Nghị định 169.2016.NĐ-CP về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam

Nghị định 169.2016.NĐ-CP về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam
logo
5 stars - based on 1 reviews

Nghị định 169/2016/NĐ-CP quy định việc lưu giữ và thực hiện giám định, xác định giá trị hàng hóa để bán đấu giá hàng hóa bị lưu giữ do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam ban hành ngày 27/12/2016.

Nghị định số 169/2016 quy định việc xử lý hàng hóa bị lưu giữ tại cảng biển như sau:

- Người vận chuyển có quyền lưu giữ hàng hóa khi thuộc các trường hợp như người nhận hàng không đến nhận, từ chối nhận hàng, trì hoãn nhận hoặc đã quá thời gian quy định theo thỏa thuận trong hợp đồng vận chuyển bằng đường biển.

- Theo Nghị định 169/NĐ-CP, người vận chuyển được lưu giữ số hàng hóa có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ hoặc cũng có thể lưu giữ nguyên container đối với hàng hóa đóng trong container nếu giá trị của nó lớn hơn giá trị thanh toán.

- Khi thực hiện lưu giữ hàng hóa, người vận chuyển phải giao kết hợp đồng gửi giữ hàng hóa với người lưu giữ để dỡ hàng ra khỏi tàu và gửi vào nơi an toàn. Bên cạnh đó, Nghị định số 169 cũng hướng dẫn các hàng hóa bị lưu giữ được người vận chuyển mang bán đấu giá phải làm thủ tục hải quan nhập khẩu cho hàng hóa, hồ sơ thủ tục hải quan có thêm các giấy tờ sau:

+ Văn bản đề nghị làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa đối với hàng hóa bị lưu giữ;

+ Bằng chứng liên quan đến việc thông báo.

- Nghị định 169/2016 quy định trước khi bán đấu giá hàng hóa bị lưu giữ phải thực hiện giám định số lượng, chất lượng, giá trị hàng hóa và các tổn thất khác. Các chi phí thực hiện giám định được chi trả bằng tiền bán đấu giá tài sản.

- Sau khi thực hiện bán đấu giá hàng hóa bị lưu giữ, số tiền bán đấu giá thu được sẽ dùng để chi trả các khoản chi phí sau theo thứ tự tại Nghị định số 169/CP là thuế, phí, lệ phí; các khoản nợ; chi phí giám định; chi phí bán đấu giá tài sản và các chi phí có liên quan khác. Nếu số tiền bán đấu giá còn thừa thì người vận chuyển phải trả số tiền đó cho người có quyền nhận số tiền còn thừa.

- Ngoài ra, đối với một số loại hàng hóa bị lưu giữ thuộc các trường hợp như hàng hóa cấm nhập khẩu, xuất khẩu, cấm tạm nhập – tái xuất, cấm sản xuất kinh doanh trên vùng lãnh thổ Việt Nam sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp hàng hóa đó thuộc loại mau hỏng hoặc tốn kém nhiều chi phí bảo quản thì có thể thực hiện bán đấu giá trước thời hạn quy định.

Nghị định 169/2016/NĐ-CP về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam có hiệu lực ngày 01/7/2017.

Bài viết liên quan

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay