Biểu phí đấu giá tài sản - Công ty Đấu giá Đại Dương Long

Biểu phí đấu giá tài sản - Công ty Đấu giá Đại Dương Long
22/02/2021
Ngày 03 tháng 01 năm 2021, Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long đã ban hành Quyết định số 01/2021/QĐ-ĐGHDĐDL về việc ban hành biểu phí đấu giá tài..

Thông báo Tạm dừng tổ chức 03 phiên đấu giá tại huyện Phù Cừ

Thông báo Tạm dừng tổ chức 03 phiên đấu giá tại huyện Phù Cừ
02/02/2021
Thực hiện các Thông báo số 36/TB-UBND, số 37/TB-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2021 của UBND huyện Phù Cừ về việc tạm dừng đấu giá quyền sử dụng đất khu dâ..

Đấu giá QSD 12 suất đất ngày 07/02/2021 tại UBND huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

 Đấu giá QSD 12 suất đất ngày 07/02/2021 tại UBND huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
18/01/2021
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Cụm công nghiệp thị tr..

Đấu giá QSD 82 suất đất ngày 07/02/2021 tại xã Minh Tân, Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

 Đấu giá QSD 82 suất đất ngày 07/02/2021 tại xã Minh Tân, Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
18/01/2021
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 82 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới..

Đấu giá QSD 164 suất đất ngày 06/02/2021 tại TT Trần Cao, Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

 Đấu giá QSD 164 suất đất ngày 06/02/2021 tại TT Trần Cao, Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
18/01/2021
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 164 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư số..

Đấu giá QSD 06 suất đất ngày 30/01/2021 tại UBND huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

 Đấu giá QSD 06 suất đất ngày 30/01/2021 tại UBND huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
12/01/2021
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư mới xã An V..

Đấu giá QSD 10 suất đất ngày 30/01/2021 tại xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

 Đấu giá QSD 10 suất đất ngày 30/01/2021 tại xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
12/01/2021
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thô..

Đấu giá QSD 18 suất đất ngày 09/01/2021 tại xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

 Đấu giá QSD 18 suất đất ngày 09/01/2021 tại xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
17/12/2020
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 18 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng n..

Đấu giá QSD 05 suất đất ngày 17/01/2021 tại xã Đình Cao, Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

 Đấu giá QSD 05 suất đất ngày 17/01/2021 tại xã Đình Cao, Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
17/12/2020
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 05 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại vị trí quy hoạ..

Đấu giá QSD 04 suất đất ngày 17/01/2021 tại xã Nhật Quang, Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

 Đấu giá QSD 04 suất đất ngày 17/01/2021 tại xã Nhật Quang, Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
16/12/2020
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 04 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại KDC mới xã Nhậ..

Đấu giá QSD 80 suất đất ngày 16/01/2021 tại xã Tam Đa, Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

 Đấu giá QSD 80 suất đất ngày 16/01/2021 tại xã Tam Đa, Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
16/12/2020
Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 80 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại KDC mới giáp đ..

Đấu giá QSD đất ngày 31 tháng 12 năm 2020 - Khu đất xã Nhân La, huyện Kim Động

Đấu giá QSD đất ngày 31 tháng 12 năm 2020 - Khu đất xã Nhân La, huyện Kim Động
10/12/2020
Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên và UBND xã Nhân La, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất c..
Hiển thị 73 đến 84 trong 137 (12 Trang)