Tiếp tục tổ chức đấu giá QSD đất ngày 21-03-2021 Trần Cao Quang Hưng - Huyện Phù Cừ

Tiếp tục tổ chức đấu giá QSD đất ngày 21-03-2021 Trần Cao Quang Hưng - Huyện Phù Cừ
11/03/2021
Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 05/2021/HĐDVĐG/ĐDL ký ngày 15/01/2021 giữa UBND huyện Phù Cừ và Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dư..

Tiếp tục tổ chức đấu giá QSD đất ngày 21-03-2021 xã Minh Tân

Tiếp tục tổ chức đấu giá QSD đất ngày 21-03-2021 xã Minh Tân
11/03/2021
Thông báo về việc tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng 82 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yê..

Tiếp tục tổ chức đấu giá QSD đất ngày 20-03-2021 KDC số 5

Tiếp tục tổ chức đấu giá QSD đất ngày 20-03-2021 KDC số 5
11/03/2021
Thông báo về việc tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư số 5, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản s..

Biểu phí đấu giá tài sản - Công ty Đấu giá Đại Dương Long

Biểu phí đấu giá tài sản - Công ty Đấu giá Đại Dương Long
22/02/2021
Ngày 03 tháng 01 năm 2021, Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long đã ban hành Quyết định số 01/2021/QĐ-ĐGHDĐDL về việc ban hành biểu phí đấu giá tài..

Thông báo Tạm dừng tổ chức 03 phiên đấu giá tại huyện Phù Cừ

Thông báo Tạm dừng tổ chức 03 phiên đấu giá tại huyện Phù Cừ
02/02/2021
Thực hiện các Thông báo số 36/TB-UBND, số 37/TB-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2021 của UBND huyện Phù Cừ về việc tạm dừng đấu giá quyền sử dụng đất khu dâ..

Đấu giá QSD 12 suất đất ngày 07/02/2021 tại UBND huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

 Đấu giá QSD 12 suất đất ngày 07/02/2021 tại UBND huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
18/01/2021
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Cụm công nghiệp thị tr..

Đấu giá QSD 82 suất đất ngày 07/02/2021 tại xã Minh Tân, Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

 Đấu giá QSD 82 suất đất ngày 07/02/2021 tại xã Minh Tân, Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
18/01/2021
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 82 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới..

Đấu giá QSD 164 suất đất ngày 06/02/2021 tại TT Trần Cao, Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

 Đấu giá QSD 164 suất đất ngày 06/02/2021 tại TT Trần Cao, Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
18/01/2021
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 164 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư số..

Đấu giá QSD 06 suất đất ngày 30/01/2021 tại UBND huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

 Đấu giá QSD 06 suất đất ngày 30/01/2021 tại UBND huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
12/01/2021
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư mới xã An V..

Đấu giá QSD 10 suất đất ngày 30/01/2021 tại xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

 Đấu giá QSD 10 suất đất ngày 30/01/2021 tại xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
12/01/2021
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thô..

Đấu giá QSD 18 suất đất ngày 09/01/2021 tại xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

 Đấu giá QSD 18 suất đất ngày 09/01/2021 tại xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
17/12/2020
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 18 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng n..

Đấu giá QSD 05 suất đất ngày 17/01/2021 tại xã Đình Cao, Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

 Đấu giá QSD 05 suất đất ngày 17/01/2021 tại xã Đình Cao, Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
17/12/2020
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 05 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại vị trí quy hoạ..
Hiển thị 61 đến 72 trong 128 (11 Trang)