Đấu giá quyền sử dụng 51 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên (Đợt 2)

Đấu giá quyền sử dụng 51 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên (Đợt 2)
logo
5 stars - based on 1 reviews

Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên tổ chức Đấu giá quyền sử dụng 51 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã Chính  Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên (Đợt 2)

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Kim Động ủy quyền UBND xã Chính Nghĩa – địa chỉ: xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - địa chỉ: Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

1️⃣Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

☑️ Tài sản đấu giá:

STT

Tên suất đất

Đặc điểm, vị trí

Diện tích
(m²)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Tổng giá trị suất đất theo giá khởi điểm
(đồng)

Tiền đặt trước
(đồng)

I

LK3

1

LK3-01

Lô góc, nằm tiếp giáp 01 mặt đường rộng 15,5m và 01 mặt
đường rộng từ 13,5m đến 15,5m

  106,0  

10.700.000

1.134.200.000

226.840.000

2

LK3-02

Nằm tiếp giáp 01 mặt đường rộng 15,5m

   90,0  

9.000.000

810.000.000

162.000.000

3

LK3-03

   90,0  

9.000.000

810.000.000

162.000.000

4

LK3-04

   90,0  

9.000.000

810.000.000

162.000.000

5

LK3-05

   90,0  

9.000.000

810.000.000

162.000.000

6

LK3-06

Lô góc, nằm tiếp giáp 01 mặt đường rộng 15,5m và 01 mặt
đường rộng từ 13,5m đến 15,5m

  106,0  

10.700.000

1.134.200.000

226.840.000

7

LK3-07

Nằm tiếp giáp 01 mặt đường rộng từ 11,5m đến 13,5m

   80,0  

8.400.000

672.000.000

134.400.000

8

LK3-08

   80,0  

8.400.000

672.000.000

134.400.000

9

LK3-09

   80,0  

8.400.000

672.000.000

134.400.000

10

LK3-10

   80,0  

8.400.000

672.000.000

134.400.000

11

LK3-11

   80,0  

8.400.000

672.000.000

134.400.000

12

LK3-12

   80,0  

8.400.000

672.000.000

134.400.000

13

LK3-13

   80,0  

8.400.000

672.000.000

134.400.000

14

LK3-14

   80,0  

8.400.000

672.000.000

134.400.000

15

LK3-15

   80,0  

8.400.000

672.000.000

134.400.000

16

LK3-16

   80,0  

8.400.000

672.000.000

134.400.000

17

LK3-17

   80,0  

8.400.000

672.000.000

134.400.000

18

LK3-18

Lô góc, nằm tiếp giáp 01 mặt đường rộng 13,5m và 01 mặt
đường rộng 11,5m

  110,0  

9.980.000

1.097.800.000

219.560.000

19

LK3-19

Nằm tiếp giáp 01 mặt đường rộng từ 11,5m đến 13,5m

   92,0  

8.400.000

772.800.000

154.560.000

20

LK3-20

   90,2  

8.400.000

757.680.000

151.536.000

21

LK3-21

   88,7  

8.400.000

745.080.000

149.016.000

22

LK3-22

   87,1  

8.400.000

731.640.000

146.328.000

23

LK3-23

Lô góc, nằm tiếp giáp 01 mặt đường rộng 15,5m và 01 mặt
đường rộng từ 13,5m đến 15,5m

  100,0  

10.700.000

1.070.000.000

214.000.000

24

LK3-24

Nằm tiếp giáp 01 mặt đường rộng 15,5m

   80,0  

9.000.000

720.000.000

144.000.000

25

LK3-25

   80,0  

9.000.000

720.000.000

144.000.000

26

LK3-26

   80,0  

9.000.000

720.000.000

144.000.000

27

LK3-27

   80,0  

9.000.000

720.000.000

144.000.000

28

LK3-28

   80,0  

9.000.000

720.000.000

144.000.000

29

LK3-29

   80,0  

9.000.000

720.000.000

144.000.000

30

LK3-30

   80,0  

9.000.000

720.000.000

144.000.000

31

LK3-31

   80,0  

9.000.000

720.000.000

144.000.000

32

LK3-32

   80,0  

9.000.000

720.000.000

144.000.000

33

LK3-33

   80,0  

9.000.000

720.000.000

144.000.000

34

LK3-34

   80,0  

9.000.000

720.000.000

144.000.000

II

LK5

1

LK5-01

Lô góc, nằm tiếp giáp 01 mặt đường rộng 15,5m và 01 mặt
đường rộng từ 11,5m đến 15,5m

  110,0  

10.700.000

1.177.000.000

235.400.000

2

LK5-02

Nằm tiếp giáp 01 mặt đường rộng 11,5m

  108,0  

9.000.000

972.000.000

194.400.000

3

LK5-03

  108,0  

9.000.000

972.000.000

194.400.000

4

LK5-04

Lô góc, nằm tiếp giáp 01 mặt đường rộng 15,5m và 01 mặt
đường rộng từ 11,5m đến 15,5m

  106,0  

10.700.000

1.134.200.000

226.840.000

5

LK5-05

Nằm tiếp giáp 01 mặt đường rộng 11,5m

   91,0  

9.000.000

819.000.000

163.800.000

6

LK5-06

   84,5  

9.000.000

760.500.000

152.100.000

7

LK5-07

   84,5  

9.000.000

760.500.000

152.100.000

8

LK5-08

Lô góc, nằm tiếp giáp 01 mặt đường rộng 15,5m và 01 mặt
đường rộng từ 11,5m đến 15,5m

   97,0  

10.700.000

1.037.900.000

207.580.000

9

LK5-09

Nằm tiếp giáp 01 mặt đường rộng 11,5m

   99,0  

9.000.000

891.000.000

178.200.000

10

LK5-10

   99,0  

9.000.000

891.000.000

178.200.000

11

LK5-11

   99,0  

9.000.000

891.000.000

178.200.000

12

LK5-12

Lô góc, nằm tiếp giáp 01 mặt đường rộng 15,5m và 01 mặt
đường rộng từ 11,5m đến 15,5m

  117,0  

10.700.000

1.251.900.000

250.380.000

13

LK5-13

Nằm tiếp giáp 01 mặt đường rộng 11,5m

   91,9  

8.400.000

771.960.000

154.392.000

14

LK5-14

   87,1  

8.400.000

731.640.000

146.328.000

15

LK5-15

   88,0  

8.400.000

739.200.000

147.840.000

III

LK6

1

LK6-07

Lô góc, nằm tiếp giáp 02 mặt đường rộng 11,5m

  119,0  

9.980.000

1.187.620.000

237.524.000

VII

Thửa đất

VỊ TRÍ KHÁC

1

O1-01

Lô góc, nằm tiếp giáp 01 mặt đường rộng 17,61m và 01 mặt
đường rộng 13,5m

  159,8  

14.760.000

2.358.648.000

471.729.600

Tổng

51

 

4.648,80

 

43.342.468.000

 

☑️ Bước giá: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

☑️ Tiền mua hồ sơ500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ).

2️⃣ Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Các Hộ gia đình, cá nhân không thuộc khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

☑️ Thời gian mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: T08h00’ ngày 22/02/2024 đến 17h00’ ngày 07/03/2024  (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ) trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Lưu ý: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17h00’ ngày 07/03/2024.

☑️ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào các ngày 27/02/2024 và 28/02/2024 người tham gia đấu giá có thể tự đi xem tài sản hoặc liên hệ UBND xã Chính Nghĩa để được hướng dẫn đi xem tại thực địa (trong giờ hành chính).

3️⃣ Thời gian nộp khoản tiền đặt trướcTừ 08h00’ ngày 06/03/2024 đến 17h00’ ngày 07/03/2024 theo hướng dẫn tại Thông báo đấu giá và Quy chế đấu giá tài sản.

4️⃣ Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng, mở kết quả công khai ngay tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên đối với từng suất đất.

5️⃣ Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08h00’ ngày 10/03/2024 (Chủ nhật) tại UBND xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Thông tin liên hệ: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - Địa chỉ: Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

ĐT: 0987007777

Link bản đồ: bản đồ khu dân cư mới 2,1 ha ; Một suất O1-01 tại khu dân cư xã Chính Nghĩa - Giai đoạn 2 (Đối diện UBND xã Chính Nghĩa

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay