Thông báo tiếp tục tổ chức đấu giá QSĐ Khu dân cư Lưỡi A, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ ngày 20/03/2022

Thông báo tiếp tục tổ chức đấu giá QSĐ Khu dân cư Lưỡi A, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ ngày 20/03/2022
Thông báo tiếp tục tổ chức bán đấu giá và sửa đổi một số điều của Quy chế cuộc đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư Lưỡi A,..

Thông báo tiếp tục tổ chức 35 suất đất tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Thông báo tiếp tục tổ chức 35 suất đất tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
Căn cứ Thông báo 32/TB-UBND ngày 20/09/2021 của UBND xã Hiệp Cường về việc tổ chức đấu giá trở lại quyền sử dụng đất tại khu dân cư mới giáp Bệnh viện..

Thông báo tiếp tục tổ chức khu 10 và 47 suất đất tại xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Thông báo tiếp tục tổ chức khu 10 và 47 suất đất tại xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
Căn cứ Thông báo 24/TB-UBND ngày 20/09/2021 của UBND xã Phan Sào Nam về việc tổ chức đấu giá trở lại đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phan Sào Nam (kh..

Thông báo tiếp tục tổ chức 01 suất đất tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Thông báo tiếp tục tổ chức 01 suất đất tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
Căn cứ Thông báo 30/TB-UBND ngày 20/09/2021 của UBND xã Đoàn Đào về việc tổ chức đấu giá trở lại đấu giá quyền sử dụng 01 suất đất cho nhân dân làm nh..

Thông báo Tạm dừng tổ chức 02 phiên đấu giá tại xã Phan Sào Nam huyện Phù Cừ

Thông báo Tạm dừng tổ chức 02 phiên đấu giá tại xã Phan Sào Nam huyện Phù Cừ
Căn cứ Thông báo 16/TB-UBND ngày 24/06/2021 của UBND xã Phan Sào Nam về việc tạm dừng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phan Sào Nam (khu 47 su..

Thông báo thực hiện Phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong các cuộc đấu giá tài sản

Thông báo thực hiện Phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong các cuộc đấu giá tài sản
Nhằm đảm bảo sức khỏe cho tất cả khách hàng tại các cuộc đấu giá tài sản đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid- 19. Công ty Đấu..

Thông báo tiếp tục tổ chức 02 phiên đấu giá tại xã Phan Sào Nam huyện Phù Cừ

Thông báo tiếp tục tổ chức 02 phiên đấu giá tại xã Phan Sào Nam huyện Phù Cừ
Căn cứ Thông báo 15/TB-UBND ngày 15/06/2021 của UBND xã Phan Sào Nam về việc tổ chức đấu giá trở lại đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phan Sào Nam (kh..

Thông báo Tạm dừng tổ chức 02 phiên đấu giá tại xã Phan Sào Nam huyện Phù Cừ

Thông báo Tạm dừng tổ chức 02 phiên đấu giá tại xã Phan Sào Nam huyện Phù Cừ
Thực hiện các Thông báo số 13/TB-UBND ngày 04 tháng 05 năm 2021 của UBND Phan Sào Nam về việc tạm dừng đấu giá quyền sử dụng đất về việc tạm dừng đấu..

Biểu phí đấu giá tài sản - Công ty Đấu giá Đại Dương Long

Biểu phí đấu giá tài sản - Công ty Đấu giá Đại Dương Long
Ngày 03 tháng 01 năm 2021, Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long đã ban hành Quyết định số 01/2021/QĐ-ĐGHDĐDL về việc ban hành biểu phí đấu giá tài..

Thông báo Tạm dừng tổ chức 03 phiên đấu giá tại huyện Phù Cừ

Thông báo Tạm dừng tổ chức 03 phiên đấu giá tại huyện Phù Cừ
Thực hiện các Thông báo số 36/TB-UBND, số 37/TB-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2021 của UBND huyện Phù Cừ về việc tạm dừng đấu giá quyền sử dụng đất khu dâ..

Diễn biến phiên đấu giá ngày 30 tháng 05 năm 2020 tại xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động

Diễn biến phiên đấu giá ngày 30 tháng 05 năm 2020 tại xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động
Thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ đấu giá tài sản tại Công văn số 534/BTP-BTTP ngày 19/02/2020 của Bộ tư pháp, Công văn số 1016/UBND-KT2 ngày 06/05/2020 c..

Phiên đấu giá ngày 16 và 17 tháng 05 năm 2020 tại xã Phan Sào Nam và xã Minh Tân

Phiên đấu giá ngày 16 và 17 tháng 05 năm 2020 tại xã Phan Sào Nam và xã Minh Tân
Vào hồi 08h00 ngày 16 và 17 tháng 05 năm 2020 tại Hội trường UBND xã Phan Sào Nam và Hội trường UBND xã Minh Tân đã diễn ra phiên đấu giá quyền sử dụn..
Hiển thị 1 đến 12 trong 17 (2 Trang)