Nghị định 126/2017/NĐ-CP quy định về chuyển doanh nghiệp nhà nước

Nghị định 126/2017/NĐ-CP quy định về chuyển doanh nghiệp nhà nước
logo
5 stars - based on 1 reviews

Ngày 16/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

Nghị định quy định đối tượng là người lao động được mua cổ phần với giá ưu đãi gồm:

- Người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động và người quản lý Doanh nghiệp của Doanh nghiệp cổ phần hóa tại thời điểm xác định giá trị Doanh nghiệp cổ phần hóa;

- Người lao động của Doanh nghiệp cổ phần hóa tại thời điểm xác định giá trị Doanh nghiệp cổ phần hóa đã được cử xuống làm đại diện phần vốn tại các Doanh nghiệp khác chưa được hưởng chính sách mua cổ phần ưu đãi tại Doanh nghiệp khác;

- Người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động và người quản lý của Doanh nghiệp cấp II (chưa được hưởng chính sách mua cổ phần ưu đãi tại Doanh nghiệp khác) tại thời điểm xác định giá trị Doanh nghiệp cổ phần hóa đối với các Doanh nghiệp tại Điểm a Khoản 2 Điều 2 Nghị định này.

Xem Nghị định 126

Bài viết liên quan

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay