Thông báo Đấu giá Quyền sử dụng 266m2 đất thôn Ốc Nhiêu, xã Đồng Than, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên

Thông báo Đấu giá Quyền sử dụng 266m2 đất  thôn Ốc Nhiêu, xã Đồng Than, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
logo
5 stars - based on 1 reviews

Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên và Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Mỹ thông báo đấu giá QSD đất tại xóm Chùa, thôn Ốc Nhiêu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, bước giá:

Quyền sử dụng đất có diện tích 266m2 thửa đất số 232, tờ bản đồ số 23 vị trí thửa đất tại xóm Chùa, thôn Ốc Nhiêu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, giấy CNQSDĐ số BK 918603, số vào sổ cấp GCN CH 00012  mang tên ông bà Bùi Văn Thiết và Trần Thị Nho địa chỉ thường trú thôn Ốc Nhiêu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, do UBND huyện Yên Mỹ cấp ngày 20 tháng 5 năm 2013 và tài sản trên đất: Nhà ở cấp 4 xây gạch, mái lợp ngói diện tích khoảng 56m2, 01 sân gạch vuông đỏ, diện tích khoảng 47m2, nhà vệ sinh lợp proximăng diện tích khoảng 7m2, các tài sản trên đất hiện đã cũ.

- Nguồn gốc tài sản: Tài sản bảo đảm thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Mỹ.

- Giá khởi điểm: 308.610.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm linh tám triệu sáu trăm mười nghìn đồng).

-  Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng/hồ sơ).

- Bước giá: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng).

- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng/hồ sơ).

Kế hoạch tổ chức đấu giá:

- Điều kiện, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân không thuộc khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

- Thời gian đăng ký xem tài sản; xem tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 03/09/2020 và ngày 04/09/2020. Tại xóm Chùa, thôn Ốc Nhiêu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ; nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 28/08/2020 đến 17h00 ngày 08/09/2020 tại Chi nhánh công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 07/09/2020 đến trước 17h00’ ngày 09/09/2020, theo hướng dẫn tại Quy chế đấu giá tài sản trong hồ sơ đấu giá.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào 9h00’ ngày 10/09/2020 tại Chi nhánh công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.

(Các thủ tục trên thực hiện vào giờ hành chính các ngày làm việc)

Lưu ý: Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá; có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. (Theo khoản 5, Điều 101 Luật thi hành án dân sự năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014).

Mọi thông tin liên hệ: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - Địa chỉ: Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, số ĐT: 0915149999 – 0975462589.

Bài viết liên quan

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay