Thông báo bán đấu giá tài sản Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên

Thông báo bán đấu giá tài sản Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên
logo
5 stars - based on 1 reviews

Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán đấu giá tài sản là 01 xe ô tô con TOYOTA CAMRY-2.4G ACV30L-JEMNKU, màu đen, biển số đăng ký 80B-5229 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên

đấu giá xe ô tô, công ty đấu giá đại dương long

CN CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

ĐẠI DƯƠNG LONG TẠI HƯNG YÊN

----------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 25/2020/TB-ĐGHDĐDL

V/v đấu giá tài sản.

 Hưng Yên, ngày 10 tháng 09 năm 2020.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Người có tài sản đấu giá: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên. Địa chỉ: Số 10 Chùa Chuông, phường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên. Địa chỉ: Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

- Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô con TOYOTA CAMRY-2.4G ACV30L-JEMNKU, màu đen, biển số đăng ký 80B-5229, số máy 2AZ-3136598, số khung ACV30-8010251, theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 0003058. Do Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ – Đường sắt thuộc Bộ Công An cấp ngày 22/10/2004 mang tên Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Hưng Yên.

- Giá khởi điểm: 183.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi ba triệu đồng).

- Bước giá: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng).

- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng/hồ sơ).

- Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng/hồ sơ).

luật sư, tư vấn pháp luật, tư vấn doanh nghiệp

2. Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân không thuộc khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký, mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

- Bán, thu hồ sơ: Từ ngày 17/09/2020 đến ngày 25/09/2020 (trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật) tại Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

- Xem tài sản: Ngày 23, 24/09/2020 (trong giờ hành chính) tại Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên. Địa chỉ: Số 10 Chùa Chuông, phường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

3. Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 24, 25/09/2020 và đến 17h00 ngày 28/09/2020.

4. Hình thức và phương thức đấu giá:

Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá, với phương thức trả giá lên.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Hồi 08h30’ (Thứ ba) ngày 29/09/2020 tại Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Thông tin liên hệ: Chi nhánh công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

ĐT: 0915 14 9999 – 0975 462 589.

Nơi nhận: 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên;

- Các điểm niêm yết;

- Lưu HS, VP./.

CN CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

 ĐẠI DƯƠNG LONG TẠI HƯNG YÊN

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

thừa phát lại, lập vi bằng, vi bằng

Hình ảnh tài sản đấu giá

hình ảnh trước ô tô đấu giá, đại dương long

hình ảnh phía sau ô tô đấu giá, công ty đấu giá

hình ảnh nội thất ô tô đấu giá, đại dương long

dịch vụ bảo vệ, công ty bảo vệ, đại dương long

hình ảnh trong ô tô đấu giá

công ty đấu giá, đấu giá ô tô

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay