Tạm dừng Đấu giá QSD 35 suất đất ngày 31/07/2021 tại xã Hiệp Cường, Kim Động, tỉnh Hưng Yên

 Tạm dừng Đấu giá QSD 35 suất đất ngày 31/07/2021 tại xã Hiệp Cường, Kim Động, tỉnh Hưng Yên
25/07/2021
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên thông báo tạm dừng tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 35 suất đất cho nhân dân làm nhà ở..

Thông báo Đấu giá tài sản ngày 21 tháng 08 năm 2021 tại xã Đoàn Đào

Thông báo Đấu giá tài sản ngày 21 tháng 08 năm 2021 tại xã Đoàn Đào
14/07/2021
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư mới xã Đoàn..

Đấu giá QSD đất ngày 02/08/2021 tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

 Đấu giá QSD đất ngày 02/08/2021 tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
08/07/2021
Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tổ chức bán  Đấu giá Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản kh..

Đấu giá xe Veam - Cục thi hành án Yên Mỹ ngày 23/07/2021

Đấu giá xe Veam - Cục thi hành án Yên Mỹ ngày 23/07/2021
01/07/2021
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá 01 xe ô tô tải (có mui); nhãn hiệu: VEAM – VT252 Biển số đăng ký 89..

Đấu giá QSD 35 suất đất ngày 31/07/2021 tại xã Hiệp Cường, Kim Động, tỉnh Hưng Yên

 Đấu giá QSD 35 suất đất ngày 31/07/2021 tại xã Hiệp Cường, Kim Động, tỉnh Hưng Yên
01/07/2021
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán  Đấu giá QSD 35 suất đất ngày 31/07/2021 tại Hội trường nhà văn hóa xã Hiệp..

Tạm dừng đấu giá QSD 23 suất đất tại xã Hải Triều, H.Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Tạm dừng đấu giá QSD 23 suất đất tại xã Hải  Triều, H.Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
28/06/2021
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên thông báo tạm dừng tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 23 suất đất cho nhân dân làm nhà ở..

Thông báo Tạm dừng tổ chức 02 phiên đấu giá tại xã Phan Sào Nam huyện Phù Cừ

Thông báo Tạm dừng tổ chức 02 phiên đấu giá tại xã Phan Sào Nam huyện Phù Cừ
24/06/2021
Căn cứ Thông báo 16/TB-UBND ngày 24/06/2021 của UBND xã Phan Sào Nam về việc tạm dừng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phan Sào Nam (khu 47 su..

Thông báo tiếp tục tổ chức 02 phiên đấu giá tại xã Phan Sào Nam huyện Phù Cừ

Thông báo tiếp tục tổ chức 02 phiên đấu giá tại xã Phan Sào Nam huyện Phù Cừ
16/06/2021
Căn cứ Thông báo 15/TB-UBND ngày 15/06/2021 của UBND xã Phan Sào Nam về việc tổ chức đấu giá trở lại đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phan Sào Nam (kh..

Đấu giá QSD 23 suất đất ngày 03/07/2021 tại xã Hải Triều, H.Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

 Đấu giá QSD 23 suất đất ngày 03/07/2021 tại xã Hải  Triều, H.Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
08/06/2021
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 23 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Hải Triều,..

Đấu giá QSD 02 suất đất ngày 20/06/2021 tại Cụm Công nghiệp Trần Cao Quang Hưng

 Đấu giá QSD 02 suất đất ngày 20/06/2021 tại Cụm Công nghiệp Trần Cao Quang Hưng
25/05/2021
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Cụm công nghiệp thị tr..

Đấu giá QSD 16 suất đất ngày 20/06/2021 tại xã Minh Tân, Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

 Đấu giá QSD 16 suất đất ngày 20/06/2021 tại xã Minh Tân, Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
25/05/2021
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 16 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới..

Đấu giá QSD 198 suất đất ngày 19/06/2021 tại TT Trần Cao, Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

 Đấu giá QSD 198 suất đất ngày 19/06/2021 tại TT Trần Cao, Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
25/05/2021
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 198 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư số..
Hiển thị 37 đến 48 trong 125 (11 Trang)