Thông báo Đấu giá QSD đất ngày 17 tháng 10 năm 2020 xã Minh Tân (đợt 2)

Thông báo Đấu giá QSD đất ngày 17 tháng 10 năm 2020 xã Minh Tân (đợt 2)
logo
5 stars - based on 1 reviews

Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức bán Đấu giá quyền sử dụng 14 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư mới xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên (đợt 2)

đấu giá đất xã minh tân, công ty đấu giá

CN CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

ĐẠI DƯƠNG LONG TẠI HƯNG YÊN

----------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 27/2020/TB-ĐGHDĐDL

V/v đấu giá tài sản.

 Hưng Yên, ngày 18 tháng 09 năm 2020.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên. Địa chỉ: Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

- Tài sản đấu giá: 

STT

Suất đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đ/m2)

 

Tên

Số suất

 

 

I

Khu LK-01

05

 

 

01

Suất số 7, 15

02

83,25 - 75,50

6.000.000

02

Suất số 2, 3

02

77,08 – 77,50

5.500.000

03

Suất số 9

01

75

5.000.000

II

Khu LK-02

06

 

 

01

Suất số 16, 51

02

83,25

6.000.000

02

Suất số 17, 23, 31, 50

06

77,50

5.000.000

III

Khu LK-03

01

 

 

01

Suất số 55

01

72,37

6.000.000

IV

Khu LK-05

02

 

 

01

Suất số 103, 112

02

98,00 - 137,47

6.000.000

 

Tổng cộng

14

 

 

- Bước giá: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng/hồ sơ).

- Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng/hồ sơ).

luật sư, tư vấn pháp luật, tư vấn doanh nghiệp

2. Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân không thuộc khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký, mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

- Thời gian mua hồ sơ: Từ ngày 28/09/2020 đến 17h ngày 14/10/2020 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) tại UBND xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên và UBND huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, và số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 28/09/2020 đến 17h ngày 14/10/2020 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) tại UBND huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 14/10/2020 đến 17h00’ ngày 16/10/2020 theo hướng dẫn tại Quy chế đấu giá tài sản

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Người tham gia đấu giá có thể tự đi xem tài sản hoặc liên hệ tại UBND huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên vào 8h30’ các ngày 5,6/10/2020 (trong giờ hành chính)..

3. Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 14/10/2020 đến 17h00’ ngày 16/10/2020 theo hướng dẫn tại Quy chế đấu giá tài sản.

4. Hình thức và phương thức đấu giá:

Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, mở kết quả công khai ngay tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên theo bước gián.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 13h30’ ngày 17/10/2020  tại UBND xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Thông tin liên hệ: Chi nhánh công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

ĐT: 0915 14 9999 – 0975 462 589.

Nơi nhận: 

- UBND huyện Phù Cừ;
- Các điểm niêm yết theo quy định của pháp luật;
- Lưu hồ sơ

CN CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

 ĐẠI DƯƠNG LONG TẠI HƯNG YÊN

 

thừa phát lại, lập vi bằng, vi bằng

BẢN ĐỒ TỔNG THỂ KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ

Công ty đấu giá

Tags: huyện phù cừ, đấu giá đất huyện phù cừ, xã minh tân

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay