 9h00’ ngày 14/8/202315/8/2023 (trong giờ hành chính) tại thực địa.

3. Hình thức, phương thức đấu giá:

Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, mở kết quả công khai ngay tại buổi công bố giá theo phương thức trả giá lên.

4. Cách thức, hình thức đăng ký, thời gian mua, nộp hồ sơ, tiền đặt trước, phiếu trả giá tham gia đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân không thuộc khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, đủ điều kiện và có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá:

+ Từ 8h00’ đến 17h00’ các ngày từ 7/8/2023 đến ngày 19/8/2023 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ): Khách hàng mua hồ sơ trực tiếp, nộp hồ sơ, nộp phiếu trả giá trực tiếp hoặc gửi hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá bằng đường bưu chính tới địa chỉ: số 121 Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

+ Từ 8h00’ đến 17h00’ các ngày 16/8/2023 đến 18/8/2023 (trong giờ hành chính): Khách hàng mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp phiếu trả giá trực tiếp tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lục Yên, địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Lưu ý:

- Người tham gia đấu giá khi nộp hồ sơ phải nộp đủ hồ sơ theo quy định. Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Có đóng dấu treo của Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái và được phát hành tại thời điểm khách hàng nộp phí mua hồ sơ tham gia đấu giá). Khách hàng tham gia đấu giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (theo nơi đăng ký thường trú), các thông tin yêu cầu trên mẫu đơn và ký, ghi rõ họ tên;

            + Căn cước công dân/Hộ chiếu (mang bản gốc để đối chiếu);

            + Bản photo chứng từ chứng minh việc nộp tiền đặt trước hợp lệ;

- Hồ sơ, phiếu trả giá của khách hàng tham gia đấu giá gửi bằng đường bưu chính phải được gửi tới địa chỉ: Số 121 Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái trước 17h00’ ngày 19/8/2023. Các trường hợp hồ sơ, phiếu trả giá của khách hàng chuyển tới sau 17h00’ ngày 19/8/2023 được coi là không hợp lệ và Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái không chịu bất kì trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

- Phiếu trả giá của khách hàng khi nộp phải được bọc bằng chất liệu bảo mật và đựng bên trong phong bì, dán kín và không có dấu hiệu bị bóc, mở; tại các mép của phong bì đựng phiếu có chữ ký của người trả giá. Phiếu trả giá hợp lệ là phiếu được điền đầy đủ các trường thông tin, không gạch, tẩy xóa, đánh dấu ký hiệu riêng.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 17/8/2023 đến 17h00’ ngày 21/8/2023 bằng hình thức chuyển khoản theo hướng dẫn tại Quy chế đấu giá.

Lưu ý:

- Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định.

- Các trường hợp “Báo có” vào tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái sau 17h00’ ngày 21/8/2023 sẽ không hợp lệ và không được tham gia đấu giá.

- Mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước do khách hàng chịu.

- Khách hàng nộp tiền đặt trước phải nộp lại bản photo chứng từ chứng minh việc nộp tiền đặt trước hợp lệ trước 17h00’ ngày 21/8/2023.

 

 5.Thời gian, địa điểm buổi công bố giá: 9h00’ ngày 22/8/2023 (Thứ ba) tại Chi cục Thuế huyện Lục Yên, địa chỉ: Thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

  Mọi thông tin liên hệ:

Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái, địa chỉ: Thôn 5, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 0961.69.99.69.

     (Thời gian làm việc: Trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ).

  

 

 

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay