Đấu giá quyền sử dụng 20 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu Tái định cư phục vụ GPMB thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp đường huyện ĐH.72 xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên (Đợt 1)

Đấu giá quyền sử dụng 20 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu Tái định cư phục vụ GPMB thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp đường huyện ĐH.72  xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên (Đợt 1)
06/12/2023
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức Đấu giá quyền sử dụng 20 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu Tái định cư ph..

Đấu giá quyền sử dụng 67 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư số 6 xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá quyền sử dụng 67 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư số 6 xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
06/12/2023
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức Đấu giá quyền sử dụng 67 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư số 6 xã..

Đấu giá quyền sử dụng 63 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Lưu Xá, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá quyền sử dụng 63 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Lưu Xá,  xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
06/12/2023
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức Đấu giá quyền sử dụng 63 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Lưu Xá, xã Qu..

Đấu giá quyền sử dụng 66 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Lưu Xá, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá quyền sử dụng 66 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Lưu Xá,  xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
08/11/2023
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức Đấu giá quyền sử dụng 66 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Lưu Xá, xã Qu..

Đấu giá quyền sử dụng 66 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư số 6 xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá quyền sử dụng 66 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư số 6 xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
06/11/2023
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức Đấu giá quyền sử dụng 66 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư số 6 xã..

Đấu giá quyền sử dụng 25 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá quyền sử dụng 25 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
06/11/2023
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức Đấu giá quyền sử dụng 25 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã..

Đấu giá quyền sử dụng 09 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá quyền sử dụng 09 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
30/10/2023
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức Đấu giá quyền sử dụng 09 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Minh Châu, huyệ..

Đấu giá quyền sử dụng 20 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới giáp hành lang đường tỉnh 386 xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá quyền sử dụng 20 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới giáp hành lang đường tỉnh 386 xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
30/10/2023
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức Đấu giá quyền sử dụng 20 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới giá..

Đấu giá quyền sử dụng 05 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá quyền sử dụng 05 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
20/10/2023
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức Đấu giá quyền sử dụng 05 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Yên Phú, xã G..

Đấu giá quyền sử dụng 57 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Thổ Cốc, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá quyền sử dụng 57 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Thổ Cốc, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
19/10/2023
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức Đấu giá quyền sử dụng 57 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Thổ Cốc, xã T..

Đấu giá quyền sử dụng 24 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá quyền sử dụng 24 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
17/10/2023
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức Đấu giá quyền sử dụng 24 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Tân Lập, huyện..

Đấu giá quyền sử dụng 06 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá quyền sử dụng 06 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
11/10/2023
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức Đấu giá quyền sử dụng 06 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Việt Cường, huy..
Hiển thị 1 đến 12 trong 205 (18 Trang)