Thông báo tiếp tục tổ chức 35 suất đất tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Thông báo tiếp tục tổ chức 35 suất đất tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
20/09/2021
Căn cứ Thông báo 32/TB-UBND ngày 20/09/2021 của UBND xã Hiệp Cường về việc tổ chức đấu giá trở lại quyền sử dụng đất tại khu dân cư mới giáp Bệnh viện..

Thông báo tiếp tục tổ chức khu 10 và 47 suất đất tại xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Thông báo tiếp tục tổ chức khu 10 và 47 suất đất tại xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
20/09/2021
Căn cứ Thông báo 24/TB-UBND ngày 20/09/2021 của UBND xã Phan Sào Nam về việc tổ chức đấu giá trở lại đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phan Sào Nam (kh..

Thông báo tiếp tục tổ chức 01 suất đất tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Thông báo tiếp tục tổ chức 01 suất đất tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
20/09/2021
Căn cứ Thông báo 30/TB-UBND ngày 20/09/2021 của UBND xã Đoàn Đào về việc tổ chức đấu giá trở lại đấu giá quyền sử dụng 01 suất đất cho nhân dân làm nh..

Đấu giá QSD 26 suất đất ngày 16/10/2021 tại TT Yên Mỹ, H.Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

 Đấu giá QSD 26 suất đất ngày 16/10/2021 tại TT Yên Mỹ, H.Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
16/09/2021
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 26 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại Thị trấn Yên M..

Đấu giá QSD 40 suất đất ngày 10/10/2021 tại hội trường UBND xã Thanh Long, H.Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá QSD 40 suất đất ngày 10/10/2021 tại hội trường UBND xã Thanh Long, H.Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
16/09/2021
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 40 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư mới..

Đấu giá QSD 34 suất đất ngày 09/10/2021 tại xã Việt Cường, H.Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá QSD 34 suất đất ngày 09/10/2021 tại xã Việt Cường, H.Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
08/09/2021
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 34 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư mới..

Tạm dừng Đấu giá QSD 01 suất đất ngày 16/08/2021 tại Tp Yên Bái

 Tạm dừng Đấu giá QSD 01 suất đất ngày 16/08/2021 tại Tp Yên Bái
12/08/2021
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Yên Bái thông báo tạm dừng tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 01 thửa đất ở tại đô thị (ODT) thuộ..

Tạm dừng Đấu giá QSD 01 suất đất ngày 21/08/2021 tại xã Đoàn Đào, Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

 Tạm dừng Đấu giá QSD 01 suất đất ngày 21/08/2021 tại xã Đoàn Đào, Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
10/08/2021
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên thông báo tạm dừng tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 01 suất đất cho nhân dân làm nhà ở..

Đấu giá QSD thửa đất tại TT Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái ngày 16/08/2021

Đấu giá QSD thửa đất tại TT Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái ngày 16/08/2021
28/07/2021
Tổ chức Đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái, địa chỉ: số nhà 121, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành..

Đấu giá QSD 01 thửa đất tại Tp Yên Bái ngày 16/08/2021

Đấu giá QSD 01 thửa đất tại Tp Yên Bái ngày 16/08/2021
28/07/2021
Tổ chức Đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái, địa chỉ: số nhà 121, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, TP Yê..

Tạm dừng Đấu giá QSD 35 suất đất ngày 31/07/2021 tại xã Hiệp Cường, Kim Động, tỉnh Hưng Yên

 Tạm dừng Đấu giá QSD 35 suất đất ngày 31/07/2021 tại xã Hiệp Cường, Kim Động, tỉnh Hưng Yên
25/07/2021
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên thông báo tạm dừng tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 35 suất đất cho nhân dân làm nhà ở..

Thông báo Đấu giá tài sản ngày 21 tháng 08 năm 2021 tại xã Đoàn Đào

Thông báo Đấu giá tài sản ngày 21 tháng 08 năm 2021 tại xã Đoàn Đào
14/07/2021
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư mới xã Đoàn..
Hiển thị 1 đến 12 trong 98 (9 Trang)