Đấu giá Quyền sử dụng 41 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Ốc Nhiêu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá Quyền sử dụng 41 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Ốc Nhiêu,  xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
11/10/2022
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá Quyền sử dụng 41 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Ốc Nhiêu..

Đấu giá Quyền sử dụng 95 thửa đất ở đô thị (ODT) tại tổ dân phố số 6, tổ dân phố số 12, phường Yên Ninh, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Đấu giá Quyền sử dụng 95 thửa đất ở đô thị (ODT) tại tổ dân phố số 6, tổ dân phố số 12, phường Yên Ninh, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
04/10/2022
Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái tổ chức bán đấu giá Quyền sử dụng 95 thửa đất ở đô thị (ODT) tại tổ dân phố số 6, tổ dân phố..

GIa hạn thời gian tổ chức đấu giá QSD 73 suất đất xã Minh Tân 08h00 ngày 23/10/2022 tại UBND xã Minh Tân huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

GIa hạn thời gian tổ chức đấu giá QSD 73 suất đất xã Minh Tân 08h00 ngày 23/10/2022 tại UBND xã Minh Tân huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
04/10/2022
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên thông báo gia hạn thời gian tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 73 suất đất cho nhân dân..

Đấu giá quyền sử dụng 103 thửa đất ở dự án Chỉnh trang khu dân cư thôn 3A, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Đấu giá quyền sử dụng 103 thửa đất ở dự án Chỉnh trang khu dân cư thôn 3A, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
18/09/2022
Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái tổ chức Đấu giá quyền sử dụng 103 thửa đất ở dự án Chỉnh trang khu dân cư thôn 3A, xã Viê..

Đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại đường D1 (Võ Nguyên Giáp), phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại đường D1 (Võ Nguyên Giáp), phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
12/09/2022
Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại đường D1 (Võ Ngu..

Đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Xây dựng nhà ở thương mại tại đường 19/5, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Xây dựng nhà ở thương mại tại đường 19/5, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
12/09/2022
Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Xây dựng nhà ở thương mại tại đườ..

Tiếp tục Đấu giá QSD 73 suất đất xã Minh Tân 08h00 ngày 09/10/2022 tại UBND xã Minh Tân huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Tiếp tục Đấu giá QSD 73 suất đất xã Minh Tân 08h00 ngày 09/10/2022 tại UBND xã Minh Tân huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
12/09/2022
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tiếp tục tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 73 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu d..

Đấu giá QSD 129 thửa đất ở tại đô thị (ODT) tại tổ dân phố số 6, tổ dân phố số 12, phường Yên Ninh, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Đấu giá QSD 129 thửa đất ở tại đô thị (ODT) tại tổ dân phố số 6, tổ dân phố số 12, phường Yên Ninh, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
12/09/2022
Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long Chi nhánh Yên Bái tổ chức bán Đấu giá Đấu giá QSD 129 thửa đất ở tại đô thị (ODT) tại tổ dân phố số 6, tổ dân..

Đấu giá QSD 79 suất đất xã Nguyên Hòa ngày 25/09/2022 tại Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá QSD 79 suất đất xã Nguyên Hòa ngày 25/09/2022 tại Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
29/08/2022
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 79 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới..

Đấu giá Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Thanh Xá, xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Đấu giá Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Thanh Xá, xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
31/07/2022
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Thanh Xá, xã Vi..

Tạm dừng Đấu giá QSD 73 suất đất xã Minh Tân 07h30 ngày 11/09/2022 tại UBND xã Minh Tân huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Tạm dừng Đấu giá QSD 73 suất đất xã Minh Tân 07h30 ngày 11/09/2022 tại UBND xã Minh Tân huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
28/07/2022
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên Tạm dừng tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 73 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu d..

Đấu giá Quyền sử dụng 29 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Trương Kênh Cầu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Đấu giá Quyền sử dụng 29 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Trương Kênh Cầu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
26/07/2022
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá Quyền sử dụng 29 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Trương Kê..
Hiển thị 13 đến 24 trong 150 (13 Trang)