THÔNG TƯ 144/2017/TT-BTC HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 151/2017/NĐ-CP

THÔNG TƯ 144/2017/TT-BTC HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 151/2017/NĐ-CP
logo
5 stars - based on 1 reviews

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, bao gồm:

- Bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá.

- Tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

- Thành lập Hội đồng để xác định giá trị tài sản công.

- Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Biểu mẫu công khai tài sản công, báo cáo kê khai tài sản công.

Thông tư 144/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/02/2018.

Bài viết liên quan

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay