Đấu giá QSD 73 suất đất xã Minh Tân 07h30 ngày 11/09/2022 tại UBND xã Minh Tân huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá QSD 73 suất đất xã Minh Tân 07h30 ngày 11/09/2022 tại UBND xã Minh Tân huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
25/07/2022
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 73 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới..

Đấu giá QSD 63 suất đất xã Minh Tân 07h30 ngày 03/07/2022 tại UBND xã Minh Tân huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá QSD 63 suất đất xã Minh Tân 07h30 ngày 03/07/2022 tại UBND xã Minh Tân huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
09/06/2022
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 63 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới..

Đấu giá QSD 03 suất đất xã Nhật Quang 14h ngày 30/06/2022 tại UBND xã Nhật Quang huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá QSD 03 suất đất xã Nhật Quang 14h ngày 30/06/2022 tại UBND xã Nhật Quang huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
09/06/2022
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 03 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới..

Đấu giá QSD 27 suất đất thôn Ba Đông ngày 30/06/2022 tại Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá QSD 27 suất đất thôn Ba Đông ngày 30/06/2022 tại Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
09/06/2022
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 27 suất đất tại khu tái định cư phục vụ giải phóng mặ..

Đấu giá QSD 73 suất đất tại KDC Lưỡi A ngày 26/06/2022 tại Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá QSD 73 suất đất tại KDC Lưỡi A ngày 26/06/2022 tại Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
30/05/2022
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 73 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư Lưỡ..

Đấu giá QSD 72 suất đất xã Nguyên Hòa ngày 19/06/2022 tại Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá QSD 72 suất đất xã Nguyên Hòa ngày 19/06/2022 tại Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
16/05/2022
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 72 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới..

Đấu giá QSD 105 suất đất ngày 05.06.2022 cho nhân dân làm nhà ở tại xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá QSD 105 suất đất ngày 05.06.2022 cho nhân dân làm nhà ở tại xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
12/05/2022
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 105 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mớ..

Đấu giá QSD 02 suất đất ngày 29/05/2022 tại UBND xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá QSD 02 suất đất ngày 29/05/2022 tại UBND xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
06/05/2022
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 02 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư mới..

Đấu giá QSD 90 suất đất ngày 22/05/2022 tại Trường Trung học cơ sở Lệ Xá, Tiên Lữ, Hưng Yên

Đấu giá QSD 90 suất đất ngày 22/05/2022 tại Trường Trung học cơ sở Lệ Xá, Tiên Lữ, Hưng Yên
26/04/2022
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 90 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Lệ Xá, huyệ..

Đấu giá QSD 26 suất đất ngày 15.05.2022 cho nhân dân làm nhà ở tại thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá QSD 26 suất đất ngày 15.05.2022 cho nhân dân làm nhà ở tại thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
26/04/2022
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 26 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại thị trấn Yên M..

Đấu giá QSD 35 suất đất ngày 17/04/2022 xã Phan Sào Nam tại TT VH và Truyền thanh huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá QSD 35 suất đất ngày 17/04/2022 xã Phan Sào Nam tại TT VH và Truyền thanh huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
26/03/2022
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 35 suất đất tại khu tái định cư phục vụ giải phóng mặ..

Đấu giá QSD 40 suất đất ngày 13/03/2022 tại UBND xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá QSD 40 suất đất ngày 13/03/2022 tại UBND xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
26/03/2022
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 40 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư mới..
Hiển thị 25 đến 36 trong 150 (13 Trang)