Đấu giá quyền sử dụng 73 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá quyền sử dụng 73 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
01/03/2024
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức Đấu giá quyền sử dụng 73 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã..

Đấu giá quyền sử dụng 51 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên (Đợt 2)

Đấu giá quyền sử dụng 51 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên (Đợt 2)
21/02/2024
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức Đấu giá quyền sử dụng 51 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã..

Đấu giá quyền sử dụng 58 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá quyền sử dụng 58 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
08/01/2024
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức Đấu giá quyền sử dụng 58 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã..

Đấu giá quyền sử dụng 73 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư số 6 xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá quyền sử dụng 73 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư số 6 xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
28/12/2023
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức Đấu giá quyền sử dụng 73 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư số 6 xã..

Đấu giá quyền sử dụng 46 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên (Đợt 1)

Đấu giá quyền sử dụng 46 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên (Đợt 1)
27/12/2023
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức Đấu giá quyền sử dụng 46 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã..

Đấu giá quyền sử dụng 39 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu Tái định cư phục vụ GPMB thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp đường huyện ĐH.72 xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên (Đợt 2)

Đấu giá quyền sử dụng 39 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu Tái định cư phục vụ GPMB thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp đường huyện ĐH.72  xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên (Đợt 2)
27/12/2023
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức Đấu giá quyền sử dụng 39 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu Tái định cư ph..

Đấu giá quyền sử dụng 35 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá quyền sử dụng 35 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
13/12/2023
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức Đấu giá quyền sử dụng 35 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã..

Đấu giá quyền sử dụng 20 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu Tái định cư phục vụ GPMB thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp đường huyện ĐH.72 xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên (Đợt 1)

Đấu giá quyền sử dụng 20 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu Tái định cư phục vụ GPMB thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp đường huyện ĐH.72  xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên (Đợt 1)
06/12/2023
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức Đấu giá quyền sử dụng 20 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu Tái định cư ph..

Đấu giá quyền sử dụng 67 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư số 6 xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá quyền sử dụng 67 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư số 6 xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
06/12/2023
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức Đấu giá quyền sử dụng 67 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư số 6 xã..

Đấu giá quyền sử dụng 63 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Lưu Xá, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá quyền sử dụng 63 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Lưu Xá,  xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
06/12/2023
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức Đấu giá quyền sử dụng 63 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Lưu Xá, xã Qu..

Đấu giá quyền sử dụng 66 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Lưu Xá, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá quyền sử dụng 66 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Lưu Xá,  xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
08/11/2023
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức Đấu giá quyền sử dụng 66 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Lưu Xá, xã Qu..

Đấu giá quyền sử dụng 66 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư số 6 xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá quyền sử dụng 66 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư số 6 xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
06/11/2023
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức Đấu giá quyền sử dụng 66 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư số 6 xã..
Hiển thị 1 đến 12 trong 212 (18 Trang)