Đấu giá quyền sử dụng 103 thửa đất ở dự án Chỉnh trang khu dân cư thôn 3A, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Đấu giá quyền sử dụng 103 thửa đất ở dự án Chỉnh trang khu dân cư thôn 3A, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
logo
5 stars - based on 1 reviews

Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái tổ chức Đấu giá quyền sử dụng 103 thửa đất ở dự án Chỉnh trang khu dân cư thôn 3A, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Trấn Yên. Địa chỉ: Tổ dân phố số 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái. Địa chỉ: số 121, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

1️⃣ Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

☑️ Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 103 thửa đất ở dự án Chỉnh trang khu dân cư thôn 3A, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái; với tổng diện tích là 13.077,0 m2. Mặt bằng thửa đất: Đã san tạo hoàn thiện, cơ sở hạ tầng gồm đường giao thông trong khu dân cư là đường nhựa rộng Bm=7,5m hành lang 2x3m, hệ thống điện, thoát nước đã được hoàn thiện đủ điều kiện giao đất cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

☑️ Giá khởi điểm: 320.000.000 - 970.700.000 đồng/thửa đất (Cụ thể theo hồ sơ đấu giá)

Giá khởi điểm là giá chưa bao gồm thuế, phí có liên quan. Khách hàng trúng đấu giá phải chịu các chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

☑️ Tiền mua hồ sơ: 200.000 - 500.000 đồng/hồ sơ (Cụ thể theo hồ sơ đấu giá)

☑️ Tiền đặt trước: 64.000.000 - 194.140.000 đồng/thửa đất (Cụ thể theo hồ sơ đấu giá)

lập vi bằng, thừa phát lại văn giang, vi bằng nhà đất, lập vi bằng mua bán đất đấu giá

2️⃣ Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân không thuộc khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, đủ điều kiện có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

☑️Thời gian, địa điểm mua hồ sơ:

+ Từ 8h00’ đến 17h00’ các ngày từ 20/9/2022 đến 26/9/2022 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ): Khách hàng mua hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Trấn Yên – Tổ dân phố số 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

+ Từ 8h00’ đến 17h00’ các ngày từ 27/9/2022 đến 29/9/2022 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ): Khách hàng mua hồ sơ trực tiếp tại UBND xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

+ Từ 8h00’ đến 17h00’ các ngày từ 20/9/2022 đến 03/10/2022 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ): Khách hàng mua hồ sơ trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long chi nhánh Yên Bái - Số 121 Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

☑️ Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

+ Từ 8h00’ đến 17h00’ các ngày từ 20/9/2022 đến 03/10/2022 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ): Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ tham gia đấu giá, bằng đường bưu chính tới Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long chi nhánh Yên Bái - Số 121 Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

☑️ Lưu ý:

- Người tham gia đấu giá khi nộp hồ sơ phải nộp đủ hồ sơ theo quy định. Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Có đóng dấu treo của Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái và được phát hành tại thời điểm khách hàng nộp phí mua hồ sơ tham gia đấu giá. Đơn có dấu là một tài liệu xác nhận khách hàng đã nộp phí hồ sơ tham gia đấu giá, thay thế cho phiếu thu phí tham gia). Khách hàng tham gia đấu giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (theo Hộ khẩu), các thông tin yêu cầu trên mẫu đơn và ký, ghi rõ họ tên;

+ Bản photo sổ Hộ khẩu và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (mang bản gốc để đối chiếu); Trường hợp Hộ khẩu bị thu lại theo quy định của pháp luật thì nộp bản xác nhận nơi cư trú Theo mẫu CT07 ban hành theo TT số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021).

+ Bản photo phiếu nộp tiền hoặc hình ảnh đã nộp khoản tiền đặt trước hợp lệ.

- Hồ sơ của khách hàng tham gia đấu giá gửi bằng đường bưu chính phải được gửi tới Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái trước 17h00’ ngày 03/10/2022. Các trường hợp hồ sơ của khách hàng chuyển tới sau 17h00’ ngày 03/10/2022 được coi là không hợp lệ và Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái không chịu bất kì trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

☑️Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h00’ ngày 03/10/2022 đến 11h30’ ngày 05/10/2022 theo hướng dẫn tại Quy chế đấu giá tài sản.

☑️ Lưu ý:

- Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định.

- Các trường hợp “Báo có” vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái sau 11h30’ ngày 05/10/2022 sẽ không hợp lệ và không được tham gia đấu giá.

- Mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước do khách hàng chịu.

☑️ Thời gian, địa điểm nộp đơn đăng kí tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 20/09/2022 đến 17h00’ ngày 03/10/2022 (trong giờ hành chính) trực tiếp hoặc gửi bằng đường bưu chính đến Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái – địa chỉ: Số 121 Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

☑️ Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 08h00’ ngày 03/10/2022 đến 11h30’ ngày 05/10/2022 (trong giờ hành chính) trực tiếp hoặc gửi bằng đường bưu chính đến Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái – địa chỉ: Số 121 Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

☑️ Lưu ý:

- Đơn đăng kí tham gia đấu giá và phiếu trả giá của khách hàng khi nộp phải được bọc bằng chất liệu bảo mật và đựng bên trong phong bì, dán kín và không có dấu hiệu bị bóc, mở; tại các mép của phong bì đựng phiếu có chữ ký của người trả giá. Mỗi một đơn đăng kí tham gia đấu giá, phiếu trả giá được niêm phong vào 01 phong bì riêng được bán kèm hồ sơ đấu giá.

- Đơn đăng kí tham gia đấu giá mà khách hàng tham gia đấu giá gửi bằng đường bưu chính phải được gửi tới Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long chi nhánh Yên Bái trước 17h00’ ngày 03/10/2022. Phiếu trả giá mà khách hàng tham gia đấu giá gửi bằng đường bưu chính phải được gửi tới Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long chi nhánh Yên Bái trước 11h30’ ngày 05/10/2022. Các trường hợp chuyển tới sau thời hạn trên được coi là không hợp lệ và Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long chi nhánh Yên Bái không chịu bất kì trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

☑️Thời gian, địa điểm buổi công bố giá: 08h00’ ngày 06/10/2022 (Thứ năm) tại Hội trường tổ dân phố số 13, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

 

☑️Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái, địa chỉ: số 121 Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 0367929999.

Thời gian làm việc: Trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ.

 

 

  

 

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay