Đấu giá Quyền sử dụng đất của 25 thửa đất thuộc dự án Khu dân cư đô thị Tiểu khu 20, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Đấu giá Quyền sử dụng đất của 25 thửa đất thuộc dự án Khu dân cư đô thị Tiểu khu 20, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
logo
5 stars - based on 1 reviews

Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tổ chức bán Đấu giá Quyền sử dụng đất của 25 thửa đất thuộc dự án Khu dân cư đô thị Tiểu khu 20, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai .

Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Lào Cai. Địa chỉ: Tầng 2, trụ sở HĐND&UBND thành phố Lào Cai, số 591, đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long. Địa chỉ: Số 38 ngõ 295 phố Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

1️⃣ Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

☑️ Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất của 25 thửa đất thuộc dự án Khu dân cư đô thị Tiểu khu 20, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai với tổng diện tích là 3.106,3 m2, cụ thể:

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (Đấu giá quyền sử dụng đất đối với từng thửa đất).

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hạ tầng kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

- Tài sản gắn liền với đất: Không có.

- Chi tiết các thửa đất đấu giá, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá như sau:

 

TT

Số thửa đất đấu giá theo trích đo địa chính

Vị trí thửa đất theo quy hoạch

Diện tích (m2)

Đơn giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm thửa đất (đồng)

Tiền đặt trước

(đồng)

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá (đồng)

1

23

LK17-16

Đường BM28, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai

100,0

7.800.000

780.000.000

156.000.000

500.000

2

24

LK17-17

100,0

7.800.000

780.000.000

156.000.000

500.000

3

25

LK17-18

100,0

7.800.000

780.000.000

156.000.000

500.000

4

26

LK17-19

100,0

7.800.000

780.000.000

156.000.000

500.000

5

27

LK17-20

100,0

7.800.000

780.000.000

156.000.000

500.000

6

28

LK17-21

100,0

7.800.000

780.000.000

156.000.000

500.000

7

135

LK18-33

Đường BM15, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai

100,0

7.800.000

780.000.000

156.000.000

500.000

8

136

LK18-34

100,0

7.800.000

780.000.000

156.000.000

500.000

9

137

LK18-35

100,0

7.800.000

780.000.000

156.000.000

500.000

10

138

LK18-36

100,0

7.800.000

780.000.000

156.000.000

500.000

11

141

LK21-23

Đường BM11, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai

92,5

7.800.000

721.500.000

144.000.000

500.000

12

142

LK21-24

92,5

7.800.000

721.500.000

144.000.000

500.000

13

143

LK21-25

92,5

7.800.000

721.500.000

144.000.000

500.000

14

144

LK21-26

92,5

7.800.000

721.500.000

144.000.000

500.000

15

145

LK21-27

92,5

7.800.000

721.500.000

144.000.000

500.000

16

146

LK21-28

92,5

7.800.000

721.500.000

144.000.000

500.000

17

147

LK21-29

92,5

7.800.000

721.500.000

144.000.000

500.000

18

148

LK21-30

92,5

7.800.000

721.500.000

144.000.000

500.000

19

149

LK21-31

92,5

7.800.000

721.500.000

144.000.000

500.000

20

150

LK21-32

92,5

7.800.000

721.500.000

144.000.000

500.000

21

151

LK21-33

92,5

7.800.000

721.500.000

144.000.000

500.000

22

152

LK21-34

92,5

7.800.000

721.500.000

144.000.000

500.000

23

21

BT25

Đường BM8-BM15, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai

307,1

7.500.000

2.303.250.000

460.000.000

500.000

24

139

BT33

Đường BM15-BM12, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai

344,8

7.500.000

2.586.000.000

517.000.000

500.000

25

140

BT34

Đường BM11-BM12, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai

344,4

7.500.000

2.583.000.000

516.000.000

500.000

(Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí cho việc thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành)

 

lập vi bằng, thừa phát lại văn giang, vi bằng nhà đất, lập vi bằng mua bán đất đấu giá

2️⃣ Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Hộ gia đình, cá nhân không thuộc khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, đủ điều kiện và có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

4.1. Thời gian mua hồ sơ: Từ 08h00’ ngày 30/11/2022 đến 16h30’ ngày 13/12/2022 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ) trực tiếp tại Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long. Địa chỉ: 090 Hoàng Hoa Thám, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Lưu ý: Khách hàng mua hồ sơ nộp bản photo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

4.2. Thời gian nộp hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá: Từ 08h00’ ngày 30/11/2022 đến 16h30’ ngày 13/12/2022 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ) gửi bằng đường bưu chính đến Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long. Địa chỉ: 090 Hoàng Hoa Thám, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Lưu ý:

- Khách hàng gửi hồ sơ đăng kí tham gia đấu giá bằng đường bưu chính đến Văn phòng đại diện Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Long, bao gồm:

+ Phiếu thu tiền mua hồ sơ đấu giá: Người mua hồ sơ phải cung cấp thông tin của khách hàng đăng kí tham gia đấu giá trong phiếu thu tiền mua hồ sơ và phải trùng khớp với thông tin trong hồ sơ của khách hàng đăng kí tham gia đấu giá.

+ Đơn đăng kí tham gia đấu giá (Mẫu do Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long phát hành);

+ Phiếu đăng ký thông tin tài khoản (Dùng để thanh toán tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản trong trường hợp khách hàng không trúng đấu giá - Theo mẫu trong hồ sơ);

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đăng kí tham gia đấu giá. Trường hợp chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của khách hàng bị thất lạc thì phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; Trường hợp khách hàng ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định pháp luật và Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của Người nhận ủy quyền (Bản sao có chứng thực);

          + Bản sao có chứng thực sổ Hộ khẩu, trường hợp Hộ khẩu bị thu lại theo quy định của pháp luật thì nộp bản xác nhận nơi cư trú (Theo mẫu CT07 ban hành theo TT số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021.

+ Khách hàng phải nộp bản sao Chứng từ xác định khoản tiền đặt trước đã nộp để tham gia đấu giá (có mang theo bản gốc để đối chiếu) khi đến tham dự buổi công bố giá.

- Hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá của khách hàng tham gia đấu giá gửi bằng đường bưu chính phải được gửi tới Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long. Địa chỉ: 090 Hoàng Hoa Thám, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai trước 16h30’ ngày 13/12/2022. Các trường hợp hồ sơ, phiếu trả giá của khách hàng chuyển tới sau 16h30’ ngày 13/12/2022 được coi là không hợp lệ và Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long không chịu bất kì trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

- Phiếu trả giá của khách khi nộp phải được bọc bằng chất liệu bảo mật và đựng bên trong phong bì A5, dán kín và không có dấu hiệu bị bóc, mở; tại các mép của phong bì đựng phiếu có chữ ký của khách hàng. Phiếu trả giá được nộp kèm hồ sơ đấu giá đựng trong bì thư A4.

4.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13/12/2022 đến 16h30’ ngày 15/12/2022 bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản sau:

  - Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long.

  - Số tài khoản: 112633099999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Lào Cai (VietinBank Lào Cai)

          - Nội dung chuyển tiền: {Họ tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá} CMND/CCCD/HC ĐG QSDĐ phường Xuân Tăng.

Lưu ý:

- Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định.

- Các trường hợp “Báo có” vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Long sau 16h30’ ngày 15/12/2022 sẽ không hợp lệ và không được tham gia đấu giá.

- Mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước do khách hàng chịu.

☑️Thời gian, địa điểm buổi công bố giá: 08h00’ ngày 16/12/2022 (Thứ sáu) tại Hội trường khách sạn Kim Cương, 358 Nguyễn Huệ, Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

 

☑️Thông tin liên hệ:

Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long. Địa chỉ: Số 38 ngõ 295, đường Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0367929999.

  

 

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay