Đấu giá QSD 105 suất đất ngày 05.06.2022 cho nhân dân làm nhà ở tại xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá QSD 105 suất đất ngày 05.06.2022 cho nhân dân làm nhà ở tại xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
12/05/2022
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 105 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mớ..

Đấu giá QSD 02 suất đất ngày 29/05/2022 tại UBND xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá QSD 02 suất đất ngày 29/05/2022 tại UBND xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
06/05/2022
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 02 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư mới..

Đấu giá QSD 90 suất đất ngày 22/05/2022 tại Trường Trung học cơ sở Lệ Xá, Tiên Lữ, Hưng Yên

Đấu giá QSD 90 suất đất ngày 22/05/2022 tại Trường Trung học cơ sở Lệ Xá, Tiên Lữ, Hưng Yên
26/04/2022
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 90 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Lệ Xá, huyệ..

Đấu giá QSD 26 suất đất ngày 15.05.2022 cho nhân dân làm nhà ở tại thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá QSD 26 suất đất ngày 15.05.2022 cho nhân dân làm nhà ở tại thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
26/04/2022
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 26 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại thị trấn Yên M..

Đấu giá QSD 35 suất đất ngày 17/04/2022 xã Phan Sào Nam tại TT VH và Truyền thanh huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá QSD 35 suất đất ngày 17/04/2022 xã Phan Sào Nam tại TT VH và Truyền thanh huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
26/03/2022
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 35 suất đất tại khu tái định cư phục vụ giải phóng mặ..

Đấu giá QSD 40 suất đất ngày 13/03/2022 tại UBND xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá QSD 40 suất đất ngày 13/03/2022 tại UBND xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
26/03/2022
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 40 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư mới..

Thông báo tiếp tục tổ chức đấu giá QSĐ Khu dân cư Lưỡi A, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ ngày 20/03/2022

Thông báo tiếp tục tổ chức đấu giá QSĐ Khu dân cư Lưỡi A, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ ngày 20/03/2022
25/02/2022
Thông báo tiếp tục tổ chức bán đấu giá và sửa đổi một số điều của Quy chế cuộc đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư Lưỡi A,..

Đấu giá QSD 40 suất đất ngày 13/03/2022 tại UBND xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá QSD 40 suất đất ngày 13/03/2022 tại UBND xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
20/02/2022
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 40 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư mới..

Đấu giá QSD 17 suất đất ngày 19/02/2022 tại UBND xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá QSD 17 suất đất ngày 19/02/2022 tại UBND xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
20/01/2022
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 17 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư mới..

Đấu giá QSD 52 suất đất ngày 20/02/2022 tại Trung tâm văn hóa và Truyền thanh huyện Kim Động

Đấu giá QSD 52 suất đất ngày 20/02/2022 tại Trung tâm văn hóa và Truyền thanh huyện Kim Động
20/01/2022
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 52 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư mới..

Tạm dừng Đấu giá quyền sử dụng 98 suất đất ngày 23-01-2022 Khu dân cư Lưỡi A, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

 Tạm dừng Đấu giá quyền sử dụng 98 suất đất ngày 23-01-2022 Khu dân cư Lưỡi A, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên tỉnh Hưng Yên
06/01/2022
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên thông báo tạm dừng tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 98 suất đất cho nhân dân làm nhà ở..

Đấu giá QSD 24 suất đất ngày 22/01/2022 tại UBND xã Nhật Quang, Phù Cừ, Hưng Yên

Đấu giá QSD 24 suất đất ngày 22/01/2022 tại UBND xã Nhật Quang, Phù Cừ, Hưng Yên
31/12/2021
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 24 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư mới..
Hiển thị 1 đến 12 trong 120 (10 Trang)