Thông tư 06/2017/TT-BTP quy định chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá...

Thông tư 06/2017/TT-BTP quy định chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá...
logo
5 stars - based on 1 reviews

Phạm vi điều chỉnh của thông tư này quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

Thông tư này áp dụng đối với cơ sở đào tạo nghề đấu giá, người tập sự hành nghề đấu giá, người tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá, đấu giá viên hướng dẫn tập sự hành nghề đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản nhận tập sự, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng, cơ quan quản lý nhà nước về đấu giá tài sản và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

CHI TIẾT:

THÔNG TƯ 06/2017/TT-BTP QUY ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CỦA KHÓA ĐÀO TẠO NGHỀ ĐẤU GIÁ,
CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ ĐẤU GIÁ, VIỆC TẬP SỰ VÀ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ
VÀ BIỂU MẪU TRONG LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

2. PHỤ LỤC KÈM THEO THÔNG TƯ

Bài viết liên quan

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay