Đấu giá QSD 42 suất đất ngày 19/12/2021 tại Trường tiểu học xã Thanh Long, H.Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá QSD 42 suất đất ngày 19/12/2021 tại Trường tiểu học xã Thanh Long, H.Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
29/11/2021
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 42 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư mới..

Đấu giá QSD 113 suất đất ngày 21/11/2021 tại TTVH TT và DL huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

 Đấu giá QSD 113 suất đất ngày 21/11/2021 tại TTVH TT và DL huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
01/11/2021
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư Lưỡi A, xã..

Đấu giá QSD 123 suất đất ngày 31/10/2021 tại TTVH TT và DL huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

 Đấu giá QSD 123 suất đất ngày 31/10/2021 tại TTVH TT và DL huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
14/10/2021
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng c..

Điều chỉnh mặt bằng phân lô và tiếp tục đấu giá QSD đất ngày 09/10/2021 tại xã Hải Triều, H.Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Điều chỉnh mặt bằng phân lô và tiếp tục đấu giá QSD đất ngày 09/10/2021 tại xã Hải  Triều, H.Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
01/10/2021
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên thông báo Điều chỉnh mặt bằng phân lô và tiếp tục tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 13..

Thông báo tiếp tục tổ chức 35 suất đất tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Thông báo tiếp tục tổ chức 35 suất đất tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
20/09/2021
Căn cứ Thông báo 32/TB-UBND ngày 20/09/2021 của UBND xã Hiệp Cường về việc tổ chức đấu giá trở lại quyền sử dụng đất tại khu dân cư mới giáp Bệnh viện..

Thông báo tiếp tục tổ chức khu 10 và 47 suất đất tại xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Thông báo tiếp tục tổ chức khu 10 và 47 suất đất tại xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
20/09/2021
Căn cứ Thông báo 24/TB-UBND ngày 20/09/2021 của UBND xã Phan Sào Nam về việc tổ chức đấu giá trở lại đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phan Sào Nam (kh..

Thông báo tiếp tục tổ chức 01 suất đất tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Thông báo tiếp tục tổ chức 01 suất đất tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
20/09/2021
Căn cứ Thông báo 30/TB-UBND ngày 20/09/2021 của UBND xã Đoàn Đào về việc tổ chức đấu giá trở lại đấu giá quyền sử dụng 01 suất đất cho nhân dân làm nh..

Đấu giá QSD 26 suất đất ngày 16/10/2021 tại TT Yên Mỹ, H.Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

 Đấu giá QSD 26 suất đất ngày 16/10/2021 tại TT Yên Mỹ, H.Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
16/09/2021
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 26 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại Thị trấn Yên M..

Đấu giá QSD 40 suất đất ngày 10/10/2021 tại hội trường UBND xã Thanh Long, H.Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá QSD 40 suất đất ngày 10/10/2021 tại hội trường UBND xã Thanh Long, H.Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
16/09/2021
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 40 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư mới..

Đấu giá QSD 34 suất đất ngày 09/10/2021 tại xã Việt Cường, H.Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Đấu giá QSD 34 suất đất ngày 09/10/2021 tại xã Việt Cường, H.Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
08/09/2021
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 34 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư mới..

Tạm dừng Đấu giá QSD 01 suất đất ngày 16/08/2021 tại Tp Yên Bái

 Tạm dừng Đấu giá QSD 01 suất đất ngày 16/08/2021 tại Tp Yên Bái
12/08/2021
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Yên Bái thông báo tạm dừng tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 01 thửa đất ở tại đô thị (ODT) thuộ..

Tạm dừng Đấu giá QSD 01 suất đất ngày 21/08/2021 tại xã Đoàn Đào, Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

 Tạm dừng Đấu giá QSD 01 suất đất ngày 21/08/2021 tại xã Đoàn Đào, Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
10/08/2021
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên thông báo tạm dừng tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 01 suất đất cho nhân dân làm nhà ở..
Hiển thị 61 đến 72 trong 163 (14 Trang)