Nghị định 61/2017/NĐ-CP quy định khoản 4 Điều 65 Luật đấu giá tài sản

Nghị định 61/2017/NĐ-CP quy định khoản 4 Điều 65 Luật đấu giá tài sản
logo
5 stars - based on 1 reviews

Ngày 16/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 61/2017/NĐ-CP quy định chi tiết Khoản 4 Điều 65 Luật Đấu giá tài sản 2016 về thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu.

Những trường hợp phải thẩm định giá khởi điểm bao gồm:

- Khoản nợ xấu được Công ty quản lý tài sản mua theo giá trị ghi sổ bằng trái phiếu đặc biệt mà khi xác định giá khởi điểm, Công ty không thỏa thuận được với tổ chức tín dụng bán nợ về giá khởi điểm.

- Khoản nợ xấu được Công ty quản lý tài sản mua theo giá trị thị trường.

- Tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu mà khi xác định giá khởi điểm để đấu giá, Công ty quản lý tài sản không thỏa thuận được với bên bảo đảm về giá khởi điểm.

Việc lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá trong các trường hợp nêu trên được quy định cụ thể tại Điều 5 Nghị định này.

Nghị định 61/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017 và bãi bỏ Khoản 1 Điều 27 Nghị định 53/2013/NĐ-CP, nghị định này được sửa đổi, bổ sung Nghị định số 18/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2016

Bài viết liên quan

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay