Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư 45/2017/TT-BTC

Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư 45/2017/TT-BTC

28/12/2020
Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 05..
TT 41.2018.TT-BTC về nguyên tắc xử lý tài chính khi cổ phần hóa DNNN

TT 41.2018.TT-BTC về nguyên tắc xử lý tài chính khi cổ phần hóa DNNN

19/09/2018
Thông tư 41/2018/TT-BTC hướng dẫn 09 nguyên tắc xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần h..
Thông tư 06/2017/TT-BTP quy định chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá...

Thông tư 06/2017/TT-BTP quy định chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá...

08/09/2018
Phạm vi điều chỉnh của thông tư này quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu..
Thông tư số 48/2017/TT-BTC Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá

Thông tư số 48/2017/TT-BTC Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá

08/09/2018
Thông tư số 48/2017/TT-BTC Quy định mới về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản, theo đó nguồn kinh phí đảm..
Thông tư 45/2017/TT-BTC quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản

Thông tư 45/2017/TT-BTC quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản

08/09/2018
Thông tư số 45/2017/TT-BTC quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản vừa đượ..
Nghị định 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật đấu giá tài sản

Nghị định 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật đấu giá tài sản

08/09/2018
Ngày 16/05/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật..
Nghị định 61/2017/NĐ-CP quy định khoản 4 Điều 65 Luật đấu giá tài sản

Nghị định 61/2017/NĐ-CP quy định khoản 4 Điều 65 Luật đấu giá tài sản

08/09/2018
Ngày 16/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 61/2017/NĐ-CP quy định chi tiết Khoản 4 Điều 65 Luật Đấu giá tài sản 2016 v..
Thông tư liên tịch số 16.2014.TTLT-BTP-BTNMT-NHNN hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm

Thông tư liên tịch số 16.2014.TTLT-BTP-BTNMT-NHNN hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm

08/09/2018
Tạo thuận lợi cho bên nhận thế chấp trong giao dịch bảo đảm, ngày 06/6/2014, Bộ tư pháp, Bộ TNMT và Ngân hàng NN đã ba..
Nghị định số 163.2006.NĐ-CP và nghị định 11/2012/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm

Nghị định số 163.2006.NĐ-CP và nghị định 11/2012/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm

08/09/2018
1. Tài sản bảo đảm do các bên thoả thuận và thuộc sở hữu của bên có nghĩa vụ hoặc thuộc sở hữu của người thứ ba mà ngư..
Nghị định 81.2013.NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Nghị định 81.2013.NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

08/09/2018
Nghị định Quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả tại các nghị..
Luật Xử lý vi phạm hành chính hợp nhất 2017

Luật Xử lý vi phạm hành chính hợp nhất 2017

08/09/2018
Ngày 20/6/2012, Quốc hội đã thông qua Luật xử lý vi phạm hành chính 2012. So với Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, Luậ..
Nghị định 169.2016.NĐ-CP về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam

Nghị định 169.2016.NĐ-CP về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam

08/09/2018
Nghị định 169/2016/NĐ-CP quy định việc lưu giữ và thực hiện giám định, xác định giá trị hàng hóa để bán đấu giá hàng hóa..
Hiển thị 1 đến 12 trong 19 (2 Trang)